Școala Doctorală Interdisciplinară (ȘDI) a UAV Arad

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad organizează studii universitare de doctorat în domeniile: Filologie, Teologie și Ingineria Mediului.

Reglementări


Doctoranzi UAV


Teze finalizate