Anul 2019

CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI DE CERCETARE, ORGANIZAT ÎN SEMESTRUL I, PENTRU SEMESTRUL AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019

Posturi scoase la concurs pe perioada nedeterminată

INSTITUTUL DE CERCETARE, DEZVOLTARE, INOVARE ÎN ŞTIINŢE TEHNICE ŞI NATURALE