Departamente

Departamentele facultăţilor

Comisia de Monitorizare

Sub directa coordonare a Rectorului

Sub directa coordonare a Prorectorului privind Procesul de Învățământ și Evaluarea Calității (PPIEC)

Sub directa coordonare a Prorectorului privind Cercetarea Științifică (PCȘ)

Sub directa coordonare a Prorectorului privind Transparența Academică și Relațiile Internaționale (PTARI)

Direcția General Administrativă (DGA)