Taxe

Taxe an universitar 2020-2021

Taxele de școlarizare pot fi achitate la casieria universității sau prin virament bancar

DATE VIRAMENT : UAV ARAD CUI 3519500

cont bancar RO34RNCB0016005444810001 deschis la BCR ARAD

cont bancar RO 23 BTRL RONCRT0P15086401 deschis la BTRL ARAD

Casieria Universității "Aurel Vlaicu" din Arad

Adresa: Arad, Bulevardul Revoluției nr. 77, etaj 2, camera 54

program: luni-vineri, orele 8-16

În perioada stării de urgență, activitatea casieriei este suspendată