Events

Pagină în curs de actualizare

iunie

Here you can access all conferences/events hosted by AVU`s Interdisciplinary Doctoral School

AVU Interdisciplinary Doctoral School Conference – Guest Prof. PHD. Christopher J.H. Wright. More details here

ianuarie

În zilele de 25 și 26 ianuarie 2019, Universitatatea “Aurel Vlaicu” din Arad a găzduit un eveniment educațional de excepție, organizat de școala doctorală interdisciplinară prin programul de teologie evanghelică.

La invitația dlui prof. univ. dr. habil. Corneliu Constantineanu, în cadrul cursului doctoral de teologie publică, profesorul dr. Christopher J.H. Wright a conferentiat pe tema “Metanarațiunea Sfintei Scripturi ca temei al misiunii Bisericii în spațiul public.” Dr. Wright este un reputat teolog evanghelic, absolvent al unui doctorat în teologie la celebra Universitate din Cambridge, Maria Britanie, și unul dintre cei mai apreciați specialiști în teologia biblică a Vechiului Testament. A publicat zeci de cărți de specialitate, traduse în mai multe limbi, a deținut funcția de rector al All Nations Christian College din Ware, Hertfordshire (Marea Britanie) și este în prezent directorul international al organizatiei Langham Parnership.

Prelegerile susținute de Dr. Christopher J.H. Wright au fost urmate de lansarea a două cărți ale autorului, traduse în limba română și publicate de editura “Casa Cărții” din Oradea:Misiunea lui Dumnezeu. Înțelegerea metanarațiunii Bibliei și Etica Vechiului Testament pentru comunitatea creștină.

Așa cum remarca și Rectorul Universității “Aurel Vlaicu”, dna prof. univ. dr. ec. Ramona Lile, în salutul adresat participanților la conferință, astfel de evenimente, organizate la talie internațională de către coordonatorii programului de doctorat în teologie evanghelică, au menirea dea asigura o prezență crescândă a universității noastre în spațiul academic internațional, precum și de a contura o tot mai mare vizibilitate a calității cercetării teologice desfășurate aici.

Drd. Gheorghe-Luca Ciprian