Complex M

UAV în clasamentul SCImago Institution Ranking 2021

04/05/2021

Topul internațional cuprinde universitățile ierarhizate pe baza criteriului publicațiilor științifice.

Clasamentul realizat de SCImago Institutions Rankins (SIR) plasează Universitatea „Aurel

Vlaicu” din Arad pe locul 149 între cele 414 universități din Estul Europei. Ierarhia

cuprinde doar acele universități care îndeplinesc criteriile minimale privind numărul de

lucrări științifice publicate. Criteriile de evaluare SIR sunt bazate pe următorii indicatori:

Cercetare (50%), Inovare (30%) și Impact Social (20%), conform metodologie afișată pe

site-ul https://www.scimagoir.com/

În clasamentul dedicat capitolului Cercetare, Universitatea arădeană de stat urcă pe locul

126, iar la capitolul Computer Science, pe locul 123 depășind Universitatea de Vest din

Timișoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu sau Universitatea din Oradea.

„Acest clasament indică importanța pe care componenta cercetării o reprezintă în cadrul

învățământului universitar. Faptul că Universitata „Aurel Vlaicu” din Arad este inclusă în

această ierarhie ne motivează să continuăm să aplicăm strategia de susținere a cercetării

la nivelul universității noastre, rezultatele muncii de cercetare fiind un propulsor real al

instituției noastre de învățământ superior în clasamentele internaționale și, implicit, va

crește gradul de vizibilitate pe plan național și internațional”, a menționat rectorul UAV.

Ramona Lile.