Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Reglementări privind examenele şi  lucrările de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi master


SUSŢINEREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR PROMOŢIA 2018 - LICENTA

Specializarea

Data depunerii dosarului de licenţă

Data susţinerii

Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar 

26 iunie
27 iunie

2 iulie şi 3 iulie

Psihopedagogie specială

28 iunie

 4 iulie

Psihologie

29 iunie

5 iulie şi 6 iulie

Asistenţă socială  

10 iulie

17 iulie

SUSŢINEREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR PROMOŢIA 2018 - DIZERTATIE

Specializarea

Data depunerii dosarului de disertaţie

Data susţinerii

Servicii de Asistenţă socială

11 iulie

19 iulie

Pedagogie interactivă

11 iulie

19 iulie

Politici şi strategii ale formării competenţelor  pentru cariera didactică

12 iulie

20 iulie

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

13 iulie

23 iulieFormulare


Fișe ALUMNI


Acte necesare absolvenți UAV

1. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (CINE NU ARE LA DOSARUL PERSONAL DE LA SECRETARIAT)

2. COPIE SIMPLĂ CERTIFICAT NAȘTERE

3. COPIE SIMPLĂ CI

4. COPIE SIMPLA CERTIFICAT CĂSĂTORIE

5. FIŞA DE ÎNSCRIERE

6. FIŞA ALUMNI

7. CHITANŢĂ SUSŢINERE LICENŢĂ/DISERTAŢIE PLĂTITĂ LA CASIERIE 300 LEI ORIGINAL

8. 2 POZE ¾ TIP DIPLOMĂ

9. LUCRARE LICENŢĂ/DISERTAŢIE +CD

10. FOLIE A4

11. NOTA DE LICHIDARE SE AFLĂ LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII

Notă: Stimați absolvenți, vă rugăm ca, atunci când vă prezentați pentru depunerea dosarului de înscriere la examenul de finalizare a studiilor, să aveți la dumneavoastră și actele de identitate (CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie) în original pentru a putea certifica copiile ”conform cu originalul”.


Tematica examen licență


Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET