VARIOUS DIDACTIC STRATEGIES USED IN THE ACTIVITY OF EDUCATING LANGUAGE AT PRESCHOOL AGED CHILDREN

Authors

  • Ramona-Amalia (Șarga) Schaberger MA Interactive Pedagogies, UAV Arad

Keywords:

learning skills, various strategies, education, language, preschooler

Abstract

The didactic strategies represent a group of two or more methods and procedures integrated in an operational structure, involved in the teaching – practicing - assessing activity level in order to accomplish the general, specific and practical pedagogical objectives of the activity at high quality parameters.The didactic strategy usually takes the name of the method on which it is based pursuing an active communication, an heuristic knowledge of the studied phenomena, stimulating the child`s capacity to observe, to solve, to create problems, the reactive and proactive creativity of the educator, but also, with his/her help, of the learner.Identifying the suitable didactic strategies continues to be an open question at the level of pedagogical research involved in the context of innovative educational policies. From a curricular point of view their integration represents the premises for an efficient pedagogical projection in the teaching- practising- assessing process. 

References

Ausubel, D., Robinson, Fl. (2005), Învăţarea în şcoală. O introducere în psihologia pedagogică, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti

Ciauşu, E., (nr. 2/2007) Individualizarea învăţării din perspectiva abordării interdisciplinare a activităţilor, în Revista Învăţământului Preşcolar, Bucureşti, Editura C.N.I. Coresi S.A.

Ciolan, L. (2008) Învăţarea integrată –fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Iaşi, Editura Polirom

Cristea, Sorin (2006), Curriculum pedagogic, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică;

Cucoş, C. (2014), „Pedagogie†– ediţia a-III-a, Editura Polirom, Iaşi

Dughi, (2007), Elemente de psihologie educaţională, Editura UAV, Arad;

Gerghit, Ioan (2008) „Sisteme de instruire alternative ÅŸi complementare- stiluri, strategiiâ€, Editura Polirom, IaÅŸi

Ilica Anton, Herlo Dorin, (2007), Aspecte metodologice privind cercetarea pedagogică, Editura Universităţii „Aurel Vlaicuâ€, Arad;

Ilica, Anton, (2005), Metodica limbii române, Editura Universităţii „Aurel Vlaicuâ€, Arad;

Ilica A., Preda V, Cozma J., Soriţeu E.,Kelemen G. (coordonatori), (2005), Didactica învăţământului preşcolar, Editura UAV, Arad;

Ilica, Anton (2007), O pedagogie modernă, Editura UAV, Arad;

Ilica, Anton (2008), Comportament şi cultură organizaţională, Editura UAV, Arad;

Ilica, Anton (2008), Metodologia cercetării experimentale, Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicuâ€;

Kelemen, Gabriela (2007),Copilul cu dificultăţi de învăţare,Editura UAV, Arad;

Knud, Illeris (2014) „Teorii contemporane ale învăţăriiâ€, Editura Trei, BucureÅŸti

Moise, Constantin, „Metodele de învăţământâ€, în CucoÅŸ, Constantin (coord.), (2005), Psihopedagogie, Editura Polirom, IaÅŸi;

MuÅŸata, D. B. (2014) „Instruirea interactivăâ€, Editura Polirom, IaÅŸi

NacÅŸu, Ioan (2015) „Metode ÅŸi tehnici de învăţare eficientăâ€, Editura Polirom, IaÅŸi

Stan, Liliana (2014) „Pedagogia preÅŸcolară ÅŸi ÅŸcolarităţii miciâ€, Editura Polirom, IaÅŸi

Schwart, Gheorghe (2006), Filosofia comportamentală din perspectiva psihologiei transversale, Editura UAV, Arad;

Schwart, Gheorghe; Kelemen Gabriela (2008), Psihologia copilului, Editura UAV, Arad;

Voiculescu Elisabeta (2008), Pedagogie preşcolară, Editura Aramis, Bucureşti;

http://www.gwu.edu/~tip/bruner.html

http://psychology.berkeley.edu/faculty/profiles/erosch1999.pdf

www.britannica.com

www.universalpreschool.com

www.answers.com

pshihopedagogie.blogspot.com

www.edtechblog.org

Downloads

Published

2015-05-01