Anul 2019-2020

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE, ORGANIZAT ÎN SEMESTRUL AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020 , PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020

Posturi scoase la concurs pe perioada nedeterminată

1. FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ, TURISM ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Departamentul de Ştiinţe Tehnice şi Naturale:

2. FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE

Departamentul matematică-Informatică:

3. FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul de Automatică, Inginerie Industrială, Textile şi Transporturi:

4. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Departamentul de Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială:

  • Lector universitar, poziţia 30:
  • CANDIDAT: TODERICI OVIDIU FLORIN CV | FV | Aviz
  • TEMA: Fenomene anomice în societatea românească
  • CANDIDAT DECLARAT CÂŞTIGĂTOR: TODERICI OVIDIU FLORIN
  • Lector universitar, poziţia 31:
  • CANDIDAT:DUGHI DANA EUGENIA CV | FV| Aviz
  • TEMA: Textul literar folosit în dezvoltarea competenţelor de comunicare la elevi
  • CANDIDAT DECLARAT CÂŞTIGĂTOR: DUGHI DANA EUGENIA
  • Posturi scoase la concurs pe perioada determinată

1.FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul de Automatică, Inginerie Industrială, Textile şi Transporturi:

2. FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE ŞI SOCIALE

Departamentul de Limbi Moderne şi Ştiinţe Socio-Umane: