Consiliul de Administratie

Consiliul de Administraţie

  1. Rector: Prof.univ.dr. Ramona LILE - Preşedinte
  2. Director General Administrativ: ec. Florin HĂDAN
  3. Prorector: Prof.univ.dr. Alexandru POPA
  4. Prorector: Prof.univ.dr. Codruta Simona STOICA
  5. Prorector: Conf.univ.dr. Teodor Florin CILAN
  6. Student: Emilian Manciu

1. Facultatea de Teologie:

2. Facultatea de Inginerie:

3. Facultatea de Ştiinţe Economice:

4. Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului:

5. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială:

6. Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale:

7. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport:

8. Facultatea de Ştiinţe Exacte:

9. Facultatea de Design:

  • Decan: Prof.univ.dr. Claudiu-Emil IONESCU

Invitaţi la Şedinţa Consiliului de Administraţie