SKILLS-CENTERED DESIGN - A MODEL DESIGN CENTERED ON SKILLS OF TRAINING ACTIVITIES /DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE SKILL IN INTEGRATED PERSPECTIVE

Authors

  • Sofia Loredana TUDOR University of Pitesti, Faculty of Educational Sciences

Keywords:

skill, skill-centered teaching, skill-based curriculum model, curriculum design centered on skills, communicative skill

Abstract

The restructuring of the educational curriculum at primary level is marked in particular by the reconfiguration of educational outcomes through introducing general skills curricular variables. The aim of this study is to analyze concepts system on skills-centered design by translating the results of actual analyzes conducted on skills-based curriculum encountered in literature. The study design proposes to develop a skills–centred design model of training activities/ development of communicative skill in integrated perspective in primary schooll. In defining the model is taken into account the cross-cutting approachof the communicative skill in primary school by specifying its development modaliy through the study of historical content. The study conclusions highlight the dynamic procedural character of the skills – centered design, involving various stages and recovered in a systemic manner, and also the importance of correlating the curricular design for teaching activity of general skills of an curriculum area with transversal skills.

References

Bocoș, M. (2007). Didactica disciplinelor pedagogice. Un cadru constructivist. Cluj- Napoca: Presa Universitară Clujeană. Ciolan, L. (2008). Învăţarea integrată – fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Iaşi: Polirom. Gherghinescu, R. (1999). Conceptul de competenţă didactică. In Marcus, S. and other (1999). Competenţa didactică - perspectivă psihologică. Bucureşti: All Pedagogic. Jinga, I.; Istrate, E. (1998). Manual de pedagogie. Bucureşti: All Pedagogic. Kouwenhoven, W. (2010). Competence-based curriculum development in higher education: some African experiences. In Cantrell, M.; Kool, M.; Kouwenhoven, W. (Eds.) (2010). Access & Expansion: Challenges for Higher Education Improvement in Developing Countries. Amsterdam: VU University Press. Landsheere, V.; Landsheere,G. (1979). Definirea obiectivelor educației. București: EDP. Mager, R. F. (1984). Preparing Instructional Objectives. Belmont, USA: Lake Publishing Company. Marcus, S. and other (1999). Competenţa didactică - perspectivă psihologică. Bucureşti: All Pedagogic.

Meyer, G. (2000). De ce ÅŸi cum evaluăm. IaÅŸi: Polirom. Mitrofan, N. (1988). Aptitudinea pedagogică. BucureÅŸti: Academiei RSR. NegreÅ£ – Dobridor, I. (coord.) (2012). Proiectarea curriculum-ului centrat pe competenÅ£e. POSDRU/87/1.3/S/61602. “Cariera de suces în învăţământul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative!â€. Niculescu, R. (2005). Teoria ÅŸi managementul curriculumului. BraÈ™ov: Universităţii Transilvania. Potolea, D; Toma, S. (2010), „CompetenÅ£a: concept ÅŸi implicaÅ£ii pentru programele de formare a adulÅ£ilor, a III-a Conferinţă naÅ£ională de educaÅ£ie a adulÅ£ilor, TimiÅŸoara. Salade, D. (1997). Receptarea noului în practica ÅŸcolară. In Dezbateri de didactică aplicată. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. Sahlberg, P. (2010). Models of curriculum development – internation trands and the way Worward. In Sahlberg, P (ed.), Curriculum reform and implementation in the 21st century: policies, perspectives and impelentaton. Procedings of the Internation Conference on Curriculum Reform and Implementation. Ankara, Turkey. Singer, M.; Sarivan, L. (2006). Quo Vadis, Academia? Repere pentru o reformă de profunzime în învăţământul superior. BucureÅŸti: Sigma. *** Dictionnaire de la Psychologie. (1995). Paris: PUF. ***OM 3371/ 2013, http://lege5.ro/MonitorOficial/monge2dembygu/monitorul-oficial-partea-inr-192-05-04-2013.4 OM 5003/ 2014, http://www.edu.ro/index.php/articles/22407. *** Recommendation of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning (2006). 18 Dec. 2006, 2006/962/EC. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/ALL/?uri=CELEX:32006H0962). http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Portfolio_EN.asp.

Downloads

Published

2017-04-12