Mobilităţi de plasament

INFORMAŢII DESPRE MOBILITĂŢILE ERASMUS+ DE PLASAMENT

Acest tip de mobilitate permite studenților UAV să efectueze un plasament (practică) într-o companie, centru de cercetare, institut, universitate, organizație non-guvernamentală dintr-o altă țară din Uniunea Europeană. Pentru acestă mobilitate nu trebuie să existe un acord prealabil între organizația gazdă și UAV. Studentul își caută organizația, urmând ca el însuși să ia contactul cu aceasta. Erasmus+ Placements a fost conceput de așa natură încât să ofere studentului libertatea de a alege locul în care să își realizeze practica.

Perioada unei mobilități de plasament este cuprinsă între minimum 2 luni și maximum 12 luni. Ea se poate derula oricând în timpul anului universitar, dar nu poate începe mai târziu de 1 august (iar studentul trebuie să se întoarcă din mobilitate până la data de 30 septembrie, inclusiv).

Finanțarea este asigurată din fondurile Erasmus+. Pentru anul universitar 2016-2017, pentru studenții care efectuează o mobilitate de plasament, la granturile corespunzătoare pentru mobilitatea de studiu se adaugă 200 euro/lună. În acest caz, nu se mai aplică o altă suplimentare în cazul celor cu oportunități reduse.

Cum poți să-ți găsești organizația gazdă pentru a efectua o mobilitate de plasament?

Variante:

 1. contactezi direct o astfel de organizație
 2. online; trimite e-mail-uri către cât mai multe organizații cu același profil
 3. la una din universitățile partenere cu care a fost încheiat un acord bilateral pentru acest tip de mobilități

Un site util este https://erasmusintern.org/, unde poți căuta un internship în funcție de criterile dorite.

Studenții UAV interesați de efectuarea unei mobilități de pasamnet Erasmus+, trebuie să depună la Biroul Erasmus+:

 • Dovada acceptului din partea organizației (scrisoare, invitație, declarație etc.)
 • Adeverință de student cu precizarea mediei semestrului anterior
 • CV
 • Scrisoare de motivație
 • Certificat de competențe lingvistice (engleză sau a limbii țării respective) sau alte diplome recunoscute
 • Adeverință medicală
 • Copie CI
 • Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de un grant Erasmus sau, dacă ai beneficiat deja de un grant Erasmus, durata totală a stagiilor să nu depăşească 12 luni/ciclu de studii