Erasmus+

ERASMUS+ este un program al Uniunii Europene care se adresează următoarelor domenii: educație, formare, tineret și sport, având ca obiective dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesională prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport.

Ce sunt proiectele de mobilitate Erasmus+?

Sunt acele proiecte instituţionale prin care se realizează activităţi care implică parteneri din mai multe ţări (trans-naţionale). În ceea ce privește învățământul universitar, acestea pot fi stagii pentru studiu, plasamente (pentru studenți), activităţi de predare, cursuri de formare (pentru cadrele didactice/nedidactice).

De ce mobilitate? Pentru:

  • dezvoltare personală, profesională şi socială prin dezvoltarea de competenţe (cunoştinţe, abilităţi, atitudini) într-un context internaţional precum şi recunoaşterea acestor competenţe
  • îmbunătăţirea procesului de predare, formare şi învăţare a profesioniştilor din domeniile educaţie, formare şi tineret
  • învăţarea sau aprofundarea unor limbi străine (creşterea competenţelor lingvistice)
  • conştientizarea importanţei şi înţelegerea unor culturi şi ţări noi, dezvoltând astfel sentimentul de apartenenţă la valorile europene şi implicarea activă în comunitate
  • dezvoltarea capacităţii organizaţionale în contextul cooperării europene şi internaţionale
  • crearea de legături între educaţia formală, învăţarea nonformală şi formarea profesională
  • urmărirea unor sinergii cu câmpul muncii şi antreprenoriatul

Birou Erasmus+

Address:

Bulevardul Revoluţiei, Nr. 77 (Corp D)
Adresa Rectorat

+4 0257 280 702 int. 4110+4 0257 280 702 int. 4110


Rectorat


B-dul Revoluţiei nr. 77,

310130 Arad, Romania,

P.O. BOX 2/158 AR

Telephone: +40-257-283010,

Fax:+40-257-280070

Coordonator Instituțional Erasmus: Gerlinde KNAP

E-mail: bpc@ uav.ro