Consiliul de Administratie

Consiliul de Administraţie

 1. Rector: Prof.univ.dr. Ramona LILE - Preşedinte
 2. Director General Administrativ: ec. Florin HĂDAN
 3. Prorector: Prof.univ.dr.ing. Alexandru POPA
 4. Prorector: Prof.univ.dr. Codruta Simona STOICA
 5. Prorector: Conf.univ.dr. Teodor Florin CILAN
 6. Student: Emilian Manciu

1. Facultatea de Teologie:

 • Decan: Prof.univ.dr. Cristinel IOJA

2. Facultatea de Inginerie:

 • Decan: Conf.univ.dr. Dan-Ovidiu GLĂVAN

3. Facultatea de Ştiinţe Economice:

 • Decan: Lect. univ. dr. Grigorie SANDA

4. Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului:

 • Decan: Conf.univ.dr.ing. Virgiliu-Călin-Gheorghe CIUTINĂ

5. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială:

 • Decan: Prof.univ.dr. Alina-Felicia ROMAN

6. Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale:

 • Decan: Conf.univ.dr. Alina Nicoleta PĂDUREAN

7. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport:

 • Decan: Prof.univ.dr. Liviu-Vasile ANDREI

8. Facultatea de Ştiinţe Exacte:

 • Decan: Prof.univ.dr. Mariana NAGY

9. Facultatea de Design:

 • Decan: Prof.univ.dr. Claudiu-Emil IONESCU

Invitaţi la Şedinţa Consiliului de Administraţie

 • Sl.dr.ing. Sergiu Erich PALCU - reprezentant Sindicat UAV
 • Gianina-Daciana IGNUŢA - avocat