THE OPTIMIZATION OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR STUDENTS

Authors

  • Liana Tausan „1 Decembrie 1918” University, Alba-Iulia

Keywords:

school adjustment, student-centered paradigm, educational policies, learning environment

Abstract

The paradigm of adapting school to the learning necessities and possibilities of the student, characteristic for future systems of education and for contemporary network type educational systems requires a diversity of learning situations and experiences, built in accordance with the possibilities and the needs of all student categories, in order to respond to the principles of: “inclusive educationâ€, “education for all†and “integrated educationâ€. Starting from the premise that the scholastic environment increases the learning efficiency for the students, our paper tries to identify the deficiencies, the critical aspects of the learning environment, as fundament for adopting optimization measures. A lower degree of satisfaction presented the following aspects: the potential of the didactic activities in stimulating the motivational needs of the student for learning; the communication and the relations between the students and the teachers; the endowment of the educational spaces with adequate materials and equipment.

Author Biography

Liana Tausan, „1 Decembrie 1918” University, Alba-Iulia

 

References

Chiș, V. (2005).Pedagogia contemporană. Pedagogia pentru competențe, Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință,

Coaşan, A., & Vasilescu, A. (1988). Adaptarea şcolară. Bucureşti: Editura Știinţifică şi Enciclopedică, 34-45

Delors, J. (2000). Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru Educație în sec. XXI, Iași: Polirom, 50-61

Joița, E. (2006). Instruirea constructivistă – o alternativă. fundamente. Strategii . București:Aramis, 62-65.

Tăușan, L. (2012). Dificultăți de adaptare școlară la preadolescenți . Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 193-210.

Văideanu, G. (1996). UNESCO – 50 Educație, București: EDP, 80-86

Vrășmaș, E. (2004). Introducere în educația cerințelor speciale. București: Credis, 29-71

Vrășmaș, T. (2001). Învățământul integrat și/sau incluziv. București: Aramis, 22-25.

Downloads

Published

2015-04-30