Cicluri/Programe de studii universitare 2019-2020

Studii universitare (sistem Bologna)

Universitatea "Aurel Vlaicu din Arad" organizează toate cele trei cicluri de studii universitare:

Ciclul I: Studii universitare de licenţă
Ciclul II: Studii universitare de master
Ciclul III: Studii universitare de doctorat

Ciclul I: Programe de studii universitare de licenţă acreditare (A)/autorizate provizoriu (AP) să funcţioneze în anul universitar 2019-2020

  • Metodologie admitere licenta
  • HG 326 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019- 2020.

Ciclul II: Programe de studii universitare de master acreditate de către ARACIS pentru anul universitar 2019-2020

Ciclul III: Programe de studii univeristare de doctorat

Școala Doctorală Interdisciplinară