Biroul Dezvoltare Instituțională

Bulevardul Revoluţiei, Nr. 77 (Corp D)
Adresa Rectorat


Bulevardul Revoluției nr. 77, parter, camera 10

Șef birou: Daniela DOBRESCU

E-mail: daniela.dobrescu@uav.ro
Telefon: +4 0257 280 702 int. 4110

Biroul Dezvoltare Instituțională este o structură aflată sub directa coordonare a Prorectorului privind Cercetarea Științifică, care are rolul de a participa la elaborarea și monitorizarea implementării strategiilor privind dezvoltarea instituţională a UAV