Documente interne


Documente UAV

Cod
Document
Aprobat

Senat


Consiliu de Administraţie


Studenți

Cod
Document
Aprobat

Studenți străini


Burse


Centru de învățare


Admitere licență și master

Cod
Document
Aprobat

Examene finalizare studii


Practică pedagogică


Certificate de competență lingvistică


Școala Doctorală Interdisciplinară

Cod
Document
Aprobat

Procesul de învățământ


Secretariate

Cod
Document
Aprobat

Cercetarea științifică

Institutul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare în Științe Tehnice și Naturale

Cod
Document
Aprobat

Resurse umane, concursuri, recunoașterea diplomei de doctor, obținere și recunoaștere abilitare

Cod
Document
Aprobat

Erasmus+

Cod
Document
Aprobat

Programe de studii


Comisia de Monitorizare


Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității


Departamentul de asigurare și îmbunătățire a calității (DAIC)


Evaluare periodică personal didactic și nedidactic

Cod
Document
Aprobat

Institutul European "Serge Moscovici"


Centrul de Limbi moderne


Centrul de Studii Teologice-Istorice și de Prognoză Pastoral-Misionară


Audit Public Intern


Etica


Direcția General Administrativă

Serviciul Economico - Financiar

Cod
Document
Aprobat
PO 05 DERU
29.03.2016
PO 06 DERU
29.03.2016
PO 13 DERU
29.03.2016

Achiziții - Investiții

Cod
Document
Aprobat

Serviciu Social Administrativ

Compartiment juridic

Informare, relații publice, comunicare, asigurarea transparenței și informatizare

Arhiva

Cod
Document
Aprobat

Acte de studii


Relații internaționale


Departamentul de Analiză și Gestiune Previzională a Solicitărilor Pieței Muncii


Centru de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC)


Biblioteca


Editura


Hotel Akademos


Spinn off


Regulamente de organizare și funcționare facultăți


Regulamente de organizare și funcționare Departamente


Alegeri, concursuri publice, desemnare funcții de conducere