Știința sportului

Mai jos puteți găsi o listă de cărți publicate

Autor: Ioan Galea, Gabriela Istav, Viorel Petru ArdeleanTitlu: BaschetAn apariţie: 2011 ISBN: 978-973-752-578-9Descriere: Propunerea unei sinteze a cunoştinţelor minimale la disciplina Baschet necesare oricărui student care urmeză programul de licenţă în specializarea Educaţie Fizică şi Sport.
Autor: Ioan Galea, Viorel Ardelean, Gabriela IstvanTitlu: Metodologia Cercetării Ştiinţifice în Educaţie Fizică şi Sport, Sinteze şi AplicaţiiAn apariţie: 2010ISBN: 978-973-752-451-5Descriere: Se ia în vedere sintetizarea principalelor repere ale cursului Metodologia învăţării ştiinţifice în educţie fizică şi Sport. Constituie un suficient material documentar care exepmplifică modalitatea de finalizare a cercetării ştinţifice. Tematica abordată, modalitatea de prezentare, elaborarea concluziilor acestor studii reprezintă tot atâtea pretexte pentru dezbaterile cu studenţii în cadrul cursurilor şi semniariilor. Prezintă un instrument de căi şi mijloace de abordare ştiinţifică a domeniului activităţilor fizice.
Autor: Lucian Popa Titlu: Gimnastica acrobatică şi săriturile în şcoalaAn apariţie: 2008ISBN: 978-973-752-220-7Descriere: Formarea deprinderilor specifice, care constituie componente esenţiale ale diferitelor acte şi acţiuni, care prin învăţare şi exersare ating indici superiori de eficienţă, precizie, coordonare, stabilitate, viteză, într-un cuvânt realizarea deprinderilor înalt performante.