Biblioteca universitară "Cornelia Bodea"


Biblioteca Centrala Universitara Corneliu Bodea

Bibliotecar: Rodica Madroane

Telefon: 0257 210389

Mail: romadro@yahoo.com

Orar funcționare

Luni - Joi : 09:00 - 17:00
Vineri 09:00 :16:00

Orar funcționare în sesiune

Luni - Vineri : 09:00 - 19:00

Un rol important în sprijinirea procesului de învăţământ şi al activităţii de cercetare revine Bibliotecii Universitare „Cornelia Bodea”. Universitatea dispune de bibliotecă proprie dotată cu 2 săli de lectură. și cu un fond de carte pentru împrumut şi studiu de peste 76000 volume, cu tehnică de calcul, acces la Internet pentru toate calculatoarele, inclusiv acoperire wireless. Accesul studenţilor în sălile de studiu este asigurat conform orarului stabilit în mod diferit pe parcursul semestrelor, respectiv în sesiune, astfel încât să se asigure condiţii adecvate de studiu.

Pe lângă volumele de carte, Biblioteca Universitară „Cornelia Bodea” dispune de publicaţii periodice, teze de doctorat, descrieri de brevete de invenţie, colecţie de standarde, microformate, documente cartografice, audiovizuale, electronice şi alte categorii de documente. Căutarea publicaţiilor se poate face cu ajutorul fişierelor clasice (alfabetice, sistematice, cronologice) sau prin consultarea bazelor de date. În prezent UAV beneficiază de acces la baze de date ANELiS+.

În cadrul schimbului interbibliotecar pot fi consultate documente disponibile la partenerii interni şi externi cu care colaborează permanent Biblioteca Universitară „Cornelia Bodea”. Biblioteca este dotată cu 17 calculatoare performante, cu acces la internet/intranet, asigurând posibilitatea de informare şi documentare a studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor din UAV şi comunitatea locală.

Ghid