RECONSIDERATION OF THE TEACHING STRATEGIES FROM THE PERSPECTIVE OF LEARNING AND INTEGRATED TRAINING/ SKILL CENTERED PARADIGMS - FORMATIVE STRATEGIES AND OPEN RESOURCES STRATEGIES

Authors

  • Sofia Loredana TUDOR University of Pitesti, Faculty of Educational Sciences

Keywords:

formative strategies, open resources, integrated teaching approach

Abstract

The necessity imposed by the reorganization of the dynamics and functioning of the educational process in the vision proposed by the curricular orientation focused on skills training, by the integrated approach of teaching and by the harnessing of the paradigms of learning, which we have tried to highlight in the earlier analysis, enrolls on the directions of increasing the active /interactive character of teaching strategies in implementing some strategies with a strong formative character, in harnessing the new instructional technologies (e-learning and open resources) in the development of educational authentic settings. The results of the study consist in the development of three models of integrated teaching approaches that can be used in training and development of student skills, and of some examples of some predominant formative strategic combinations that can be used to optimize these actions.

References

Albulescu, I. (2008). Pragmatica predării. Activitatea profesorului între rutină şi creativitate. Piteşti: Paralela 45. Bocoş, M., Chiş, V. (2012). Abordarea integrată a conţinuturilor curriculare, particularizări pentru învăţământul primar. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj –Napoca. Cerghit, I. (2008). Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri, strategii. Iaşi: Polirom. Ciolan, L.; Ciolan, L. E. (2008). Demersuri integrate în învăţământul primar. Ghid elaborat în cadrul Proiectului pentru Învăţământul Rural. Flueraş, V. (2005). Teoria şi practica învăţării prin cooperare. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă. Frumos, F. (2008). Didactica: fundamente şi dezvoltări cognitiviste. Iași: Polirom. Ionescu, M.; Bocoş, M. (coord.) (2009). Tratat de didactică modernă. Piteşti: Paralela 45. Joiţa, E. (2002). Educaţia cognitivă. Fundamente. Metodologie. Iaşi: Polirom. Joiţa, E. (coord.) (2006). A deveni profesor constructivist: demersuri constructiviste pentru o profesionalizare pedagogică iniţială. Bucureşti: EDP. Manolescu, M. (2005). Evaluarea școlară. București: Meteor Press. MEN, (2014). Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare – Program de formare continuă pentru cadrele didactice din învățământul primar, suport de curs în cadrul Proiectului Strategic: Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la școlarii mici - program de formare continuă de tip “blended learning†pentru cadrele didactice din învăţământul primar, 2011-2013, Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale. Neacşu, I. (1990). Instruire şi învăţare. Teorii, modele, strategii. Bucureşti: Ştiinţifică. Oprea, C.L. (2007). Strategii didactice interactive. Bucureşti: EDP. Păun, E.; Potolea, D. (coord.) (2002). Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. Iaşi: Polirom. Siebert, H. (2001). Pedagogie constructivistă. Bilanţ al dezbaterii constructiviste asupra practicii educative: Iaşi: Institutul European. Tudor, S.L. (2011). Selecția, structurarea și combinarea eficientă a strategiilor didactice. Modele teoretice și practice. Pitești: Universității din Pitești. Tudor, S.L. (2015). Fundamentele educației timpurii – suport de curs. Craiova: Sitech. Venville, G.; Dawson, V.M. (2005). The Art Of Teaching Science. Allenunwin.

Downloads

Published

2017-04-12