NEW POSSIBILITIES OF USING MULBERRY SILKWORM FEED

  • Dominika PIEPRZYK-KOKOCHA Zakład Innowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii Zakład Badania Jakości Produktów Leczniczych i Suplementów Diety Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, Poznan, Poland
  • Aleksandra WAWRO Zakład Innowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii Zakład Badania Jakości Produktów Leczniczych i Suplementów Diety Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, Poznan, Poland
  • Agnieszka KREGIELCZAK Zakład Innowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii Zakład Badania Jakości Produktów Leczniczych i Suplementów Diety Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, Poznan, Poland
  • Zdzisław ŁOWICKI Zakład Innowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii Zakład Badania Jakości Produktów Leczniczych i Suplementów Diety Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, Poznan, Poland
  • Katarzyna GRAJEK Zakład Innowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii Zakład Badania Jakości Produktów Leczniczych i Suplementów Diety Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, Poznan, Poland
  • Dorota WESOŁEK Zakład Innowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii Zakład Badania Jakości Produktów Leczniczych i Suplementów Diety Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, Poznan, Poland

Abstract

In the countries where the silk industry is developed, white mulberry is one of the most important plants. Its leaves are the best food for the caterpillars of mulberry silkworm (Bombyx Mori L.). It is still not fully investigated why the silkworms prefer mulberry. However, it is certain that the protein substances produced in silkworm bodies in 70% come from mulberry leaves. These substances constitute one of the finest fibers - natural silk. Currently, mulberry is cultivated mainly in Asia, where sericulture maintains its high position. The fact that mulberry contributes not only to the formation on the silk but also can be used for other purposes has drawn attention of scientists to this plant. The exploitation of mulberry tree in Poland is limited to the life of silk in summers therefore new potential applications of this raw material are sought after. Literature reports confirm very rich composition of mulberry leaves in terms of bioactive substances. These compounds can be used in prevention of lifestyle diseases,. The paper presents the studies on the content of bioactive substances in the leaves of white mulberry and the potential of using the silkworm feedstock for humans.

References

Betlejewski S. Choroby społeczne, cywilizacyjne czy choroby stylu życia? Wiadomości lekarskie LX. 9-10. 2007.

Butt M.S., Nazir A., Sultan M.T., Schroen K. Morus alba L. nature’s functional tonic. Trends in Food Science and Technology. 19: 505 – 512. 2008.

Charunuch CH., Tangkanakul P., Rungchang S., Sonted V. Application of mulberry (Morus alba L.) for supplementing antioxidant activity in extruded thai rice snack. Kasetsart Journal – Natural Science. 42: 79 – 87. 2008.

Cieślik E. Cechy prozdrowotne żywności pochodzenia roślinnego. Referat. 2 – 3 czerwca 2005, Ogólnopolska Sesja Popularnonaukowa „Środowisko a zdrowie” Częstochowa. 2005.

Dudek – Makuch M., Gawron – Gzella A.: Naturalne antyoksydantyw profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Herba Polonica,53 (2), 143- 144. 2007.

Dugo P., Donato P., Cacciola F., Germano M.P., Rapisarda A., Mondello L. Characterization of the polyphenolic fraction of Morus alba leaves extracts by HPLC coupled to a hybrid IT-TOF MS system. Journal of Separation Science; 32:3627-3634. 2009.

Frentzel J.: Wychów Jedwabników Morwowych. Warszawskie Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi. Odział Jedwabnictwa, 85-86 1986.

Gawlik – Dzik U.: Fenolokwasy jako bioaktywne składniki żywności. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość,4(41) S, 29 – 40. 2004.

Grajek K., Wawro A., Pieprzyk-Kokocha D. Zastosowanie morwy białej w przemyśle spożywczym. W: I Wielkopolska Konferencja. Nauka gospodarce żywnościowej i biotechnologii. UP-Poznań,16 – 17 czerwca 2011. 2011.

Grajek K., Wawro A., Pieprzyk-Kokocha D., Tyrolczyk E. Michalak M. Właściwości funkcjonalne składników bioaktywnych zawartych w ekstraktach z liści morwy białej (Morus alba L.). W: XXI Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne „ Aspekty zdrowotne żywności i żywienia” Białystok 21 – 23 września 2011. 2011.

Jeszka M., Kobus-Cisowska J., Flaczyk E. Liście morwy jako źródło naturalnych substancji biologicznie aktywnych. Postępy Fitoterapii; 3:175-179. 2009.

Katsube T., Imawaka N., Yamazaki Y., Shiwaku K., Yamane Y. Antioxidant flavanol glycosides in mulberry (Morus alba L.) leaves isolated based on LDL antioxidant activity. Food Chemistry; 97:25-31. 2006.

Kolanowski W. Nowoczesne produkty spożywcze o pożądanym działaniu zdrowotnym, żywność funkcjonalna. Żywność, Żywienie a Zdrowie. 2: 101–109. 1999.

Kopacz M.: Flawonoidy i ich zastosowanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 64-67, 187-188. 2008.

Kopański R.: Jedwabnictwo. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 212-215.1955.

Krasnodębski M.: Technologia Jedwabiu Naturalnego. Państwowe Wydawnictw Techniczne. 21-23, 61-81. 1953.

Litwińczuk W. Charakterystyka, rozmnażanie i zastosowanie morwy białej (Morus alba L.). Biuletyn Ogrodów Botanicznych. 2: 27 - 35. 1993.

Mazza G. Functional foods, biochemical and processing aspects. Ed. Lancaster, Technomic 1998.

Naowaboot J., Pannangpetch P., Kukongviriyapan V., Kongyingyoes B. Antihyperglycemic, antioxidant and antiglycation activities of mulberry leaf extract in streptozotocin – induced chronic diabetic rats. Plant Foods for Human Nutrition ; 64:116-121. 2009.

Pieprzyk – Kokocha D., Burczyk H.: Uprawa morwy jako pokarmu dla jedwabników. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4’(06) 48. 2005.

Radojkowić M. M., Zeković Z. P., Vidović S.S., Kocar D. D., Masković P.Z. Free radical scavenging activity, total phenolic and flavonoid contents of mulberry (Morus spp. L., Moraceae) extracts. Hemijska industrija 2012 On Line-First Issue 00, Pages: 2-2. 2012.

Srivastava S, Kapoor R, Thathola A. Mulberry (Morus alba) leaves as human food: a new dimension of sericulture. International Journal of Food Sciences and Nutrition; 54:411- 416. 2003.

Świderski F. Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. Wydawnictwo Naukowo- Techniczne: 27-36, 229-245, 297-308. 2003.

Published
2013-10-31