Institut de Recherche, de Développement et d'Innovation en Sciences Techniques et Naturelles

Institutul de cercetare al Universitatii Aurel Vlaicu este înfiinţat in anul 2006 sub denumirea de Institutul de Cercetare in Biotehnologii, Securitatea Alimentelor si Textile Inteligente (ICBSATI). Ulterior dupa reorganizari, primeste numele actual de Institutul de Cercetare Dezvoltare Inovare Stiințe Tehnice și Naturale (ICDISTN).

Institutul de Cercetare Dezvoltare Inovare Stiințe Tehnice și Naturale (ICDISTN) a fost creat pentru a aborda mai multe domenii prioritare (materiale, produse și procese, sănătate, mediu, agricultură, securitate și siguranță alimentară). In prezent, ICDISTN este format din doua centre de cercetare: Centrul de Cercetare in Stiinte Tehnice si Naturale (dezvoltate, în principal, cu sprijinul financiar venit din partea Uniunii Europene - Proiect POSCCE 621/2014) si Centrul de Cercetare in Sisteme Inteligente.

Obiectivul principal al ICDISTN este de a promova cercetarea în domeniul științelor naturale: materiale avansate, stiinta si ingineria mediului, biologie, biochimie, chimie analitică, matematică și informatica si inginerie alimentară.

Strategia ICDISTN pentru cercetare-dezvoltare în Universitatea "Aurel Vlaicu" include:

 • sprijinirea aplicatiilor pentru proiecte naționale și internaționale;
 • realizarea de articole stiintifice cu factor de impact ridicat;
 • servicii de consultanță pentru industrie;
 • participarea la conferințe stiintifice nationale si internationale și la târguri de inovare;
 • aplicarea și punere în practica a brevetelor pentru diferite tehnologii si/sau produse.

Contact

Str. Elena Drǎgoi nr. 2-4, Complex M, cod. 310330, AradTelefon: +40 257 369 091Fax: +40 257 369 091e-mail: lucian.copolovici@uav.ro

Consiliu ştiinţific


Director ICDISTN

 • Prof. Dr. Hab. Lucian Copolovici

Director: Centru de Cercetare in Stiinte Tehnice si Naturale

Director: Centru de Cercetari "Sisteme Inteligente"

Director: Centru de Cercetări Chimice şi Tehnologice

Director: Centru de Cercetari in Inginerie Mecanica

Director: - Centru de Cercetari "Florin Valu"

Director: Centru de Cercetari “Sisteme Informatice si Modele Matematice”

Director: Centru de Cercetari “Ingineria mediului”

 • Prof. Dr. hab. Florentina Daniela Munteanu

Director: Centru de Cercetari “Dezvoltare rurală”

 • Dr. ing. Oana Brânzan

  Director ICDISTN

  CV ro | Cv En| Lista Lucrari Ro | Lista Lucrari En

  Angajati ICDISTN

   • CS II Dr. Ing. Mihaela Dochia

   CV ro | Cv En| Lista Lucrari Ro | Lista Lucrari En

   • CS III Dr. Ing. Andreea Lupitu

   CV ro | Cv En| Lista Lucrari Ro | Lista Lucrari En

   CV ro | Cv En| Lista Lucrari Ro | Lista Lucrari En

   Colaboratori interni in cadrul diverselor proiecte derulate in cadrul ICDISTN:

   CV ro | Cv En| Lista Lucrari Ro | Lista Lucrari En

   CV ro | Cv En| Lista Lucrari Ro | Lista Lucrari En

   • Prof. Dr. Ing. Valentina Balas, director Centru de Cercetari "Sisteme Inteligente"

   CV ro | Cv En| Lista Lucrari Ro | Lista Lucrari En

   CV ro | Cv En| Lista Lucrari Ro | Lista Lucrari En

   • Prof. Dr. Hab. Alina Zamfir, responsabil Laborator de analize si modelarea sistemelor biologice

   CV ro | Cv En| Lista Lucrari Ro | Lista Lucrari En

   CV ro | Cv En| Lista Lucrari Ro | Lista Lucrari En

   CV ro | Cv En| Lista Lucrari Ro | Lista Lucrari En

   CV ro | Cv En| Lista Lucrari Ro | Lista Lucrari En

   • CS I Dr. Ing. Cecilia Sirghie, director Centru de Cercetari in Stiinte Tehnice si Naturale (link cestn.uav.ro), responsabil Laborator materiale avansate

   CV ro | Cv En| Lista Lucrari Ro | Lista Lucrari En

   • Lector dr. Ing. Roxana Beiu

   CV ro | Cv En| Lista Lucrari Ro | Lista Lucrari En

   PROIECTE DERULATE ÎN CADRUL INSTITUTULUI DE CERCETARE DEZVOLTARE INOVARE ÎN ŞTIINţE TEHNICE ŞI NATURALE

   PROIECTE DERULATE ÎN CADRUL INSTITUTULUI DE CERCETARE DEZVOLTARE INOVARE ÎN ŞTIINţE TEHNICE ŞI NATURALE

   PROGRAMUL/PROIECTUL

   PERIOADA

   VALOARE

   Acord Bilateral Româno-Flamand Optimizarea tehnologiei enzimatice în ultrasunete pentru aplicaţii în cotonizarea inului Director de proiect: Conf. CS II. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie

   2005-2007

   116.000 LEI

   Programul naţional CEEX - MODUL II: Contract nr. 379/2005 Caracterizarea electrochimica si studiul cinetic al biodegradarii poluantilor mediului Director de proiect: Prof. dr. chim. Florentina Munteanu

   2005-2007

   144.520 LEI

   Biotechnological processing of a European strategic raw material PDD (CBP) - (EAP. RIG 981504) NATO Director de proiect: Conf. CS II. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie

   2005-2007

   25.000 EURO

   Biosensors for environmental pollutions monitoring PDD (CP) - (ESP, EAP, RIG 982234) NATO Director de proiect: Prof. dr. chim. Florentina Munteanu 4

   2005-2007

   25.000 EURO

   Programul naţional CEEX - MODUL III: Parteneriat ştiinţific în domeniul nanoştiinţelor şi nanotehnologiilor aplicate în textile - PARTEXNET Contract nr. 68/2006 Director de proiect: Conf. CS II. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie

   2006-2007

   100.000 LEI

   Programul naţional CEEX - MODUL I: Tehnologii noi aplicate materialelor din fibre liberiene utilizând procese chimice şi enzimatice în ultrasunete pentru obţinerea de materiale performante - TENZINUS, Contract nr. 55/2006 Director de proiect: Conf. CS II. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie

   2006-2008

   486.000 LEI

   Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 2 - Competitivitate prin CDI, Operaţiunea 2.1.2: "Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate": Plantele liberiene-resurse regenerabile strategice pentru economia Europeană - BASTEURES Director de proiect: Prof. Dr. RYSZARD MICHAL Responsabil ştiinţific: Conf. CS II. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie link http://basteures.uav.ro

   2010-2013

   6.842.915 LEI

   Folate-based nanobiodevices for integrated diagnosis/therapy targeting chronic inflammatory diseases - FP7 - CP-IP 228827-2 NANOFOL Director de proiect: Prof. dr. chim. Florentina Munteanu link

   2009-2013

   377.185 euro

   Compuşi volatili emişi de plantele din familiile Betulacea si Fagacea indusi in tipul stresului biotic si abiotic" - PN-II-RU-TE-2011-3-0022 Director de proiect: CS II Dr. Lucian Copolovici link

   2011-2014

   920.000 LEI

   Centru de Cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale, proiect POSCCE 621/2014, link: http://cestn.uav.ro Director de proiect: CS I dr. Cecilia Sirghie

   2014-2015

   13.000.000 RON

   Tehnologii ecologice de tratare a materialelor textile celulozice, lignocelulozice și amestecuri ale acestora proiect PN-II-RU-TE-2014-4-1370, Contract 334/01.10.2015, Director: CS III Dr. Ing. Mihaela Dochia, link: , http://www.texteam.uav.ro/

   2015-2017

   549.826 RON

   Noi nano-arhitecturi de inspiratie biologica de tip celular pentru circuite integrate — NANOART–BIOCELL proiect POC 30/2016, link: http://nanoart-biocell.uav.ro/ Director de proiect: Prof. Dr. Valeriu Beiu

   2016-2020

   9.338.177 RON

   Instalație demonstrativă pentru o tehnologie inovativă de topire a cânepii proiect PN-III-P-2-2.1-PTE-2016, contract 28 PTE/2016, Conf. Dr. Ing. Dana Gina Radu - Link: http://itop.uav.ro2016-2018518.001 LEI
   Soluție inovativă de ambalare ecologică a pâinii fără aditivi/conservanți pentru creșterea duratei de valabilitate și păstrarea prospețimii, proiect PN-III-P2-2.1-CI-2017-0505, Contract de finanțare nr. 12CI/2017. Director de proiect: Ș.l. Dr. Ing. Mihaela Anca Dicu.201745.000 LEI
   Ingrediente alimentare funcționale obținute prin valorificarea masei foliare de cânepă, proiect PN-III-P2-2.1-CI-2018-1392, Contract de finanțare nr. 240CI/2018. Director de proiect: Conf. Dr. Ing. Dana Gina Radu.201849.590 LEI

   Dotari

   Infrastructura ICDISTN se gaseste la https://erris.gov.ro/CESTN

   Regulamente

   Servicii oferite

   • Analize fizico-chimice şi mecanice: spectre de absorbţie în IR, UV-Vizibil şi Raman, termograme TG, DSC, determinarea gradului de alb, determinarea rezistenţei la tracţiune a ţesăturilor şi firelor, analize microscopice (AFM); rezultatele pot fi furnizate în forma primară sau interpretate;
   • Determinarea compuşilor organici prin cromatografie de gaze şi spectrometrie de masă;
   • Analize microbiologice;
   • Colaborari pentru soluţionarea problemelor apărute în cadrul unor proiecte/teme/contracte de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică.

   Cercetare