CENTRALITY OF THE STUDENT IN THE INSTRUCTIVE – EDUCATIONAL PROCESS – A METHOD OF OPTIMISATION OF THE SCHOOL ADAPTATION

Authors

  • Liana Tausan Technical University of Cluj-Napoca

Keywords:

constructivist paradigm, adapting school to the possibilities of the students, the paradigm of education centred on the student, educational policies, preadolescence

Abstract

One of the periods in which frequent difficulties of school adaptation are registered is preadolescence, especially the beginning of preadolescence, which coincides in students with the passage from elementary to middle school and which, on the foundation of a fragile emotional and psychic balance, as well as a personality in formation, numerous adaptation behaviours are assimilated and long lasting behavioural patterns are formed, which will be transferred to future activities. The requirement of placing the student in the centre of the educational process, of adapting all activities to his capabilities and interests, is an approach to education proper to the constructivist paradigm, which, by comparison with the traditional paradigm presents a number of significant changes in design, strategy and action. The results from evaluating the risk of the school maladaptation for preadolescent students require the adoption of new preventive measures for the difficulties in the school adaptation to this age. The adaptation of the school, of the educative strategies, in fact the adaptation of the entire instructive and educative process to the individual needs, capacity and learning particularities of the students may represent a preventive solution for the abovementioned difficulties.

Author Biography

Liana Tausan, Technical University of Cluj-Napoca

 

References

Albert - Lorincz, E., & Carcea, M.I. (1998). Prevenirea dezadaptării școlare. Iași: Cermi, 47-51

Chiș, V. (2005). Pedagogia contemporană. Pedagogia pentru competențe. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință,

Coaşan, A., & Vasilescu, A. (1988). Adaptarea şcolară. Bucureşti: Editura Știinţifică şi Enciclopedică, 34-45

Delors, J. (2000). Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru Educație în sec. XXI. Iași: Polirom, 50-61

Joița, E. (2006). Instruirea constructivistă – o alternativă. fundamente. Strategii. București:Aramis, 62-65.

Păun, E., Potolea, D. (coord.). (2002). Pedagogie. Fundamentări teoretice și demersuri aplicative. Iași: Polirom, 45-61

Popescu-Neveanu, P. (1978). Dicţionar de psihologie. București: Albatros, 14

Tăușan, L. (2012). Dificultăți de adaptare școlară la preadolescenți. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 193-210.

Văideanu, G. (1996). UNESCO – 50 Educație. București: EDP, 80-86

Vrășmaș, E. (2004). Introducere în educația cerințelor speciale. București: Credis, 29-71

Vrășmaș, T. (2001). Învățământul integrat și/sau incluziv. București: Aramis, 22-25

Downloads

Published

2017-04-12