Departamente

Școala Doctorală Interdisciplinară (ȘDI)

Departamentele facultăţilor

Școala "Episcop Ioan Mețianu"

Comisia de Monitorizare

Serviciul Intern de Prevenire și Protecție (SIPP)

Sub directa coordonare a Rectorului

Sub directa coordonare a Prorectorului privind Procesul de Învățământ și Evaluarea Calității (PPIEC)

Sub directa coordonare a Prorectorului privind Cercetarea Științifică (PCȘ)

Sub directa coordonare a Prorectorului privind Transparența Academică și Relațiile Internaționale (PTARI)

Direcția General Administrativă (DGA)

Societatea Antreprenorială Studențească (SAS)