Study regarding the Quality of Accounting Information under the Conditions of using Creative Accounting

Authors

  • Cristina Nicolaescu Faculty of Economics, "Aurel Vlaicu" University of Arad
  • Lucia Risti Faculty of Economics, "Aurel Vlaicu" University of Arad
  • Diana Tăgăduan Faculty of Economics, "Aurel Vlaicu" University of Arad

Abstract

This paper aims to present actual problems concerning
financial accounting information under increased use of
creative accounting practices. For this purpose we present
the current conceptual framework for financial reporting
used in Romania and its limitations when using creative
accounting and the role of accounting policies and
principles in obtaining relevant accounting information.
Finally, we will synthesize the main creative accounting
techniques and their application to the consequences of
economic entities.

References

Dumitrescu, A. S. (2014). Contabilitate creativă-de la idee la bani. Cu

exemple practice, Ed. Economică, București.

Feleagă, N. (1996). Controverse contabile, dificultăți conceptuale și

credibilitatea contabilității,Ed. Economică, București.

Groșanu, A., Răchișan, P. R., Berinde, S. R. (2012). International research

regarding creative accounting, Analele Universităţii din Oradea –

Ştiinţe Economice.

Naser, K. H. M. (1993). Creative financial accounting-its nature and its

use, Prentice Hall.

Ristea, M., Dumitru, C. G. (2008). Prudență și agresivitate în

tratamentele contabile, Tribuna Economică, București.

Standardele Internaționale de Raportare Financiară emise la 1 ianuarie 2009

Textul integral al IFRS, incluzând IAS și Interpretările, împreună cu

Documentele care le însoțesc, emise la 1 ianuarie 2009, Ed.

CECCAR.

OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu

Directivele europene cu modificările și completările ulterioare

Standardele Internaționale de Raportare Financiară și Normele de

aplicare emise la 1 ianuarie 2011, IFRS Foundation.

Downloads

Published

2015-01-07