PREMISES FOR ELABORATING A TRANS-DISCIPLINARY DIDACTIC AS PART OF THE INTERCULTURAL EDUCATION

Authors

  • Claudiu Marian BUNAIASU University of Craiova

Keywords:

intercultural education, intercultural curriculum, trans-disciplinary didactics, intercultural competences, constructivist strategies, meta-cognitive strategies.

Abstract

The approaches in order to define a trans-disciplinary didactics suppose theoretical developments, in the spirit of postmodern education paradigms, elaboration of methodological frameworks and operational tools in order to develop key competences and those specific to the target domain. The article firstly presents arguments and premises that support the legitimacy of developing a trans-disciplinary didactics as part of the intercultural education;secondly, the process and results of an empiric micro-research are being presented, based on analyzing subjects’ methodological conceptions and opinions and foreseeing the impact of being aware of and applying trans-disciplinary curricular strategies as part of the intercultural education field.The basic tool of the impact study is the questionnaire, applied to a sample of 120 subjects (didactic staff, students, experts). The results achieved confirm a high level of awareness regarding the necessity of developing trans-disciplinary structures as part of the intercultural education, and their adhesion to strategies and modalities in order to optimize the intercultural curriculum-intercultural education activities’ trans-disciplinary didactics relation.

References

Banks, J.A., Banks, C.,(1997), Multicultural education, Allyn&Bacon, Boston.

Bădescu, I., (2003), Sincronism european şi cultură critică românească, EdituraDacia, Cluj-Napoca.

Byram, M., Zarate, G., (1997), Definitions, objectives and assessment of socio cultural competence. In Byram, M., G. Zarate, G., Neuner, G., “Sociocultural competence inlanguage learning and teachingâ€, Council of Europe Publishing, Strasbourg.

Boisvert, J., (1999), La formation de la pensée critique. Théorie et pratique, De Boeck,Bruxelles.

Bunăiaşu, C.M., (2011), Proiectarea şi managementul curriculumului la nivelul organizaţiei şcolare. Editura Universitară, Bucureşti.

D’Hainaut, L., (coord)., (1981), Programe de învăţământ şi educaţie permanentă, EdituraDidactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Dumitru, A.I., (2000), Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Timişoara, EdituraUniversităţii de Vest.

Gardner, H., (1996), Multiple intelligences/putting the theory into practice, Hebrew Rights:The Branco Weiss Institute for the Development of Thinking.

Gavreliuc, A., (2011), Psihologie interculturală, Editura Polirom, Iaşi.

Goleman, D.,(2006). Social Intelligence: The New Science of Social Relationships, Bantam Books.

Joiţa, E., (coord.), (2005), Strategii constructiviste în formarea iniţială a profesorului. Editura Universitaria, Craiova.

Jonnaert, P., Ettayebi, M., Defise, R., (2010), Curriculum şi competenţe. Un cadru operaţional, Editura ASCR, Cluj-Napoca.

Manolescu, M., (2010), Teoria şi metodologia evaluării, Editura Universitară, Bucureşti

Nedelcu, A., (2008), Fundamentele educaţiei interculturale, Editura Polirom, Iaşi

Potolea, D, (1983), Interdisciplinaritatea conţinutului învăţământului; o tipologie şi câteva implicaţii, “Revista de pedagogie », nr. 8.

Steele, J., Kurtis, M, Temple, Ch., (2000), Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice, vol.I, Editura Gloria, Cluj-Napoca.

Downloads

Published

2015-04-30