LANGUAGE DEVELOPMENT, EMOTIONAL AND BEHAVIORAL SELF-CONTROL OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH STORIES: CASE STUDIES

Authors

  • Mariana Norel
  • Daniela Popa Transilvania University of BraÈ™ov, Faculty of Psychology and Educational Sciences

Keywords:

preschool, language, communication, emotional self-control, behavioral self-control, case study.

Abstract

This article continues a previous debated issue in an anterior number of the journal - story impact on the language development, emotional and behavioral self-control of preschoolers. There are three case studies that follow the formative role of stories / tales in language development, emotional and behavioral self-control of preschoolers, presented in a methodical and scientific works to obtain the first didactic grade. 

References

***. (2008). Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani, Bucureşti Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Tineretului

***. (2008). Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor între 3-6/7 ani, Bucureşti: MECT. Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învățământul Preuniversitar

***. (2002). Educaţia timpurie în România, UNICEF, IOMC, CEDP. Bucureşti: Ed. Vanemonde

Miron, O. (2012). Valoarea formativă a basmului în cultivarea limbajului copiilor preșcolari. Lucrare metodico-științifică pentru obținerea gradului didactic I. Brașov: Universitatea Transilvania din Brașov. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Munteanu, C., Munteanu, E., N. (2009). Ghid pentru învăţământul preşcolar. Iaşi: Ed. Polirom.

Norel, M., & Popa, D. (2014). Story impact on the language development, emotional and behavioral self-control of preschoolers. Journal Plus Education, 11(2), 60-75.

Norel, M.; Bota O. A. (2012). Didactica domeniului experienÈ›ial „Limbă È™i comunicareâ€. Cluj-Napoca: Editura ASCR.

Roco, M. (2004). Creativitate și inteligență emoțională. Iași: Polirom.

Sion, G. (2003). Psihologia vârstelor. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine

Vernon, A. (2006). Dezvoltarea inteligenței emoționale – Educație rațional-emotivă și comportamentală. Cluj-Napoca: Editura ASCR.

Verza, E., Verza, F. E. (2000). Psihologia vârstelor. Bucureşti: Editura Pro Humanitate

Downloads

Published

2015-05-01

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>