Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

| REGULAMENTE | METODOLOGII | PROCEDURI | FORMULARE |  


REGULAMENTE

Cod

Denumire

Data intrării în vigoare

R 01

Carta UAV

04.06.2015

R 02

Regulament de organizare și funcționare a senatului UAV

11.04.2016

R 03

Regulament de organizare și funcționare a consiliului de administrație al UAV

27.07.2015

R 04

Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant didactic auxiliar si nedidactic

20.07.2015

R 05

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor pe baza creditelor transferabile

19.06.2018

R 06

Regulament cadru de organizare și desfășurare a concursului de admitere la doctorat în cadrul IOSUD UAV pt anul univ 2015-2016

Anulat

R 07

Regulament de organizare și desfășurare a concursului de admitere la şcoala doctorală în domeniul teologie pt anul univ 2015-2016

Anulat

R 08

Regulament de organizare și desfășurare a concursului de admitere la şcoala doctorală în domeniul filologie pt anul univ 2015-2016

Anulat

R 09

Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație

11.01.2018

R 10

Regulamentul Centrului de consiliere și Orientare în Carieră

20.07.2015

R 11

Regulament de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă şi masterat, iulie-septembrie 2016

Anulat

R 12

Regulament privind recunoașterea perioadelor de studii efectuate în cadrul unor mobilități nereglementate

20.07.2015

R 13

Regulament privind organizarea, functionarea si finantarea cercetarii stiintifice

26.05.2016

R 14

Regulament de organizare și funcționare a Biroului ERASMUS+

15.09.2015

R 15

Regulament de organizare și funcționare a Departamentului de relații internaționale

15.09.2015

R 16

Regulament privind finalizarea studiilor doctorale în domeniul Filologie

22.04.2015

R 17

Regulament de organizare și funcționare a Compartimentului Audit Public Intern

13.10.2015

R 18

Regulament de organizare și funcționare al consiliul științific al UAV

26.05.2016

R 19

Regulament de organizare și funcționare a Direcției general administrative

24.02.2016

R 20

Regulament de organizare și funcționare a Biroului Achiziții-Investiții

03.12.2015

R 21

Regulament de organizare și funcționare al Compartimentului de informare, relații publice și informatizare

03.12.2015

R 22

Regulament de organizare și funcționare a Serviciului social administrativ

03.12.2015

R 23

Regulament de organizare și funcționare a Direcției Economico-Financiare

26.05.2016

R 24

Regulament de organizare și funcționare a Arhivei

03.12.2015

R 25

Regulament de organizare și funcționare a Hotelului Akademos

24.02.2016

R 26

Regulament de organizare și funcționare al comisiilor permanente din senatul UAV

16.02.2017

R 27

Regulament de organizare si functionare al Comisiei de etică

15.09.2015

R 28

Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu programe de studiu

13.10.2015

R 29

Regulament de organizare și funcționare al UAV

26.05.2016

R 30

Regulament de functionare a CEAC la nivel de universitate