Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

valabil începând cu anul universitar 2016–2017

 

 

 

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad                                                   

Facultatea: de Ştiinţe Umaniste şi Sociale                                                                                  

Departamentul: de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

Programul de studiu: administraţie publică

Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale

Domeniul de licenţă: Ştiinţe administrative

Durata programului de studiu / număr de credite: 3 ani/180 credite

Forma de învăţământ: (cu frecvență,  la distanță) cu frecvenţă

Titlul absolventului: Licenţiat în ştiinţe administrative

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016 - 2017

 Anul I

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE