științe exacte

Mai jos puteți găsi o listă de cărți publicate

Autor: Coord. Gheorghe ChetaTitlul: Metodica activităţilor matematice în grădiniţă şi clasele I-IVAn apariţie: 2011ISBN: 978-973-752-567-3Descriere: Matematica poate fi considerată o disciplină de învăţământ şi deopotrivă un instrument de analiză logică a unor situaţii experienţiale. Matematica este o ştiinţă, care te învaţă sa gândeşti corect şi care simbolizează relaţiile dintre părţi în armonizarea unui corpus integrat. Matematica generalizează fenomenele care alcătuiesc particularul şi particularizează relaţiile care configurează generalul. Matematica este relaţie, principiu, excepţie, reprezentând sângele albastru al lumii materiale şi spirituale, al tuturor celor ce se văd şi nu se văd.
Autor: Gheorghe ChetaTitlu: MatematicaAn apariţie: 2010ISBN: 978-973-752-566-6Descriere: Matematica metamorfizează ambiţiile care animă psihologia relaţiilor, este relaţie, principiu, excepţie, reprezentând sângele albastru al lumii materiale şi spirituale, al tuturor celor ce se văd şi nu se văd. Logica matematicii este imbatabilă în faţa oricărei supoziţii umaniste, promovând răceala unei gândiri neîncălzite, a unei rigori fără surprize, a unor descripţii analitice şi sintetice, înfiorător de exacte, într-o lume atât de inexactă.
Autor: Mihaela Vizental, Mariana Nagy Titlul: Baze de dateData apariției: 2010ISBN: 978-973-752-466-9Descriere: Se precizează un ansamblu de semne cu un sens bine determinat organizate după anumite reguli și principii. Informația tehnico-economică este orice comunicare cu grad de notate care se referă explicit la mijloacele de producție, procesele și fluxurile tehnologice, stadiile de transformare ale obiectului muncii, natura acestor transformări, evidențierea calitativă și cantitativă a efectelor transformărilor.
Autor: Simona DzițacTitlul: Probabilități și statistică matematică Data apariției: 2010ISBN: 978-973-752-533-8Descriere:Principalul obiectiv al cărții Probabilități și statistică matematică îl constituie inițierea cititorului în paradigma relațională dintre hazard și determinism, bazată pe studiul și modelarea variabilelor aleatoare, precum și formarea priceperilor și deprinderilor de a utiliza teoria probabilităților în aplicații practice de statistic, fiabilitate.
Autor: Marius L. TomescuTitlu: Arhitectura sistemelor de calculAn apariţie: 2010 ISBN: 978-973-752-512-3Descriere: Această carte are scopul de a iniţia în tainele prelucrării informaţiei într-un calculator numeric. Aceasta ar trebui, în final, să înţeleagă cum se execută un program. Această carte nu intră în detaliile fiecărei componente a calculatorului; pentru detalii v-a trebui să consultaţi cărţi specializate pe fiecare capitol descris în această carte.
Autor: Carmen FiforTitlul: Programare orientată obiect – Introducere în JavaAn apariţie: 2010ISBN: 978-973-513-0Descriere: Programarea orientată obiect este unul din cei mai importanţi paşi făcuţi în evoluţia limbajelor de programare spre o mai puternică abstractizare în implementarea programelor. Ea a apărut din necesitatea exprimării problemei într-un mod mai natural fiinţei umane. Astfel, unităţile care alcătuiesc un program se apropie mai mult de modul nostru de a gândi decât modul de lucru al calculatorului.
Autori: Coordonatori: Gheorghe Cheta, Viorel BinchiciuTitlul: Metodica învăţării aritmeticii în ciclul primar, a doua ediţieAn apariţie: 2009ISBN: 978-973-752-259-7Descriere: Metodica prezentă a antrenat în activitatea de cercetare, aproape 30 de cadre didactice, iar acest fapt e un semnal al frumoasei colaborări dintre învăţământul universitar şi cel preuniversitar. E o certitudine că lucrurile didactice încep să se rânduiască în geometria unei normalităţi.
Autor: Lavinia Ioana SăbăilăTitlu: AutocadAn apariţie: 2009ISBN: 978-973-752-429-4Descriere: Cartea tratează conceptele fundamentale ale sistemului graphic AutoCAD din perspective utilizării lor în grafica inginerească şi oferă un suport complet pentru realizarea, cu ajutorul computerului, a desenelor tehnice pentru piese şi a desenelor de ansamblu de diferite complexităţi. Sunt prezentate noţiumile de grafică asistată de calculator, de la cele simple spre cele de complexitate medie şi ridicată. Noţiunile teoretice sunt completate cu numeroase exemple, multe dintre acestea fiind rezolvate, altele fiind propuse spre rezolvare.
Autor: Gheorghe ChetaTitlul: Teoria mulţimilor An apariţie: 2008ISBN: 978-973-752-263-4Prezentare: Cartea tratează din punct de vedere teoretic mulţimile şi în acelaşi timp oferă o serie de probleme rezolvate şi propuse spre rezolvare.
Autor: Ioan DziţacTitlu: Inteligenţă artificialăAn apariţie: 2008ISBN: 978-973-752-292-4Descriere: Sugerează o abordare exhaustivă a Inteligenţei artificiale, prezentarea unei incursiuni superficiale şi inegale, fără a intra în amănunte tehnice ale tuturor domeniilor şi subdomeniilor. Se insistă pe aspectele ce implică logica fuzzy, deoarece raţionamentul bazat pe acest nou tip de logică a deschis noi perspective în soluţionarea problemelor pentru care nu dispunem de modele matematice exacte.