Susţineri publice de teze de doctorat

ANUNȚURI SUSȚINERI PUBLICE TEZE DOCTORAT

2020

ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT NR. ÎNREG.48/ 28.07.2020

CANDIDAT: AVRAM A.D. FLORIN-IOAN

TITLUL TEZEI: Iconomie şi acrivie în tradiţia canonică a Bisericii Ortodoxe

Data susținerii: 03.09.2020

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. CONSTANTIN RUS

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Secretariatul de studii doctorale.

Comisie

Rezumat: Română / Engleză

ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT NR. ÎNREG.49/ 28.07.2020

CANDIDAT: BUDEANU T. TUDOR

TITLUL TEZEI: Lazăr Iacob şi opera sa canonico-juridică. O evaluare canonico-juridică a contribuţiei sale la dezvoltarea dreptului bisericesc

Data susținerii: 03.09.2020

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. CONSTANTIN RUS

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Secretariatul de studii doctorale.

Comisie

Rezumat: Română / Engleză

2019

ANUNȚURI SUSȚINERI PUBLICE TEZE DOCTORAT

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: PĂTCAŞ I. SORINEL

TITLUL TEZEI: O PERSPECTIVĂ PROTESTANT – EVANGHELICĂ ASUPRA ECLESIOLOGIEI LUI ION BRIA

Data susținerii: 19.09.2019

Locația: FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE ŞI SOCIALE

Ora susținerii: 10

Conducătorul de doctorat: prof. univ. dr. CORNELIU SIMUŢ

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie

Preşedinte: prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri: pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi - Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

pr. prof. univ. dr. Marius Ţepelea - Universitatea din Oradea

prof. univ. dr. Marcel Măcelaru – Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: VID S. LUCIAN

TITLUL TEZEI: CALITĂȚILE UMANE – CONDIȚIE FUNDAMENTALĂ PENTRU ALEGEREA ȘI ADMITEREA CANDIDAȚILOR LA PREOȚIE, DUPĂ DREPTUL CANONIC ORTODOX ȘI CEL ROMANO-CATOLIC. DISPOZIȚII CANONICE ȘI PERSPECTIVE PASTORALE

Data susținerii: 03.09.2019

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 11

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie

Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri: pr. conf. univ. dr. Irimie Marga - Universitatea din Sibiu

arhid.conf. univ. dr. Georgică Grigoriţă - Universitatea din București

pr. conf. univ. dr. Lucian Farcaşiu – Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: DRĂGHICI C. CĂTĂLIN CONSTANTIN

TITLUL TEZEI: OPERA CANONICĂ A SFÂNTULUI IOAN POSTITORUL. IMPORTANŢA EI PENTRU SISTEMATIZAREA DREPTULUI BISERICESC ORTODOX

Data susținerii: 03.09.2019

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie

Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri: pr. conf. univ. dr. Irimie Marga - Universitatea din Sibiu

arhid.conf. univ. dr. Georgică Grigoriţă - Universitatea din București

pr. conf. univ. dr. Lucian Farcaşiu – Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: SUCIU V. VASILE EUGEN

TITLUL TEZEI: ECLESIOLOGIA ORTODOXĂ ÎN GÂNDIREA LUI PAUL EVDOKIMOV ŞI VALOAREA EI ECUMENICĂ

Data susținerii: 02.09.2019

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie

Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri: pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu - Universitatea din București

pr. conf. univ. dr. Răzvan Nicolae Stan – Universitatea din Craiova

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: ARVAI N. IULIAN NICOLAE

TITLUL TEZEI: CONCEPTUL DE ÎNDUMNEZEIRE OGLINDIT ÎN FILOCALIA ROMÂNEASCĂ

Data susținerii: 02.09.2019

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 11

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. IOAN TULCAN

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie

Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri: pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu - Universitatea din București

pr. conf. univ. dr. Răzvan Nicolae Stan – Universitatea din Craiova

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: NOJEA T. TRAIAN

TITLUL TEZEI: PRIMATUL PAPAL ÎN PERIOADA SECOLELOR XII-XV DE LA “HONORIS” LA “JURISDICTIONIS”

Data susținerii: 05.09.2018

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. CONSTANTIN RUS

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie: Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri: pr. prof. univ. dr. Marius Țepelea- Universitatea din Oradea

pr. conf. univ. dr. Irimie Marga- Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Arhid. conf. univ. dr. Georgică Grigoriță - Universitatea din București

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: MARCOV V. MARINCO

TITLUL TEZEI: Originile DREPTULUI SCRIS ÎN BISERICA ORTODOXĂ SÂRBĂ. STUDIU ISTORIC - CANONIC

Data susținerii: 06.09.2018

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. CONSTANTIN RUS

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie: Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri: pr. prof. univ. dr. Marius Țepelea- Universitatea din Oradea

pr. conf. univ. dr. Irimie Marga- Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Arhid. conf. univ. dr. Georgică Grigoriță – Universitatea din București

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: VARDIANU C. CĂTĂLIN

TITLUL TEZEI: ADMINISTRAREA BUNURILOR BISERICII ORTODOXE ROMÂNE POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR ECLEZIALE ȘI LEGISLAȚIEI DE STAT DIN SECOLUL AL XV –LEA ȘI PÂNĂ ÎN PREZENT

Data susținerii: 05.09.2018

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 11

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. CONSTANTIN RUS

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie: Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri : Pr. conf. univ. dr. Irimie Marga- Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Arhid. conf. univ. dr. Georgică Grigoriță – Universitatea din București

Pr. conf. univ. dr. Lucian Farcașiu - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: STOIENESCU T. TEODOR DANIIL

TITLUL TEZEI: Problematica eshastologică în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul

Data susținerii: 03.09.2018

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. CRISTINEL IOJA

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie: Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri : Pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu - Universitatea din București

Pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheșan– Universitatea din Oradea

Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan- Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: GEORGESCU S. STELIAN LAURENȚIU

TITLUL TEZEI: CONTRIBUȚIA CONTEXTUALĂ A PĂRINTELUI PROFESOR PETRU REZUȘ LA DEZVOLTAREA DOGMATICII ÎN TEOLOGIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Data susținerii: 03.09.2018

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 11

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. CRISTINEL IOJA

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie: Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri : Pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu - Universitatea din București

Pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheșan – Universitatea din Oradea

Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: CHILIBARU A. LAURENȚIU VICTOR

TITLUL TEZEI: ASPECTE DOGMATICE ALE PREACINSTIRII MAICII DOMNULUI ÎN ORTODOXIE, REFLECTATE ÎN TEOLOGIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN A DOUA JUMĂTATE A VEACULUI AL XX LEA

Data susținerii: 04.09.2018

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. IOAN TULCAN

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie: Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri : Pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu - Universitatea din București

Pr. prof. univ. dr. Valer Bel – Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca

Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: RĂDULESCU CRISTIAN

Titlul tezei: TEOLOGIE ȘI BISERICĂ ÎN CONCEPȚIA PROFESORULUI DR. NICOLAE CHIȚESCU

Data susținerii: 12.09.2017

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. IOAN TULCAN

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie: Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri: pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu - Universitatea din București

pr. prof. univ. dr. Valer Bel - Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca

pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: GEOLDEȘ IOAN VENIAMIN

Titlul tezei: TAINA BISERICII ȘI IMPLICAȚIILE SACRAMENTALE ÎN CADRUL DIALOGULUI TEOLOGIC DINTRE BISERICA ORTODOXĂ ȘI BISERICA ROMANO CATOLICĂ

Data susținerii: 12.09.2017

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 11,30

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. IOAN TULCAN

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie: Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri: pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu - Universitatea din București

pr. prof. univ. dr. Valer Bel - Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca

pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: LAZÀR IOAN

Data susţinerii: 26.09.2017

Titlul tezei: GNOSEOLOGIA ORTODOXÄ, CA EXPERIENTÄ A LUI HRISTOS CEL ÎNVIAT ÎN TEXTELE LITURGICE ALE PENTICOSTARULUI

Locaţia: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susţinerii: 11:30

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale.

Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri: pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu - Universitatea din Bucureşti

pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheşan - Universitatea din Oradea

pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: PERSA RAZVAN TUDOR

Data susţinerii: 04.09.2017

Titlul tezei: NATURA CANOANELOR SI PRINCIPIILE DE INTERPRETARE A LOR iN DREPTUL CANONIC ORTODOX AL SECOLELOR XIX-XX

Locaţia: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susţinerii: 09:00

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale.

Preşedinte: pr. prof. univ. dr. CRISTINEL IOJA

Membri: pr. conf. univ. dr. Patriciu Vlaicu - Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca

pr. conf. univ. dr. Irimie Marga - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

univ. dr. Lucian Farcasiu - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: STOIENESCU IOAN ALEXANDRU

Titlul tezei: REVELAŢIE SI ISTORIE ÎN GÂNDIREA SFÂNTULUI MAXIM MĂRTURISITORUL

Data susţinerii: 11.09.2017

Locaţia: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susţinerii: 11,30

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. CRISTINEL IOJA

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale.

Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri: pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu - Universitatea din Bucureşti

pr. prof. univ. dr. Valer Bel - Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca

pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: ACHIM ALIN NICUŞOR

Titlul tezei: ONTOLOGIE SI PERSONALISM ÎN TEOLOGIA PĂRINTELUI DUMITRU STĂNILOAE SI A PROFESORULUI CHRISTOS YANNARAS

Data susţinerii: 26.09.2017

Locaţia: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susţinerii: 9

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. IOAN TULCAN

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale.

Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri: pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu - Universitatea din Bucureşti

pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheşan - Universitatea din Oradea

pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: ROMÂNU VICENȚIU ILIE

Titlul tezei:CENTRALITATEA LUI IISUS HRISTOS, DUMNEZEUL-OM, ÎN GÂNDIREA DOGMATICĂ A PĂRINTELUI IUSTIN POPOVICI

Data susținerii: 11.09.2017

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. CRISTINEL IOJA

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale.

Comisie: Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri: pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu - Universitatea din Bucureşti

pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheşan - Universitatea din Oradea

pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: PETRESCU I. ANCA LILIANA

Titlul tezei: TIMPUL SI ASPECTUL VERBULUI IN LIMBA ROMANA

Data susținerii: 30.06.2017

Locația: FACULTATEA DE STIINTE UMANISTE SI SOCIALE UAV ARAD, sala 218, complex M

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Lizica Mihuț

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie: coord. științific prof. univ. dr. Lizica Mihuț

Preşedinte: conf. univ. dr. Otilia Huțiu

Membri: prof. univ. dr. Ileana Oancea

prof. univ. dr. Domnița Tomescu

prof. univ. dr. Drincu Segiu - Dorel - Universitatea Tibiscus Timisoara


Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

În data de 17.10.2016, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, str. Academia teologică, nr. 9, Arad are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Pr. Marius Iovan, ora 10-12 (CV)

Titlul tezei de doctorat: Profesor doctor Iorgu D. Ivan şi opera sa canonică. O evaluare canonică a contribuţiei sale la sistematizarea dreptului bisericesc

Conducătorul de doctorat: Pr. Prof. univ. dr. Constantin Rus

Textul tezei poate fi consultat la Biblioteca Universitară Cornelia Bodea a Universității Aurel Vlaicu din Arad, Piaţa Avram Iancu, Nr. 7.

Comisie:

Presedinte: Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja

Coordonator: Pr. prof. univ. dr. Constantin Rus

Membri: Pr. conf. univ. dr. Nicolae V. Dură

Conf. univ. dr. Cătălina Mititelu

Pr. conf. univ. dr. Lucian Farcasiu

Rezumat: Romana / Engleza

Susținere publică teză doctorat

În data de 13.10.2016, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, str. Academia teologică, nr. 9, Arad are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Diac. Paul Sebastian ORADAN, ora 10-12 (CV)

Titlul tezei de doctorat: Nichifor Crainic şi Dumitru Stăniloae - relevanţa Misticii în înnoirea Dogmaticii Ortodoxe din România în secolul al XX-lea

Conducătorul de doctorat: Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan

Textul tezei poate fi consultat la Biblioteca Universitară Cornelia Bodea a Universității Aurel Vlaicu din Arad, Piaţa Avram Iancu, Nr. 7.

Comisie:

Presedinte: Pr. prof. univ. dr. Constantin Rus

Coordonator: Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan

Membri: Pr. conf. univ. dr. Stefan Buchiu

Pr. conf. univ. dr. Tache Sterea

Pr. conf. univ. dr. Cristinel Ioja

Rezumat: Romana / Engleza

Susținere publică teză doctorat

În data de 24.09.2016, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Drăgan Daniela Lucia, ora 12,30-14

Titlul tezei de doctorat: Imagini ale femininului tradiţional în opera ardelenească

Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Ionel Funeriu (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la sediul UAV ARAD, str. Elena Drăgoi nr. 2- 4, Biroul de studii doctorale

Comisie:

Preşedinte: Conf. univ. dr. Otilia Huţiu (CV)

Membri: Prof. univ. dr. Petru Liviu Bercea

Prof. univ. dr. Ioan Viorel Boldureanu

Conf. univ. dr. Dumitru Vladuţ

Rezumat: Romana / Engleza

Susținere publică teză doctorat

În data de 24.09.2016, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Achim Diana Otilia, ora 11-12,30

Titlul tezei de doctorat: Ipostaze ale naratarului în discursul narativ literar

Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Ionel Funeriu (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la sediul UAV ARAD, str. Elena Drăgoi nr. 2- 4, Biroul de studii doctorale

Comisie:Preşedinte: Conf. univ. dr. Otilia Huţiu

Membri: Prof. univ. dr. Petru Liviu Bercea

Prof. univ. dr. Florica Bodiştean

Conf. univ. dr. Simona Constantinovici

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

În data de 21.09.2016, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Copăceanu Monica Dana Corina, ora 12-14

Titlul tezei de doctorat: Câmpul lexico-semantic al verbelor onomatopeice în limba română actual

Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Lizica Mihuţ

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la sediul UAV ARAD, str. Elena Drăgoi nr. 2- 4, Biroul de studii doctorale

Comisie:

Preşedinte: Conf. univ. dr. Otilia Huţiu

Membri: Prof. univ. dr. Angela Bidu Vrânceanu

Prof. univ. dr. Gavrilă Neamţ

Prof. univ. dr. Ileana Oancea

Rezumat: Romana / Engleza

Susținere publică teză doctorat

În data de 21.09.2016, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Marcu Roxana, ora 10-12

Titlul tezei de doctorat: Categoria gramaticală a intensităţii în limba română actual

Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Lizica Mihuţ

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la sediul UAV ARAD, str. Elena Drăgoi nr. 2- 4, Biroul de studii doctorale

Comisie:

Preşedinte: Conf. univ. dr. Otilia Huţiu

Membri: Prof. univ. dr. Gavrilă Neamţ

Prof. univ. dr. Ileana Oancea

Prof. univ. dr. Emilia-Domniţa Tomescu

Rezumat: Romana / Engleza

Susţinere publică teză doctorat

În data de 07.07.2016, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, str. Academia teologică, nr. 9, Arad are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand

Drd. Răzvan Dumitru Rușeț, ora 9-11 (CV)

Titlul tezei de doctorat: Instanțele de judecată ale Patriarhiei Române în secolul al xx-lea. Studiu canonic

Conducătorul de doctorat: Pr. Prof. dr. Constantin Rus (CV)

Textul tezei poate fi consultat la Biblioteca Universitară Cornelia Bodea a Universității Aurel Vlaicu din Arad, Piaţa Avram Iancu, Nr. 7.

Comisie:

Presedinte: Prof univ. dr. Cristinel Ioja

Membri: Prof.univ.dr. Dură Nicolae

Conf.univ.dr. Mititelu Cătălina

Prof. univ. dr. Patriciu Vlaicu

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

În data de 06.07.2016, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Candidat: Drd. Dumitrache Nicoleta Alina , ora 11-13 (CV)

Titlul tezei de doctorat: Ipostazele feminității în opera lui Mircea Eliade

Conducătorul de doctorat: Prof. Univ. Dr. Ionel Funeriu (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat in format tiparit la sediul UAV Arad, str.Elena Dragoi, nr.2-4, Biroul de studii doctorale

Comisie:

Presedinte: Conf. Univ. Dr. Adela Drăucean

Membrii: Prof. Univ. Dr. Livius Bercea

Prof. Univ. Dr. Dumitru Vlăduț

Prof. Univ. Dr. Florica Bodiștean

Rezumat: Română / Engleză

Susţinere publică teză doctorat

În data de 28.06.2016, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Andrei Ando, ora 12-14 (CV)

Titlul tezei de doctorat: Pamfil Şeicaru. Autor şi personaj literar

Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Ionel Funeriu

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la sediul UAV ARAD,str.Elena Dragoi nr.2-4,Biroul de studii doctorale

Comisie:

Presedinte: Prof univ. dr. Bodiştean Florica

Membri: Conf.univ.dr. Ciobotea Radu

Prof.univ.dr. Ioan Simut

Prof. univ. dr. Ilie Rad

Rezumat: Română / Engleza

Susţinere publică teză doctorat

În data de 05.04.2016, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, str. Academia teologică, nr. 9, Arad are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Pr. dr. Mugurel Ionel Martiniuc, ora 9-11 (CV)

Titlul tezei de doctorat: Biserica ortodoxă din Bucovina în perioada stăpânirii habsburgice (1774-1918). Studiu istoric-canonic

Conducătorul de doctorat: Pr. Prof. dr. Constantin Rus

Textul tezei poate fi consultat la Biblioteca Universitară Cornelia Bodea a Universității Aurel Vlaicu din Arad, PiaţaAvramIancu, Nr. 7,

Comisie:

Presedinte: Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja
Membri: Pr. Prof. dr. Constantin Rus
Pr. Prof. dr. Ioan Vicovan (Universitatea Al. I. Cuza Iasi)
Pr. Prof. dr. Irimie Marga (Universitatea Lucian Blaga Sibiu)
Pr. Conf. dr. Patriciu Vlaicu (Universitatea Babes-Boliay Cluj-Napoca)

Rezumat: Română / Engleză

Susţinere publică teză doctorat

În data de 25.03.2016, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Corla Cristina, ora 10-12

Titlul tezei de doctorat: Prepoziția și grupul prepozițional în limba română actuală

Susţinere publică teză doctorat

În data de 18.12.2015, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Lari Floarea Rodica, ora 12-14

Titlul tezei de doctorat: Tendințe și evoluții ale poeziei religioase în perioada interbelică și contemporană

Susţinere publică teză doctorat

În data de 09.12.2015, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Gorcea Cristiana Adela,ora 10-12

Titlul tezei de doctorat: Valorile documentare în scrierile lui Ioan Slavici

Susţinere publică teză doctorat

În data de 24.10.2014, în sala 90 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Cociuba Ancuta Margareta, ora 10-12

Titlul tezei de doctorat: Complementul circumstanțial în limba română actuală

Susţinere publică teză doctorat

În data de 02.07.2014, în sala 90 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorii doctoranzi:

Drd. Brade Diana, ora 10-12

Titlul tezei de doctorat: Poezia vizuală și concretizările sale istorice

Drd. Sava Alexandru Toma, ora 12-14

Titlul tezei de doctorat: Canonul literar britanic în curicula academică românească

Susţinere publică teză doctorat

În data de 10.05.2013, în sala 90 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorii doctoranzi:

Drd. Velovan Codruta, ora 8-10

Titlul tezei de doctorat : Abordare contrastivă a adjectivului în limbile română şi germană

Drd. Şerban Laura Adela, ora 10-12

Titlul tezei de doctorat: Neologismele în presa română actuală

2018

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: NOJEA T. TRAIAN

TITLUL TEZEI: PRIMATUL PAPAL ÎN PERIOADA SECOLELOR XII-XV DE LA “HONORIS” LA “JURISDICTIONIS”

Data susținerii: 05.09.2018

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. CONSTANTIN RUS

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie: Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri: pr. prof. univ. dr. Marius Țepelea- Universitatea din Oradea

pr. conf. univ. dr. Irimie Marga- Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Arhid. conf. univ. dr. Georgică Grigoriță - Universitatea din București

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: MARCOV V. MARINCO

TITLUL TEZEI: Originile DREPTULUI SCRIS ÎN BISERICA ORTODOXĂ SÂRBĂ. STUDIU ISTORIC - CANONIC

Data susținerii: 06.09.2018

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. CONSTANTIN RUS

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie: Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri: pr. prof. univ. dr. Marius Țepelea- Universitatea din Oradea

pr. conf. univ. dr. Irimie Marga- Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Arhid. conf. univ. dr. Georgică Grigoriță – Universitatea din București

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: VARDIANU C. CĂTĂLIN

TITLUL TEZEI: ADMINISTRAREA BUNURILOR BISERICII ORTODOXE ROMÂNE POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR ECLEZIALE ȘI LEGISLAȚIEI DE STAT DIN SECOLUL AL XV –LEA ȘI PÂNĂ ÎN PREZENT

Data susținerii: 05.09.2018

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 11

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. CONSTANTIN RUS

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie: Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri : Pr. conf. univ. dr. Irimie Marga- Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Arhid. conf. univ. dr. Georgică Grigoriță – Universitatea din București

Pr. conf. univ. dr. Lucian Farcașiu - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: STOIENESCU T. TEODOR DANIIL

TITLUL TEZEI: Problematica eshastologică în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul

Data susținerii: 03.09.2018

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. CRISTINEL IOJA

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie: Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri : Pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu - Universitatea din București

Pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheșan– Universitatea din Oradea

Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan- Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: GEORGESCU S. STELIAN LAURENȚIU

TITLUL TEZEI: CONTRIBUȚIA CONTEXTUALĂ A PĂRINTELUI PROFESOR PETRU REZUȘ LA DEZVOLTAREA DOGMATICII ÎN TEOLOGIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Data susținerii: 03.09.2018

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 11

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. CRISTINEL IOJA

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie: Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri : Pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu - Universitatea din București

Pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheșan – Universitatea din Oradea

Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: CHILIBARU A. LAURENȚIU VICTOR

TITLUL TEZEI: ASPECTE DOGMATICE ALE PREACINSTIRII MAICII DOMNULUI ÎN ORTODOXIE, REFLECTATE ÎN TEOLOGIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN A DOUA JUMĂTATE A VEACULUI AL XX LEA

Data susținerii: 04.09.2018

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. IOAN TULCAN

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie: Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri : Pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu - Universitatea din București

Pr. prof. univ. dr. Valer Bel – Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca

Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

2017

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: RĂDULESCU CRISTIAN

Titlul tezei: TEOLOGIE ȘI BISERICĂ ÎN CONCEPȚIA PROFESORULUI DR. NICOLAE CHIȚESCU

Data susținerii: 12.09.2017

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. IOAN TULCAN

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie: Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri: pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu - Universitatea din București

pr. prof. univ. dr. Valer Bel - Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca

pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: GEOLDEȘ IOAN VENIAMIN

Titlul tezei: TAINA BISERICII ȘI IMPLICAȚIILE SACRAMENTALE ÎN CADRUL DIALOGULUI TEOLOGIC DINTRE BISERICA ORTODOXĂ ȘI BISERICA ROMANO CATOLICĂ

Data susținerii: 12.09.2017

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 11,30

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. IOAN TULCAN

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie: Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri: pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu - Universitatea din București

pr. prof. univ. dr. Valer Bel - Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca

pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: LAZÀR IOAN

Data susţinerii: 26.09.2017

Titlul tezei: GNOSEOLOGIA ORTODOXÄ, CA EXPERIENTÄ A LUI HRISTOS CEL ÎNVIAT ÎN TEXTELE LITURGICE ALE PENTICOSTARULUI

Locaţia: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susţinerii: 11:30

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale.

Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri: pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu - Universitatea din Bucureşti

pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheşan - Universitatea din Oradea

pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: PERSA RAZVAN TUDOR

Data susţinerii: 04.09.2017

Titlul tezei: NATURA CANOANELOR SI PRINCIPIILE DE INTERPRETARE A LOR iN DREPTUL CANONIC ORTODOX AL SECOLELOR XIX-XX

Locaţia: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susţinerii: 09:00

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale.

Preşedinte: pr. prof. univ. dr. CRISTINEL IOJA

Membri: pr. conf. univ. dr. Patriciu Vlaicu - Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca

pr. conf. univ. dr. Irimie Marga - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

univ. dr. Lucian Farcasiu - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: STOIENESCU IOAN ALEXANDRU

Titlul tezei: REVELAŢIE SI ISTORIE ÎN GÂNDIREA SFÂNTULUI MAXIM MĂRTURISITORUL

Data susţinerii: 11.09.2017

Locaţia: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susţinerii: 11,30

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. CRISTINEL IOJA

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale.

Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri: pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu - Universitatea din Bucureşti

pr. prof. univ. dr. Valer Bel - Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca

pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: ACHIM ALIN NICUŞOR

Titlul tezei: ONTOLOGIE SI PERSONALISM ÎN TEOLOGIA PĂRINTELUI DUMITRU STĂNILOAE SI A PROFESORULUI CHRISTOS YANNARAS

Data susţinerii: 26.09.2017

Locaţia: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susţinerii: 9

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. IOAN TULCAN

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale.

Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri: pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu - Universitatea din Bucureşti

pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheşan - Universitatea din Oradea

pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: ROMÂNU VICENȚIU ILIE

Titlul tezei:CENTRALITATEA LUI IISUS HRISTOS, DUMNEZEUL-OM, ÎN GÂNDIREA DOGMATICĂ A PĂRINTELUI IUSTIN POPOVICI

Data susținerii: 11.09.2017

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. CRISTINEL IOJA

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale.

Comisie: Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri: pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu - Universitatea din Bucureşti

pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheşan - Universitatea din Oradea

pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: PETRESCU I. ANCA LILIANA

Titlul tezei: TIMPUL SI ASPECTUL VERBULUI IN LIMBA ROMANA

Data susținerii: 30.06.2017

Locația: FACULTATEA DE STIINTE UMANISTE SI SOCIALE UAV ARAD, sala 218, complex M

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Lizica Mihuț

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie: coord. științific prof. univ. dr. Lizica Mihuț

Preşedinte: conf. univ. dr. Otilia Huțiu

Membri: prof. univ. dr. Ileana Oancea

prof. univ. dr. Domnița Tomescu

prof. univ. dr. Drincu Segiu - Dorel - Universitatea Tibiscus Timisoara


Rezumat: Română / Engleză

2016

Susținere publică teză doctorat

În data de 17.10.2016, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, str. Academia teologică, nr. 9, Arad are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Pr. Marius Iovan, ora 10-12 (CV)

Titlul tezei de doctorat: Profesor doctor Iorgu D. Ivan şi opera sa canonică. O evaluare canonică a contribuţiei sale la sistematizarea dreptului bisericesc

Conducătorul de doctorat: Pr. Prof. univ. dr. Constantin Rus

Textul tezei poate fi consultat la Biblioteca Universitară Cornelia Bodea a Universității Aurel Vlaicu din Arad, Piaţa Avram Iancu, Nr. 7.

Comisie:

Presedinte: Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja

Coordonator: Pr. prof. univ. dr. Constantin Rus

Membri: Pr. conf. univ. dr. Nicolae V. Dură

Conf. univ. dr. Cătălina Mititelu

Pr. conf. univ. dr. Lucian Farcasiu

Rezumat: Romana / Engleza

Susținere publică teză doctorat

În data de 13.10.2016, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, str. Academia teologică, nr. 9, Arad are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Diac. Paul Sebastian ORADAN, ora 10-12 (CV)

Titlul tezei de doctorat: Nichifor Crainic şi Dumitru Stăniloae - relevanţa Misticii în înnoirea Dogmaticii Ortodoxe din România în secolul al XX-lea

Conducătorul de doctorat: Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan

Textul tezei poate fi consultat la Biblioteca Universitară Cornelia Bodea a Universității Aurel Vlaicu din Arad, Piaţa Avram Iancu, Nr. 7.

Comisie:

Presedinte: Pr. prof. univ. dr. Constantin Rus

Coordonator: Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan

Membri: Pr. conf. univ. dr. Stefan Buchiu

Pr. conf. univ. dr. Tache Sterea

Pr. conf. univ. dr. Cristinel Ioja

Rezumat: Romana / Engleza

Susținere publică teză doctorat

În data de 24.09.2016, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Drăgan Daniela Lucia, ora 12,30-14

Titlul tezei de doctorat: Imagini ale femininului tradiţional în opera ardelenească

Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Ionel Funeriu (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la sediul UAV ARAD, str. Elena Drăgoi nr. 2- 4, Biroul de studii doctorale

Comisie:

Preşedinte: Conf. univ. dr. Otilia Huţiu (CV)

Membri: Prof. univ. dr. Petru Liviu Bercea

Prof. univ. dr. Ioan Viorel Boldureanu

Conf. univ. dr. Dumitru Vladuţ

Rezumat: Romana / Engleza

Susținere publică teză doctorat

În data de 24.09.2016, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Achim Diana Otilia, ora 11-12,30

Titlul tezei de doctorat: Ipostaze ale naratarului în discursul narativ literar

Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Ionel Funeriu (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la sediul UAV ARAD, str. Elena Drăgoi nr. 2- 4, Biroul de studii doctorale

Comisie:Preşedinte: Conf. univ. dr. Otilia Huţiu

Membri: Prof. univ. dr. Petru Liviu Bercea

Prof. univ. dr. Florica Bodiştean

Conf. univ. dr. Simona Constantinovici

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

În data de 21.09.2016, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Copăceanu Monica Dana Corina, ora 12-14

Titlul tezei de doctorat: Câmpul lexico-semantic al verbelor onomatopeice în limba română actual

Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Lizica Mihuţ

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la sediul UAV ARAD, str. Elena Drăgoi nr. 2- 4, Biroul de studii doctorale

Comisie:

Preşedinte: Conf. univ. dr. Otilia Huţiu

Membri: Prof. univ. dr. Angela Bidu Vrânceanu

Prof. univ. dr. Gavrilă Neamţ

Prof. univ. dr. Ileana Oancea

Rezumat: Romana / Engleza

Susținere publică teză doctorat

În data de 21.09.2016, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Marcu Roxana, ora 10-12

Titlul tezei de doctorat: Categoria gramaticală a intensităţii în limba română actual

Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Lizica Mihuţ

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la sediul UAV ARAD, str. Elena Drăgoi nr. 2- 4, Biroul de studii doctorale

Comisie:

Preşedinte: Conf. univ. dr. Otilia Huţiu

Membri: Prof. univ. dr. Gavrilă Neamţ

Prof. univ. dr. Ileana Oancea

Prof. univ. dr. Emilia-Domniţa Tomescu

Rezumat: Romana / Engleza

Susţinere publică teză doctorat

În data de 07.07.2016, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, str. Academia teologică, nr. 9, Arad are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand

Drd. Răzvan Dumitru Rușeț, ora 9-11 (CV)

Titlul tezei de doctorat: Instanțele de judecată ale Patriarhiei Române în secolul al xx-lea. Studiu canonic

Conducătorul de doctorat: Pr. Prof. dr. Constantin Rus (CV)

Textul tezei poate fi consultat la Biblioteca Universitară Cornelia Bodea a Universității Aurel Vlaicu din Arad, Piaţa Avram Iancu, Nr. 7.

Comisie:

Presedinte: Prof univ. dr. Cristinel Ioja

Membri: Prof.univ.dr. Dură Nicolae

Conf.univ.dr. Mititelu Cătălina

Prof. univ. dr. Patriciu Vlaicu

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

În data de 06.07.2016, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Candidat: Drd. Dumitrache Nicoleta Alina , ora 11-13 (CV)

Titlul tezei de doctorat: Ipostazele feminității în opera lui Mircea Eliade

Conducătorul de doctorat: Prof. Univ. Dr. Ionel Funeriu (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat in format tiparit la sediul UAV Arad, str.Elena Dragoi, nr.2-4, Biroul de studii doctorale

Comisie:

Presedinte: Conf. Univ. Dr. Adela Drăucean

Membrii: Prof. Univ. Dr. Livius Bercea

Prof. Univ. Dr. Dumitru Vlăduț

Prof. Univ. Dr. Florica Bodiștean

Rezumat: Română / Engleză

Susţinere publică teză doctorat

În data de 28.06.2016, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Andrei Ando, ora 12-14 (CV)

Titlul tezei de doctorat: Pamfil Şeicaru. Autor şi personaj literar

Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Ionel Funeriu

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la sediul UAV ARAD,str.Elena Dragoi nr.2-4,Biroul de studii doctorale

Comisie:

Presedinte: Prof univ. dr. Bodiştean Florica

Membri: Conf.univ.dr. Ciobotea Radu

Prof.univ.dr. Ioan Simut

Prof. univ. dr. Ilie Rad

Rezumat: Română / Engleza

Susţinere publică teză doctorat

În data de 05.04.2016, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, str. Academia teologică, nr. 9, Arad are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Pr. dr. Mugurel Ionel Martiniuc, ora 9-11 (CV)

Titlul tezei de doctorat: Biserica ortodoxă din Bucovina în perioada stăpânirii habsburgice (1774-1918). Studiu istoric-canonic

Conducătorul de doctorat: Pr. Prof. dr. Constantin Rus

Textul tezei poate fi consultat la Biblioteca Universitară Cornelia Bodea a Universității Aurel Vlaicu din Arad, PiaţaAvramIancu, Nr. 7,

Comisie:

Presedinte: Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja
Membri: Pr. Prof. dr. Constantin Rus
Pr. Prof. dr. Ioan Vicovan (Universitatea Al. I. Cuza Iasi)
Pr. Prof. dr. Irimie Marga (Universitatea Lucian Blaga Sibiu)
Pr. Conf. dr. Patriciu Vlaicu (Universitatea Babes-Boliay Cluj-Napoca)

Rezumat: Română / Engleză

Susţinere publică teză doctorat

În data de 25.03.2016, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Corla Cristina, ora 10-12

Titlul tezei de doctorat: Prepoziția și grupul prepozițional în limba română actuală

2015

Susţinere publică teză doctorat

În data de 18.12.2015, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Lari Floarea Rodica, ora 12-14

Titlul tezei de doctorat: Tendințe și evoluții ale poeziei religioase în perioada interbelică și contemporană

Susţinere publică teză doctorat

În data de 09.12.2015, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Gorcea Cristiana Adela,ora 10-12

Titlul tezei de doctorat: Valorile documentare în scrierile lui Ioan Slavici

2014

Susţinere publică teză doctorat

În data de 24.10.2014, în sala 90 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Cociuba Ancuta Margareta, ora 10-12

Titlul tezei de doctorat: Complementul circumstanțial în limba română actuală

Susţinere publică teză doctorat

În data de 02.07.2014, în sala 90 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorii doctoranzi:

Drd. Brade Diana, ora 10-12

Titlul tezei de doctorat: Poezia vizuală și concretizările sale istorice

Drd. Sava Alexandru Toma, ora 12-14

Titlul tezei de doctorat: Canonul literar britanic în curicula academică românească

2013

Susţinere publică teză doctorat

În data de 10.05.2013, în sala 90 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorii doctoranzi:

Drd. Velovan Codruta, ora 8-10

Titlul tezei de doctorat : Abordare contrastivă a adjectivului în limbile română şi germană

Drd. Şerban Laura Adela, ora 10-12

Titlul tezei de doctorat: Neologismele în presa română actuală