Anul 2018-2019

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE, ORGANIZAT ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019 , PENTRU SEMESTRUL AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019

Posturi scoase la concurs pe perioada nedeterminată

1. FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE ŞI SOCIALE

Departamentul de Limbi Moderne şi Ştiinţe Socio-Umane:

 • Profesor universitar poziţia 10
  • CANDIDAT MĂCELARU MARCEL –VALENTIN CV | FV
  • Candidat declarat câştigător: MĂCELARU MARCEL –VALENTIN
 • Lector universitar poziţia 47
  • CANDIDAT MĂDUŢA CRISTIAN-IONEL CV | FV
  • Tema :Comunicarea manageriala. Leadership și succesul managerial
  • Candidat declarat câştigător: MĂDUŢA CRISTIAN-IONEL
 • Lector universitar poziţia 48
  • CANDIDAT STOENESCU ANCA-PATRICIA CV | FV
  • Tema: Unităţi sintactice în dublă perspectivă: tradiţională vs. noua gramatică a limbii române
  • Tema: Principles and methodologies used in ESP.
  • Candidat declarat câştigător: STOENESCU ANCA-PATRICIA

2. FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ, TURISM ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Departamentul de Ştiinţe Tehnice şi Naturale:

3. FACULTATEA DE DESIGN

Departamentul de Design, Comunicare Vizuală şi Arte Aplicate

4. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Departamentul de Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială

5. FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Departamentul de Educaţie Fizică şi Performanţă Sportivă

 • Lector universitar poziţia nr. 15
  • CANDIDAT ŞERBAN OVIDIU-GHEORGHE CV | FV
  • Tema: Analiza V.R.I.O.
  • Sistematizarea jocurilor de mişcare în baschet
  • Candidat declarat câştigător: ŞERBAN OVIDIU-GHEORGHE

6. FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul de Automatică, Inginerie Industrială, Textile şi Transporturi

7. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul Discipline Economice

8. FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE

Departamentul matematică-Informatică

Posturi scoase la concurs pe perioada determinată

1.FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Departamentul de Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială

2.FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul de Automatică, Inginerie Industrială, Textile şi Transporturi

3. FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE

Departamentul matematică-Informatică