THE CHARACTERISTICS OF THE MODEL TEACHER IN THE PRESENT SOCIETY

Authors

  • Maria Lungu West University of TimiÈ™oara

Keywords:

personality, teachers, students / pupils, education.

Abstract

During the educational pathway students meet different types of teachers. Some are quickly forgotten, some are remembered because of their presence and just a small number have a decisive and positive effect on the students’ lives. These are the model teachers – the standard every teacher should aspire to. There are teachers who have become models for students because they were admired for what they are and for what they stand. They are the teachers that establish lasting connections. These teachers were not just conveyors of information, but they managed to get to the hearts of their students, gaining their love and respect. The purpose of this study was to highlight the characteristics of the model teacher.

References

Ausubel P., David Robinson, Floyd G., (1981) Învăţarea în şcoală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. Clement Alexandrinul, (1939) Pedagogul, Editura Librăriei Teologice, Bucureşti. Comenius Ioan Amos, (1921) Didactica Magna, Casa Şcoalelor, Bucureşti. Cucoş Constantin, (2008) Educaţia iubire, edificare, desăvârşire, Editura Polirom. Cury Augusto, (2005) Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi, Editura For You, Bucureşti. Gordon Thomas, Noel Burch, (2011) Profesorul eficient, Editura Trei, Bucureşti. Hameline Daniel, (1978) Profesori şi elevi, E.D.P., Bucureşti. Kant Immanuel, (1992) Tratat de pedagogie, Editura Agora, S.R.L., Iaşi. Nicola Ion, (1996) Tratat de pedagogie, E.D.P., R.A, Bucureşti. Pavelcu Vasile, (1967) Personalitatea profesorului în Psihologie pedagogică, E.D.P., Bucureşti. Pavelcu Vasile, (1968) Principii de docimologie, E.D.P. Bucureşti. Pânişoară I.O, (2009) Profesorul de succes, Editura Polirom, Iaşi. Planchard, Emile, (1992) Pedagogie şcolară contemporană, E.D.P., R.A., Bucureşti. Steiner George, (2005) Maeştri şi discipoli, Compania, Bucureşti. Uşinski, K. D., (1956) Opere pedagogice alese, vol I, E.D.P. Bucureşti.

Downloads

Published

2017-04-12