Departament copy

Pagină în curs de actualizare

Domeniul: TEOLOGIE

Programul de doctorat: Teologie ortodoxă

Nr. crt.

Foto

Nume și Prenume

Titlul didactic, științific

Domenii de cercetare

CV

1.
Cristinel IOJA
profesor doctor
Teologie Dogmatică, Teologie Fundamentală, Misiologie și Ecunemism
CV(RO)
2. Vlad NICĂ-PS Emilian Crișanul
conferențiar doctor
CV(RO)
3.
Constantin RUS
profesor doctor
Drept bisericesc, Legislație și administrație bisericească
CV(RO)
4.
Vasile Vladprofesor doctor
Teologie Morala, Bioetica
CV(RO)
5.
Ioan TULCANprofesor doctor
Teologie Dogmatică, Teologie Fundamentală, Misiologie și Ecunemism
CV(RO)
6.Florin DOBREIprofesor doctorCV(RO)

Programul de doctorat: Teologie evanghelică

Foto
Nume și Prenume
Titlul didactic, științific
Domenii de cercetareCV
Corneliu CONSTANTINEANU
profesor doctor
Teologie Evanghelică
CV(RO)
Marcel Valentin MĂCELARU
profesor doctor
Teologie Evanghelică
CV(RO)
Ioan-Gheorghe ROTARU
profesor doctor
Teologie istorică;
Teologie adventistă;
Drept bisericesc,
Legislaţie şi administraţie bisericească
CV(RO)
Corneliu C. SIMUȚ
profesor doctor
Teologie EvanghelicăCV(RO)

Domeniul: Filologie

Foto
Nume și Prenume
Titlul didactic, științific
Domenii de cercetare
CV
Clementina Alexandra MIHĂILESCU
conferenţiar doctor
CV(RO)
Carmen NEAMȚU
conferenţiar doctor
Ciprian Nicolae VĂLCAN
Profesor doctor
CV(RO)

Domeniul: Ingineria mediului

PozaNume si PrenumeTitluir:didactic, stiintific

Domenii de cercetare stiintifica si orar constultatii

CV in PDF
Claudiu Marian Bunăiașuconferenţiar doctorActivitate didactică și managerială; sistemul de învățământ universitarCV(RO)
Corneliu Constantineanuprofesor doctorCV(RO)
Cristinel Iojaprofesor doctorTeologie Dogmatica, Teologie Fundamentala, Misiologie si EcunemismCV(RO)
Măcelaru Marcel Valentinprofesor doctorCV(RO)
Mihăilescu Clementina Alexandraconferenţiar doctorCV(RO)
Constantin Rusprofesor doctorDrept bisericesc, Legislatie si administratie bisericeascaCV(RO)
Corneliu C. Simuțprofesor doctorCV(RO)
Ioan Tulcanprofesor doctorTeologie Dogmatica, Teologie Fundamentala, Misiologie si EcumenismCV(RO)
Vasile Vladprofesor doctorTeologie Morala, BioeticaCV(RO)
Florentina-Daniela MUNTEANUprofesor doctorprofesor doctor chimistCV(RO)
Lucian Copoloviciprofesor doctorProfessor doctor chimist habilitat habilitare în ştiinţa mediului, membru CNATDCU în Comisia de Ingineria mediuluiCV(RO)
Loredan Soranprofesor doctorCV(RO)
Florin Dobreiprofesor doctorCV(RO)

PROFILUL ŞTIINŢIFIC ŞI ARIILE TEMATICE/TEMELE DE CERCETARE ALE CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT DIN UAV

Funcţia

Numele şi prenumele

 • Profilul ştiinţific şi interesele/temele de cercetare

Prof.univ.dr.

IOJA Cristinel

cristi.ioja@yahoo.com

tel. 0745541897

 • Aspecte definitorii ale dezvoltării dogmaticii ortodoxe în teologia ortodoxă
 • Problema revelaţiei şi importanţa acesteia în contextul postmodernităţii
 • Cosmologia ortodoxă şi semnificaţiile acesteia pentru dialogul teologie-ştiinţă
 • Antropologia ortodoxă şi semnificaţia ei eclesială în contextul antropologiei reductive actuale
 • Importanţa aeshatologiei în structura şi conţinutul dogmaticii actuale

Conf.univ.dr.

NICĂ Vlad

 • Istoria monahismului românesc de la Reformele lui Cuza la Decretul 410 din 1959
 • Biserica Ortodoxă Română – contribuții la istoria legăturilor între provinciile românești în secolele XIX-XX
 • Sfântul Ierarh Andrei Șaguna. Moștenirea șaguniană
 • Învățământul teologic românesc
 • Jertfă și mărturisire: Biserica Ortodoxă Română în perioada comunistă

Prof.univ.dr.

RUS Constantin

constantin.rus@uav.ro

tel. 0745700870

 • Istoria izvoarelor dreptului canonic
 • Teologia sfintelor canoane.
 • Dreptul matrimonial canonic
 • Teoria fundamentală a dreptului canonic.
 • Dreptul patrimonial bisericesc

Prof.univ.dr.

TULCAN Ioan

tulcan_ioan@yahoo.com

tel. 0745608441

 • Doctrina trinitară în gândirea şi preocupările teologilor ortodocşi români şi relevanţa ei pentru teologia şi viaţa bisericii
 • Caracteristicile cunoaşterii lui Dumnezeu în ortodoxie
 • Eclesilogia ortodoxă în dialogul ei cu teologia româno-catolică
 • Iconomia Fiului şi a Duhului Sfânt în viaţa Bisericii şi semnificaţia acesteia pentru mântuirea credincioşilor şi pentru viaţa lumii
 • Coordonate ale antropologiei ortodoxe şi valenţele acesteia în post-modernitate

Prof.univ.dr.

VLAD Vasile

prvasile_v@yahoo.com

tel. 0786 294 873

 • Valorile moral-duhovnicești în Postmodernitate
 • Islamul în Europa de astăzi şi impactul său asupra valorilor morale creștine
 • Pluralitatea eticilor în contemporaneitate în raport cu Adevărul eclezial creștin ortodox
 • Condiţia femeii în Islam și în creștinism
 • Transplantul de organe – O abordare medical-teologică
 • Dimensiunea liturgică a vieții morale
 • Valoarea trupului în spiritualitatea ortodoxă în raport cu eticile seculare

Prof.univ.dr.

DOBREI Florin Iosif

florin.dobrei@yahoo.com

tel. 0735 318 282

 • Istoria Bisericii Ortodoxe românești din Ardeal, Banat, Crișana, Maramureș și părțile Aradului
 • Ortodoxie și alteritate confesională în spațiul intracarpatic
 • Cultura teologică românească

Prof. univ. dr.

CONSTANTINEANU Corneliu

constantineanu.corneliu@yahoo.com

tel. 0740 200 382

 • Central and Eastern-European Bible Commentary – Interpretarea contextuală a Epistolei către Romani în Estul Europei
 • Evanghelia ca adevăr public – contribuții biblice la o teologie publică pentru binele comun
 • Utilizarea textelor sacre în teologia publică
 • Identitate, spiritualitate și teologie penticostală în contextul contemporan
 • Misiunea comunităților creștine în spațiul public

Prof. univ. dr.

MĂCELARU Marcel Valentin

mvmacelaru@icloud.com

tel. 0730 068 863

 • Interpretarea textelor sacre în contexte sociale și eclesiale specifice – strategii de contextualizare
 • Baze biblice pentru dialogul inter-religios și inter-disciplinar, în spațiul public
 • Noțiuni de etică creștină și fundamentarea acestora în contextul narațiunilor veterotestamentare
 • Dimensiuni ale spiritualității penticostale și impactul socio-cultural al comunităților penticostale în contemporaneitate
 • Adresarea din punct de vedere teologic a situațiilor liminale din societatea contemporană - migrație, violență, discriminare, etc.

Prof. univ. dr.

SIMUŢ Corneliu Cristian

corneliu.simut@gmail.com

tel. 0727 885 646

 • Reforma protestantă și catolică în secolul XVI
 • Puritanism în secolul XVII
 • Esoterism și parateologie în secolul XVIII
 • Idealism și liberalism în secolul XIX
 • Secularizare, teologie laică și teologie publică în secolele XX–XXI

Prof.univ.dr.

ROTARU Ioan-Gheorghe

Dr_ionicarotaru@yahoo.com

tel. 0745 62 50 28

 • Aspecte legate de istoria și teologia cultelor evanghelice.
 • Identitate, spiritualitate, istorie și teologie adventistă.
 • Drept bisericesc, Legislaţie şi administraţie bisericească evanghelică.
 • Reforma protestantă și efectele acesteia în Transilvania secolului XVI.

Conf.univ.dr.

MIHĂILESCU Clementina Alexandra

mihailescuclementina@yahoo.com

tel. 0743 296 623

 • Space and identity in Tracy Chevalier’s prose
 • From magic realism to feminist dystopia in Angela Carter’s novels
 • Peter Ackroyd’s posmodern novels at the turn of the millenium
 • The dramatic and lyrical features of Virginia Woolf’s novels
 • Personal time and history in Kazuo Ishiguro’s novels
 • The dystopian novels of Doris Lessing

Prof.univ.dr.

VĂLCAN Ciprian Nicolae

rabanmaur@hotmail.com

tel. 0724 843 813

 • Gînditori canonici, gînditori excentrici
 • Exces și extravaganță în literatura secolului al XIX-lea și a secolului XX
 • Literatură și filosofie în opera lui Cioran
 • Reprezentări ale monstruosului în literatura și filosofia secolului XX.

Conf.univ.dr.

NEAMŢU Carmen Lucia

carmen_neamtu2000@yahoo.com

tel. 0745821728

 • Reportajul: de la Brunea Fox la Cornel Nistorescu.
 • Stil și limbaj în editorialul de presă.
 • Publicitate și brand. Construcții gramaticale și stilistice.
 • Limbajul relaţiilor publice. Structură şi funcţii specifice.
 • Limbajul publicistic. Discursuri specializate.Cronica mondenă/mica publicitate/horoscopul/cronica gastronomică/limbajul sportiv.
 • Interviul între artă și tehnică. Cărțile de interviuri.
 • Dinamica titlului.Informare şi senzaţional în presa scrisă.
 • Stilul publicistic între libertatea de exprimare şi libertatea de expresie. Scriitori-jurnalişti. Studii monografice.

Prof.univ.dr.

MUNTEANU Florentina-Daniela

florentina.munteanu@uav.ro

tel. 0721930220

 • Metode sustenabile pentru managementul deşeurilor solide
 • Metode de analiză şi depoluarea apelor reziduale
 • Metode de diminuare a impactului deşeurilor solide asupra mediului

Prof.univ.dr.

COPOLOVICI Lucian Octav

lucian.copolovici@uav.ro

tel. 0745259816

 • Compuşii organici volatili şi rolul lor în chimia atmosferei
 • Impactul compuşilor organici volatili asupra sănătăţii
 • Influenţa poluanţilor antropici asupra metaboliţilor secundari din plante
 • Schimbările climatice şi impactul lor asupra plantelor
 • Studii de fitoremediere a solurilor poluate cu micropoluanţi
 • Amprenta de carbon a proceselor tehnologice

CS I dr.

SORAN Maria Loredana

loredana_soran@yahoo.com

tel. 0742028942

 • Circuitul agenților poluanți în mediul înconjurător
 • Metode de mediului
 • Nanomateriale pentru depoluare
 • Influența factorilor de stres asupra organismelor vegetale
 • Corelarea condițiilor meteorologice, a zonelor geografice și a factorilor de mediu cu compoziția plantelor
 • 6. Formulări vegetale utilizate pentru creșterea rezistenței plantelor la factori de stres

Conf.univ.dr.

CHAMBRE Dorina Rodica

dorinachambree@yahoo.com

tel. 0745 049692

 • · Valorificarea superioară a biomasei reziduale în scopul obţinerii de produse cu valoare adaugata
 • Biocombustibili din reziduuri alimentare si agricole
 • Valorificarea energetica a biomasei reziduale in scopul obtinerii de amestecuri carburante ternare cu impact minim asupra mediului
 • Caracterizarea comportamentului termic a amestecurilor de combustibili conventionali cu biocombustibili.


DIRECTOR ŞDI

prof. univ. dr. chim. Florentina-Daniela MUNTEANU