științe tehnice și ale naturii

Mai jos puteți găsi o listă de cărți publicate

Autori: Anca Mihaela Dicu, Simona Perţa-CrişanTitlu: Calitatea şi analiza senzorială a alimentelor An apariţie: 2012 ISBN: 978-973-752-612-0Descriere: Această lucrare, prin informaţiile pe care le aduce într-un domeniu atât de vast, va fi de un real folos pentru specialiştii din industria alimentară şi nu numai. Comportamentul alimentar al omului este influenţat de forma atrăgătoare a alimentelor sub aspect senzorial, acesta selectând alimentele după cât sunt de atrăgătoare, uitând deseori de calităţile nutritive pe care le posedă. În consecinţă, proprietăţile senzoriale deţin, un rol primordial în selectarea şi decizia de cumpărare a consumatorului.
Autori: Claudiu Ursachi, Claudia Mureşan Titlu: Tehnologii generale în industria cărnii. Aplicaţii practiceAn apariţie: 2012ISBN: 978-973-752-613-7Descriere: Lucrarea Tehnologii generale în industria cărnii. Aplicaţii practice are ca obiectiv transmiterea cunoştinţelor absolut necesare tuturor celor interesaţi de inginerie alimentară, în special despre aprecierea calităţii cărnii, a preparatelor din carne şi a grăsimilor animale, precum şi a caracteristicilor senzoriale şi fizico-chimice ale acestora.
Autor: Michaela Dina Stănescu, Sergiu Erich Palcu, Simona GavrilaşTitlu: Biochimie analitică - Aplicaţii şi problemeAn apariţie: 2012ISBN: 978-973-752-638-0Descriere: Cartea ilustrează ideea că nu se poate înţelege fascinanta lume BIO fără a şti CHIMIE. Reunind cunoştinţele fundamentale şi aplicative, cartea încearcă să ducă la înţelegerea BIOCHIMIEI şi să dezvolte competenţele în acest domeniu, atât din punct de vedere teoretic, cât şi în ceea ce priveşte îndemânările necesare pentru realizarea unor experimente de laborator. Un capitol este dedicat metodelor generale de separare şi analiză, fără de care nu se poate face cercetare în orice domeniu.
Autori: Ioan Csosz, Oana Brîzan, Sabin Chiş, Cristian Edmund Csosz, Ramona Ciolac, Sabin Chiş Jr. Titlu: Agroturism şi Turism RuralAn apariţie: 2012ISBN: 978-973-752-621-2Descriere: Turismul prin multiplele sale funcţii reprezintă o sursă de creştere a veniturilor locale datorită faptului că pe lângă serviciile de cazare solicitate, el recurge la servicii de alimentaţie, achiziţionează amintiri, articole cu specific local, diferite bunuri şi nu în ultimul rând contribuie la odihna şi recrearea oamenilor. Agroturismul este o formă particulară de turism, mai complexă, cuprinzând atât activitatea turistică propriu-zisă, cât şi activitatea economică, de regulă, agricolă, practicată de gazdele turiştilor.
Autori: Podrumar Teodor, Zdremţan MonicaTitlu: Rolul îngrăşămintelor asupra calităţii şi cantităţii la soiurile de struguri pentru vinurile roşii şi albe în Centrul Viticol Miniş An apariţie: 2012ISBN: 978-973-752-639-7Descriere: Cultura viţei de vie are o tradiţie străveche pe meleagurile ţării noastre. De-a lungul veacurilor, în dezvoltarea civilizaţiei, viţa de vie şi vinul şi-au adus contribuţia directă sau indirectă la progresul omenirii. Calitatea vinurilor este categoric determinată de producţia viticolă, care este influenţată de modul în care mediul înconjurător – climă şi sol – asigură necesarul de energie luminoasă, calorică şi substanţe nutritive pentru desfăşurarea metabolismului specific particularităţii biologice a viţei de vie.
Autor: Ioan Csösz, Oana Brînzan Titlul: Managementul cercetării-dezvoltăriiData apariției: 2011ISBN: 978-973-752-574-1Descriere: Cercetarea științifică reprezintă o investigație sistematică cu caracter original desfășurată în instituții specializate și în unități productive regii autonome și societăți comerciale care constau într-un ansamblu de acțiuni desfășurate pe baza program și care urmărește extinderea fondului de cunoștințe științifice și tehnice cu caracter fundamental sau aplicativ, precum și dezvoltarea și perfecționarea metodelor de cercetare științifică.
Autor: Daniela Maria Diaconescu, Ionel Popescu-MitroiTitlu: Tehnologii, utilaje şi calcule în industria beriiAn apariţie: 2011ISBN: 978-973-752-585-7Descriere: Lucrarea de faţă include atât tehnologiile clasice de obţinere a malţului şi a berii, cât şi tehnologii şi metode noi folosite în industria berii. Pentru a uşura comprehensiunea acestora, sunt prezentate schematic utilaje, instalaţii, precum şi anumite calcule aferente şi probleme rezolvate. De asemenea, lucrarea reprezintă un real ajutor în activitatea de proiectare, prin calulele de bilanţ conţinute.
Autor: Claudia Mureşan, Claudiu UrsacTitlu: Principii şi metode de conservare a alimentelorAn apariţie: 2011ISBN: 978-973-752-588-8Descriere: Lucrarea abordează principalele metode de verificare a calităţii alimentelor conservate în concordanţă cu metodele de conservare utilizate la obţinerea acestora. Aceasta se adresează specialiştilor din industria alimentară şi nu numai, în vederea însuşirii de noi cunoştinţe şi de aprofundarea acestora în domeniu. Din cele mai vechi timpuri omul a căutat soluţii pentru a-şi păstra hrana o perioadă cât mai îndelungată şi în condiţii optime pentru consum.
Autor: Claudia MureşanTitlu: Tehnologia vinului – Aplicaţii practiceAn apariţie: 2011ISBN: 978-973-752-589-5Descriere: Lucrarea cuprinde o succintă prezentare a viţei-de-vie, a caracteristicilor strugurilor şi a principalelor soiuri de struguri pentru vin cultivate în ţara noastră, axându-se mai mult pe analiza cantitativă şi calitativă a strugurilor, mustului şi vinurilor rezultate în urma vinificării. Aceste metode de analiză fizico-chimică şi microbiologice sunt în conformitate cu standardele din ţara noastră şi metodele oficiale intenaţionale.
Autor: Dr. Ing. Teodor Podrumar Titlu: Protecţia fitosanitară şi siguranţa alimentarăAn apariţie: 2011ISBN: 978-973-752-591-8Descriere: Lucrarea Protecţia fitosanitară şi siguranţa alimentară prin elementele prezentate aduce o contribuţie moderată la soluţionarea unor aspecte determinate de atacul de boli şi dăunători asupra plantelor de cultură, furnizoare de hrană pentru om şi animale, prezentând soluţii pentru combaterea agentului cauzal prin măsuri agrofitotehnice şi tratamente fitosanitare. Aceasta prezintă o sinteză a cunoştinţelor teoretice şi aplicative acumulată în domeniul protecţiei fitosanitare şi a siguranţei alimentare, adresându-se specialiştilor din agricultură şi horticultură.
Autori: Claudia Mureşan, Sergiu Palcu, Anca DicuTitlu: Tehnici Culinare. Noţiuni fundamentale şi aplicaţii practiceAn apariţie: 2011ISBN: 978-973-752-551-2Descriere: Problema fundamentală a alimentaţiei constă în cunoaşterea cantităţii, calităţii şi naturii cerinţelor alimentare, a modului de acoperire a acestora cu preparate culinare cât mai variate, în stare să stimuleze apetitul. Preparatele culinare puse la dispoziţia consumatorilor trebuie să realizeze un echilibru perfect, continuu şi constant între nevoile de consum ale organismului uman în raport cu vârsta, mediul, profesia şi altele, şi alimentele bogate în substanţe nutritive pe care trebuie să le primească acesta din mediul înconjurător.
Autor: Palcu SergiuTitlu: Toxicologie – Noţiuni fundamentale şi aplicaţiiAn apariţie: 2011ISBN: 978-973-752-552-9Descriere: Dezvoltarea şi realizările remarcabile din domeniul Toxicologiei au impus această disciplină ca fiind absolut necesară în contextul ştiinţelor contemporane. Lucrarea este structurată pe parcursul a 8 capitole, abordate într-o succesiune logică. Sunt abordate unele aspecte referitoare la toxicitatea ambalajelor produselor alimentare, sunt descrise principalele mecanisme de detoxifiere în organismul viu şi se prezintă aspecte fundamentale legate de combaterea acţiunilor toxice.
Autor: Lungu Monica, Lungu Mirela, Chiș Sabin, Chiș Sabin Jr.Titlul: Tehnologii generale și poluanți specifici Data apariției: 2011ISBN: 978-973-752-569-7Descriere: Lucrarea de față prezintă un set de teste grilă din domeniul tehnologii generale și poluanți specifici.
Autori: Simona Perţa – Crişan, Anca Mihaela DicuTitlu: Analiză senzorială. Aplicaţii practiceAn apariţie: 2011ISBN: 978-973-752-571-0Descriere: Lucrarea Analiză senzorială. Aplicaţii practice se adresează celor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul controlului calităţii produselor alimentare sau a celor care doresc să se iniţieze în acest domeniu de real interes. Lucrarea asigură materialul necesar pentru aprecierea în laborator a calităţii senzoriale a alimentelor, oferind informaţii legate de caracteristicile de calitate senzorială prescrise de standarde pentru fiecare grupă de produse alimentare, tehnica de examinare senzorială, indicând de asemenea şi metode concrete de apreciere senzorială pentru fiecare produs‚ în funcţie de scopul urmărit.
Autor: Adriana-Gabriela OnofreiTitlu: Ştiinţa materialelor organice şi compoziteAn apariţie: 2010ISBN: 978-973-752-450-8Descriere: Lucrarea Ştiinţa materialelor organice şi compozite se adresează tuturor chimiştilor şi inginerilor chimişti şi textilişti, care lucrează în unităţi productive sau de cercetare, dar poate fi utilă, de asemenea, tuturor celor interesaţi de problema finisării chimice textile. Lucrarea de faţă îşi propune să creeze o legătură firească între chimia organică şi principalele clase de substanţe utilizate în finisarea chimică textilă care sunt, în mod evident, substanţe organice.
Autor: Ionel Popescu MitroiTitlul: Bazele biotehnologice ale fermentaţiei malolacticeAn apariţie: 2009ISBN:978-973-752-402-7Descriere: Această lucrare se adresează tuturor celor care se pregătesc în domeniul biotehnologiilor alimentare, dorindu-se şi un ghid teoretico-practic pentru inginerii oenologi care veghează la buna desfăşurare a fermentaţiei molactice. Cercetările ştiinţifice din ultimii ani în domeniul biotehnologiei vinicole evidenţiază că alături de trei factorii naturali, factorul biologic este cel care decide calitatea vinurilor. Astăzi, se impune mai mult decât oricând studierea şi monitorizarea proceselor biochimice şi microbiologice, care definesc fermentaţiile vinului, în vederea obţinerii unor vinuri de calitate superioară.
Autor: Sabin Chiş, Karel-Iaroslav LaţoTitlu: Pedologie generală şi ameliorativă - Metode de analizăAn apariţie: 2008ISBN: 978-973-752-203-0Descriere: Acest îndrumător de lucrări practice se adresează în special celor care vor să cunoască principalele minerale şi roci generatoare de sol şi principalele caracteristici ale solului, precum şi celor care sunt preocupaţi de apărarea, conservarea, şi folosirea raţională a fondului funciar. Pedologia este ştiinţa care se ocupă cu formarea, evoluţia, însuşirile, clasificarea, răspândirea şi folosirea raţională a solurilor.
Autor: Raul IanichiciTitlul: Noțiuni teoretice și practice de nutriție umană Data apariției: 2008ISBN: 978-973-752-203-0Descriere: Obiectivul principal al acestei lucrări este promovarea unei înțelegeri teoretice și practice a aspectelor calității nutritive a produselor alimemntare și a factorilor care o influențează, precum și a metodelor de îmbunătățire a valorilor nutritive a alimentelor. Promovând o alimentație sănătoasă și echilibrată, atât din punct de vedere al structurii dietei cât și al compoziției în nutrienți, cu argumente susținute de un volum considerabil de informații științifice, cartea contribuie la educarea pentru sporirea bunăstării fiziologice și sociale a indivizilor și comunităților.
Autor: Monica PustianuTitlul: Teoria și măsurarea culorii aplicată la materialele textile Data apariției: 2008ISBN: 978-973-752-225-2Descriere: Culoarea este o senzație subiectivă transmisa creierului prin impulsuri nervoase, de către un fascicul luminos ce pătrunde prin retina prin ochi. Perceperea corectă a culorii depinde de trei aspecte: sursa de lumină, obiectul colorat și receptorul de culoare (ochiul uman). Lucrarea este destinată tuturor, oferind cunoștințele necesare pentru înțelegerea rolului pe care îl are măsurarea culorii materialelor textile și elaborarea rețetelor de vopsire în vederea obținerii unor produse competitive pe plan mondial.
Autor: Florentina-Daniela Munteanu, Ioan-Bujor PancanTitlu: Metode electroanaliticeAn apariţie: 2008ISBN: 978-973-752-228-3Descriere: Electrochimia este ramura chimiei care studiază relaţia dintre fenomenele chimice şi cele electrice. În general, în studiile electrochimice se acordă o atenţie deosebită studiului modificărilor chimice ce sunt cauzate de trecerea unui curent electric sau studiului producerii de energie electrică în urma reacţiilor chimice.
Autor: Daniela Florentina Munteanu, Adina Maria Bodescu Titlul: Chimia mediului. Noțiuni teoretice, aplicarive și numericeData apariției: 2008ISBN: 978-973-752-232-0Descriere: Pentru a putea efectua diverse experimente în cadrul laboratorului de chimie a mediului este necesară cunoașterea reactivilor utilizați, caracteristicile acestora și ale aparaturii sau nu este atent la manipularea, respectiv manevrarea lor. În vederea protecției și prevenirii accidentelor din laborator este necesară respectarea unor reguli numite NORME.
Autor: Dana Gina Radu, Monica ZdremţanTitlu: Microbiologie experimentală a mediuluiAn apariţie: 2008ISBN: 97873-752-260-3Descriere: Lucrarea prezintă teme precum: amenajarea şi dotarea laboratorului de microbiologie, metode şi tehnici de microbiologie generală, metode specifice pentru analiza fizico-chimică a apei, metode specifice de determinare a calităţii microbiologice a apei şi analiza microbiologică şi parazitologică a solului.
Autori: Nicolae Dincă, Viorica Grosu, Dumitru Condrat, Adina BodescuTitlu: Chimie organică. Lucrări practiceAn apariție: 2008ISBN: 978-973-752-288-7Descriere: Lucrarea prezintă protecţia şi măsurile de tehnica securităţii muncii în laboratorul de chimie, analiza elementară calitativă a substanţelor organice, alcani, alchene, alchine hidrocarburi aromatice, alcooli, fenoli, compuşi carbonilici, acizi carboxilici, derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici, coloranţi azoici.
Autor: Monica Zdremţan Titlu: Tehnologia şi controlul calităţii conservelor de legume şi fructe An apariţie: 2008ISBN: 978-973-752-289-4Descriere: Lucrarea Tehnologia şi controlul calităţii conservelor de legume şi fructe se adresează inginerilor, microbiologilor şi altor specialişti pentru care prezintă un interes ştiinţific, economic sau tehnic problema conservării produselor horticole. Lucrarea este structurată în mai multe capitole în care sunt relevate procedee aplicate în domeniul conservării legumelor şi fructelor, precum şi unele probleme cu caracter general referitoare la ambalare, valoare alimentară, controlul calităţii produselor finite etc. Conservarea produselor alimentare a constituit pentru omenire de-a lungul întregii istorii, o problemă de o importanţă deosebită.
Autor: Adriana-Gabriela Onofrei Titlul: Monitorizarea şi diagnoza calităţii mediuluiAn apariţie: 2008ISBN:978-973-752-278-8Descriere: Datorită suprapopulării centrelor urbane, dezvoltării considerabile a indistriei şi progresului tehnic, poluarea mediului ambiant, care în trecut era limitată la zone foarte restrânse, azi cuprinde teritorii vaste, astfel că nu există ţară care să nu ţină cont de cauzele şi efectele acestui ,,flagel”. S-a crezut mult timp că biosfera are capacităţi proprii de absorţie şi neutralizare, unele dintre ele fiind foarte greu biodegradabile sau chiar nebiodegradabile.
Autor: Monica Zdremțan Titlul: Genetică și inginerie genetică Data apariției: 2007ISBN: 978-973-752-117-0Descriere: În agricultură și medicină, genetica are un rol tot mai important în soluționarea unor probleme rămase multă vreme. Lucrarea de față are menirea de a prezenta concepțiile ștințiifice fundamentale despre lume și viață precum și schimbările care pot apărea la nivelul tuturor formelor vii prin intervenția dirijată a omului.