Despre noi

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad şi-a început activitatea în anul 1994 şi s-a impus în peisajul universitar românesc prin tipărirea unor lucrări ştiinţifice de valoare. De atunci, până în prezent, sub sigla editurii s-au tipărit peste 400 de volume, lucrări de specialitate în domeniul ştiinţelor economice, umaniste, inginereşti, dar şi cursuri universitare şi lucrări de referinţă în filologie, lingvistică, teologie, pedagogie, psihologie, inginerie alimentară, design etc., contribuind, astfel, la promovarea ştiinţei în această parte de ţară şi nu numai. Editura constituie un departament important al universităţii, prin care rezultatele muncii cadrelor didactice sunt oferite societăţii sub formă materiale publicate.

Pentru a se menţine la nivelul unor standarde de calitate ridicate, editura acordă codurile ISBN doar în urma unui proces de recenzare realizat cu multă acrivie. Politica editorială este coordonată de un consiliu ştiinţific din care fac parte cadre didactice universitare din ţară şi străinătate, academicieni, cercetători, oameni de cultură, a căror experienţă şi prestigiu contribuie la menţinerea acestei importante ramuri a universităţii pe o traiectorie ascedentă, întemeiată pe competenţă şi seriozitate. Pentru a oferi o imagine clară asupra activităţii sale şi pentru a sugera autorilor o anumită continuitate şi coerenţă în cercetare, editura grupează materialele primite spre publicare în colecţii, cum ar fi: Literatură Română, Lingvistică, Limbi moderne, Theologia Sistematica, Theologia Practica, Industrii creative, Arte vizuale.

O garanţie a calităţii volumelor imprimate sub sigla editurii este tipografia. Începând cu anul 2002, Universitatea „Aurel Vlaicu” a achiziţionat pentru editură o tipografie dotată cu aparatură ultramodernă, care permite ca ca timpul de tipărire a unui volum să fie extrem de redus. Practic, o carte de 300-400 de pagini este finalizată în patru zile, condiţii grafice de excepţie. Tipografia Editurii UAV funcţionează în Complexul Universităţii M, beneficiind de calculatoare şi softuri speciale de editare, precum şi de maşini moderne de legat, utilaje de broşat, multiplicat, capsat şi format. Pe lângă tipărirea de cărţi şi cursuri universitare (în format A4, A5, B5), imprimeria efectuează pliante, cărţi de vizită, invitaţii, fluturaşi, materiale publicitare, folosind hârtie şi consumabile de cea mai bună calitate.

Editura UAV a participat la expoziţii de carte în Bucureşti, Cluj Napoca, Timişoara, Arad, pentru popularizare şi recunoaştere. Tipăriturile apărute sub sigla Editurii UAV sunt distribuite gratuit Bibliotecii Centrale Universitare „Cornelia Bodea”, precum şi Bibliotecii Judeţene „A. D. Xenopol” din Arad. Evident, în schimbul ISBN-ului, se trimite Bibliotecii Centrale de Stat un colet cu 7-9 exemplare pentru a se constitui baza de date centralizate a tipăriturilor din România.