Post university and continuous professional development programmes

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială

  • PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ
  • MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
  • PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA ȘI EDUCAȚIE INTEGRATĂ

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale

Programe de conversie profesională

Baza legislativă

Programele de studiu

Programe de conversie profesională Baza legislativă

Baza legislativă