Conferinta on line

UAV parteneră în proiectul european Empow’Them

31/03/2021

Un proiect pentru utilizatorii de servicii în domeniul sănătății mintale se derulează la nivel

național, prin Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. „Au fond qui décide ? L'Empowerement

Citoyen en Santé Mentale: du laboratoire d’idées aux perspectives opérationnelles pour

l'autodétermination des usagers”, pe scurt Empow’Them. Finanțat prin programul european

Erasmus+, proiectul reunește, pe durata a 3 ani, 8 instituții din țările partenere: Franța, Grecia,

Spania, Belgia, România și Elveția. Coordonat de Asociației Espoir 54, Nancy, France se înscrie

în axa acțiunilor susținute de Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

La finele lunii martie, mai exact în 25 si 26 martie, partenerii din proiect au organizat cea de a

doua reuniune transnațională, organizată de Asociația Trajets din Geneva. Universitatea „Aurel

Vlaicu” din Arad a fost reprezentată prin prof.dr. Mihaela Gavrilă-Ardelean, director coordonator

proiect UAV și expert prof.dr. Gabriela Kelemen, cercetător în pedagogie. „Dezbaterile s-au axat

în jurul analizelor de interviu realizate în binomul beneficiari/profesioniști, privind practicile de

teren în sprijinul autodeterminării persoanelor cu probleme de sănătate mintală și indentificarea

temelor care pot duce la diferite module de instruire în domeniul facilitării incluziunii sociale,

prin autodeterminare pentru persoanele din categoria vulnerabilă” a declarat coordonatorul din

partea UAV, prof.dr. Mihaela Gavrilă Ardelean.