Despre noi

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad şi-a început activitatea în anul 1994 şi s-a impus în peisajul universitar românesc prin tipărirea unor lucrări ştiinţifice de valoare. De atunci, până în prezent, sub sigla editurii s-au tipărit peste 400 de volume, lucrări de specialitate în domeniul ştiinţelor economice, umaniste, inginereşti, dar şi cursuri universitare şi lucrări de referinţă în filologie, lingvistică, teologie, pedagogie, psihologie, inginerie alimentară, design etc., contribuind, astfel, la promovarea ştiinţei în această parte de ţară şi nu numai. Editura constituie un departament important al universităţii, prin care rezultatele muncii cadrelor didactice sunt oferite societăţii sub formă materiale publicate.

Pentru a se menţine la nivelul unor standarde de calitate ridicate, editura acordă codurile ISBN doar în urma unui proces de recenzare realizat cu multă acrivie. Politica editorială este coordonată de un consiliu ştiinţific din care fac parte cadre didactice universitare din ţară şi străinătate, academicieni, cercetători, oameni de cultură, a căror experienţă şi prestigiu contribuie la menţinerea acestei importante ramuri a universităţii pe o traiectorie ascedentă, întemeiată pe competenţă şi seriozitate. Pentru a oferi o imagine clară asupra activităţii sale şi pentru a sugera autorilor o anumită continuitate şi coerenţă în cercetare, editura grupează materialele primite spre publicare în colecţii, cum ar fi: Literatură Română, Lingvistică, Limbi moderne, Theologia Sistematica, Theologia Practica, Industrii creative, Arte vizuale.

O garanţie a calităţii volumelor imprimate sub sigla editurii este tipografia. Începând cu anul 2002, Universitatea „Aurel Vlaicu” a achiziţionat pentru editură o tipografie dotată cu aparatură ultramodernă, care permite ca ca timpul de tipărire a unui volum să fie extrem de redus. Practic, o carte de 300-400 de pagini este finalizată în patru zile, condiţii grafice de excepţie. Tipografia Editurii UAV funcţionează în Complexul Universităţii M, beneficiind de calculatoare şi softuri speciale de editare, precum şi de maşini moderne de legat, utilaje de broşat, multiplicat, capsat şi format. Pe lângă tipărirea de cărţi şi cursuri universitare (în format A4, A5, B5), imprimeria efectuează pliante, cărţi de vizită, invitaţii, fluturaşi, materiale publicitare, folosind hârtie şi consumabile de cea mai bună calitate.

Modalități de distribuire, comercializare și popularizare

Pentru popularizare şi recunoaştere, Editura UAV participă la expoziţii de carte în Bucureşti, Cluj Napoca, Timişoara, Arad, precum și alte centre universitare.

Tipăriturile apărute sub sigla Editurii UAV sunt distribuite gratuit Bibliotecii Centrale Universitare „Cornelia Bodea”, Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, precum şi Bibliotecii Judeţene „A. D. Xenopol” din Arad. Evident, în schimbul ISBN-ului, se trimite Bibliotecii Naţionale a României un colet cu 7-9 exemplare pentru depozitul legal de carte.

Deoarece editura nu are o librărie proprie, distribuţia cărţilor şi a revistelor se realizează prin schimburi cu alte edituri, biblioteci sau centre de multiplicare, prin donaţii de carte către diferite biblioteci şi prin demersurile personale ale autorilor. Lucrările realizate în coediţie cu alte edituri - cum ar fi Basilica, Universitaria, Agnos, Risoprint, etc. - se regăsesc în reţeaua de distribuţie a acelor edituri.

Menționăm faptul că o parte dintre cărțile publicate de Editura UAV se regăsesc în oferta de carte a unor importante librării/platforme de comercializare online, cum ar fi amazon.com.

Expunerea online a cărților publicate de Editura UAV este de asemenea esențială în diseminarea rezultatelor muncii cadrelor didactice și de cercetare din UAV, precum și a colaboratorilor UAV din țară și străinătate. Acestea apar în cataloage online de maximă vizibilitate, cum ar fi: www.worldcat.org, www.academia.edu, https://books.google.ro, www.uav.ro.

De asemenea, revistele indexate în baze de date internaţionale şi publicate online sunt prezente în biblioteci importante din ţară şi străinătate. Ca exemplificare, menționăm faptul că revista Teologia apare în 24 de biblioteci universitare din străinătate, conform

https://www.worldcat.org/title/teologia-revista-facultatii-de-teologie-ortodoxa-arad/oclc/756319123?referer=brief_results

iar datele bibliometrice disponibile pe web indică prezența revistei Journal of Humanistic and Social Studies în peste 400 de biblioteci universitare din întreaga lume, conform

https://www.worldcat.org/title/journal-of-humanistic-and-social-studies-jhss/oclc/780389006&referer=brief_results.