ESSAY- EDUCATION IN CONTEMPORARY SOCIETY

Authors

  • Gabriela Kelemen „Aurel Vlaicu” University of Arad

Keywords:

education, school institution, competence, building, reform, postmodernism

Abstract

Education ensures nobility to man dressing up the genetic heritage with cultural attires. Only education has the power to change humans and society, as stated by Rabindranath Tagore: all issues of the mankind find their main solution in education. The main function of education is to turn educational influences into competences. The paradigm of educational reforms is reflected by the following objective: to ensure a real democratization of school; to provide equal learning and training opportunities for each trainee/learner according to his/her own psycho-physical potential; to strive for equal results besides equal opportunities; to support an optimal development of personal potential. School must offer equal opportunities as an expression of the right to education

References

C., Cucoş, Educaţie, experienţe, reflecţii, soluţii, Editura Polirom, Iaşi, 2013, p. 27.

J-P., Lepri, Le fin d'education, Commencere, Les Éditions l'Instant Présent, Paris, 2012.

D., Potolea, S., Toma,Conceptualizarea „competenÅ£ei†– implicaÅ£ii pentru construcÅ£ia ÅŸi evaluarea programelor de formare, in Vol."10 ani de dezvoltare europeană în educaÅ£ia adulÅ£ilorâ€, ISSN 2069-0541, Editura Eurostampa, 2010, p.51.

V., Chiş, Evoluţia transdisciplinară a educaţiei în mileniul 3, Didactica, No 1, 2006, p.5-17.

D., Potolea, S.,Toma,An integrated approach of the professional development. Some implications to distance - education, in "Institutional Strategic Quality Management in Higher Education". ISQM 2010, ISBN 978-606-8154-11-4, Editura QualMedia, 2010, p.97

G., Albu, În căutarea educaţiei autentice, Editura Polirom, Iaşi, 2002, p.26.

S.Zaharia, D.Potolea, S.Toma, B.Murgescu, Romanian Qualifications Framework for Higher Education - a component of the European Qualifications Framework, in "European Journal of Qualifications", No.1, April 2010, ISSN 2069 - 0290, Editura Scrib, 2010, p.65.

H., Schaub, Karl G. Zenke, Dicţionar de pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2001, p.42.

V., Chiş, Pedagogia contemporană. Pedagogia pentru competenţe, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2005, p.64.

G., Schwartz, Psihologia transversală, Partea generală, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu, Arad, 2006, p.10.

S.,Toma, M.Goga, The e-Tutor competences, in "Education facing contemporary world issues", ISSN 1844 - 6272, Editura Universitatea din Pitesti, 2010, p. 132.

E., Faure, A învăţa să fii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974, p.204.

J., Sadlak, Klaus Hüfner, Remus Pricopie, Laura Grünberg (eds.), UNESCO Forum on Higher Educationin the Europe Region: Access, Values, Quality and Competitiveness. Topical Contributions and Outcomes.“UNESCO, Bucureşti: Comunicare.ro, 2009 ISBN 978-973-711-205-7, 2

Dimitriu-Tiron E., Psihologie educaţională. Elemente de socio-psiho-terapie, Editura „Gh.Asachi†Iaşi, 2000, p.75

M., Ionescu, Educaţie şi instrucţie, Presa Universitară, Arad, 2005, p.58.

E., Durkheim, (1858-1917),este considerat părintele sociologiei. Dintre cele mai cunoscute cărţi ale sale menţionăm: Diviziunea muncii (1893).

R.,Maheu, Director-General al UNESCO între anii 1961 şi 1974.

J., Delors, autorul celebrului raport UNESCO, a fost desemnat preşedintele Comisiei Internaţionale pentru Educaţie pentru secolul XXI.

S.,Toma (coord), Instruirea in societatea cunoasterii: Impactul programului Intel Teach in Romania, ISBN 978-973-7707-65-9, Editura Agata, 2009, p.86.

A., Ilica, Pedagogia modernă, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu†Arad, 2006, p. 16.

V., Chiş, Pedagogia contemporană, Pedagogia pentru competenţe, Editura Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2005.

M., Ionescu, Vasile Chiş, Pedagogie, Editura Presa Universitară Clujeană, 2001, Cluj-Napoca, p.142.

T., Vrăşmaş, Şcoala şi educaţia pentru toţi, Editura Miniped, Bucureşti, 2004

Recomandarile Consiliului European pentru Aptitudinile Înalte, (European Council for High Ability – ECHA, Olanda, 1991).

Consiliul Europei, Răspunsul Comitetului de Miniştri, Decembrie, 2004.

Legea educaţiei tinerilor supradotaţi şi capabili de performanţă înaltă a fost adoptată pe 13 decembrie 2006.

IRSCA Gifted Education împreună cu cei 30 parteneri ai săi din domeniul educaţiei au lansat printr-o iniţiativă privată Consorţiul Român pentru Educaţia Copiilor şi Tinerilor Supradotaţi şi Talentaţi pentru susţinerea primului Program Naţional Gifted Education lansat în România. IRSCA Gifted Education înseamnă motorul educaţiei tinerilor supradotaţi şi talentaţi. Activitatea IRSCA Gifted Education este recunoscută de WCGTC, World Council for Gifted and Talented Children şi ECHA, European Council for High Ability, cele mai înalte foruri la nivel internaţional şi european în domeniul educaţiei copiilor supradotaţi.Legea educatiei tinerilor supradotati si capabili de performanta inalta a fost adoptata pe 13 decembrie 2006.

În conformitate cu Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 3771 din 08.05.2001, s-a înfiinţat Centrului de Excelenţă pentru Tinerii Capabili de Performanţe (C.E.T.C.P.) – Unitatea Centrală, iar pe lângă aceasta, încă nouăcentre regionale (C.R.T.C.P.). Legea educatiei tinerilor supradotati si capabili de performanta inalta a fost adoptata pe 13 decembrie 2006.

G., Văideanu, Educaţia la frontiera dintre milenii, Editura Politică, Bucureşti, 1988, p. 79.

http://www.edu2025.ro

http://www.larousse.com/competences

B., Delory, G. Leroy, Paquay, Rey, Romainville, Wolfs.A ceux qui s‟interrogent sur les compétences et sur leur évaluation. Forum, mars 1997, pp. 21-27.

Downloads

Published

2015-11-04

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>