Taxe


TAXE DE ȘCOLARIZARE

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ Anul I:


Taxa de înscriere admitere (analiză dosar înscriere): 100 de lei

Taxa de înmatriculare: 100 de lei – se achită la confirmarea locului, în maxim 3 zile de la afișarea rezultatelor finale de la admitere

Nr. crt.

Facultatea

Forma de înv.

Taxa anuală / lei

Avans/Rata I 25% - la confirmarea locului, în maxim 3 zile după afișarea rezultatelor finale la admitere
avans
lei

Rata II - 25% până la data de 01 noiembrie

Rata III - 25% până la data de 15 decembrie

Rata IV - 25% până la data de 01 mai

Achitare taxă de școlarizare în avans la confirmare 5% reducere

1

Facultatea de Inginerie

IF/ZI

2400

600

600

600

600

2280

2

Facultatea de Științe Economice

IF/ZI

2300

575

575

575

575

2185

3

Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea”

IF/ZI

2300

575

575

575

575

2185

4

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului

IF/ZI

2300

575

575

575

575

2185

5

Facultatea de Științe Umaniste și Sociale

IF/ZI

2300

575

575

575

575

2185

Facultatea de Științe Umaniste și Sociale - Muzică

IF/ZI

3500

875

875

875

875

3325

6

Facultatea de Științe Exacte

IF/ZI

2300

575

575

575

575

2185

7

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială

IF/ZI

2300

575

575

575

575

2185

8

Facultatea de Educație Fizică și Sport

IF/ZI

2500

625

625

625

625

2375

9

Facultatea de Design

IF/ZI

2300

575

575

575

575

2185

Notă. Taxa se poate achita în 4 rate, după cum urmează:

Avans/Rata I (25% din taxa anuală de școlarizare) pentru confirmare loc se achită în maxim 3 zile de la afișarea rezultatelor finale de la admitere împreună cu taxa de înmatriculare, doar la casieria UAV, când se va semna OBLIGATORIU și Contractul de studii. Mențiune: Cei care vor achita integral taxa de școlarizare în această perioadă vor beneficia de o reducere de aproximativ 5% a taxei de școlarizare.

Rata II (25% din taxa anuală de școlarizare) se va achita până la data de 01 noiembrie.

Rata III (25% din taxa anuală de școlarizare) se va achita până la data de 15 decembrie.

Rata IV (25% din taxa anuală de școlarizare) se va achita până la data de 01 mai.

Mențiune: Orice întârziere de la achitarea acestor taxe va atrage după sine penalități conform hotărârii Senatului UAV.

Penalități: Cei care achită în maxim 30 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o penalizare în valoare de 2,5% din suma datorată;

Cei care achită în maxim 60 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o penalizare în valoare de 5% din suma datorată;

Cei care achită în maxim 90 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o penalizare în valoare de 7,5% din suma datorată;

Cei care depășesc cu 90 de zile termenul de plată vor achita o penalizare în valoare de 10% din suma datorată.

După depășirea cu 120 de zile a termenului de plată, celor care nu și-au respectat obligațiile financiare li se vor trimite NOTIFICĂRI de plată

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ Anul II, III și IV:

Nr.crt.

Facultatea

Forma de înv.

Taxa anuală / lei

Avans /

Rata I - 25% pana la data de 10 septembrie

Rata II - 25% până la data de 01 noiembrie

Rata III - 25% până la data de 15 decembrie

Rata IV - 25% până la data de 01 mai

Achitare taxă de școlarizare în avans la confirmare 5% reducere

1

Facultatea de Inginerie

IF/ZI

2700

675

675

675

675

2565

2

Facultatea de Științe Economice

IF/ZI

2500

625

625

625

625

2375

3

Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea”

IF/ZI

2500

625

625

625

625

2375

4

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului

IF/ZI

2700

675

675

675

675

2565

5

Facultatea de Științe Umaniste și Sociale

IF/ZI

2500

625

625

625

625

2375

6

Facultatea de Științe Exacte

IF/ZI

2500

625

625

625

625

2375

7

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială

IF/ZI

2500

625

625

625

625

2375

8

Facultatea de Educație Fizică și Sport

IF/ZI

2600

650

650

650

650

2470

9

Facultatea de Design

IF/ZI

2500

625

625

625

625

2375

Notă. Taxa se poate achita în 4 rate, după cum urmează:

Avans/Rata I (25% din taxa anuală de școlarizare) pentru confirmare loc se achită până la data de 10 septembrie când se va semna OBLIGATORIU și Actul adițional la Contractul de studii. Mențiune: Cei care vor achita integral taxa de școlarizare până la data de 10 septembrie vor beneficia de o reducere de aproximativ 5% a taxei de școlarizare.

Rata II (25% din taxa anuală de școlarizare) se va achita până la data de 01 noiembrie.

Rata III (25% din taxa anuală de școlarizare) se va achita până la data de 15 decembrie.

Rata IV (25% din taxa anuală de școlarizare) se va achita până la data de 01 mai.

Mențiune: Orice întârziere de la achitarea acestor taxe va atrage după sine penalități conform hotărârii Senatului UAV. Excepție fac studenții care trec de pe loc bugetat pe loc cu taxă de școlarizare cărora li se vor percepe penalități începând cu data de 1 noiembrie.

Penalități: Cei care achită în maxim 30 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o penalizare în valoare de 2,5% din suma datorată;

Cei care achită în maxim 60 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o penalizare în valoare de 5% din suma datorată;

Cei care achită în maxim 90 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o penalizare în valoare de 7,5% din suma datorată;

Cei care depășesc cu 90 de zile termenul de plată vor achita o penalizare în valoare de 10% din suma datorată.

După depășirea cu 120 de zile a termenului de plată, celor care nu și-au respectat obligațiile financiare li se vor trimite NOTIFICĂRI de plată.

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER Anul I:

Taxa de înscriere admitere (analiză dosar înscriere): 100 de lei

Taxa de înmatriculare: 100 de lei – se achită la confirmarea locului, în maxim 3 zile de la afișarea rezultatelor finale de la admitere

Nr.crt.

Facultatea

Forma de înv.

Taxa anuală / lei

Avans/Rata I 25% la confirmarea locului, în maxim 3 zile după afișarea rezultatelor finale la admitere
avans
lei

Rata II - 25% până la data de 01 noiembrie

Rata III - 25% până la data de 15 decembrie

Rata IV - 25% până la data de 01 mai

Achitare taxă de școlarizare în avans la confirmare 5% reducere

1

Facultatea de Inginerie

IF/ZI

2500

625

625

625

625

2375

2

Facultatea de Științe Economice

IF/ZI

2400

600

600

600

600

2280

3

Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea”

IF/ZI

2400

600

600

600

600

2280

4

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului

IF/ZI

2500

625

625

625

625

2375

5

Facultatea de Științe Umaniste și Sociale

IF/ZI

2500

625

625

625

625

2375

6

Facultatea de Științe Exacte

IF/ZI

2500

625

625

625

625

2375

7

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială

IF/ZI

2400

600

600

600

600

2280

8

Facultatea de Educație Fizică și Sport

IF/ZI

2500

625

625

625

625

2375

9

Facultatea de Design

IF/ZI

2400

600

600

600

600

2280

Notă. Taxa se poate achita în 4 rate, după cum urmează:

Avans/Rata I (25% din taxa anuală de școlarizare) pentru confirmare loc se achită în maxim 3 zile de la afișarea rezultatelor finale de la admitere împreună cu taxa de înmatriculare, doar la casieria UAV, când se va semna OBLIGATORIU și Contractul de studii. Mențiune: Cei care vor achita integral taxa de școlarizare în această perioadă vor beneficia de o reducere de aproximativ 5% a taxei de școlarizare.

Rata II (25% din taxa anuală de școlarizare) se va achita până la data de 01 noiembrie.

Rata III (25% din taxa anuală de școlarizare) se va achita până la data de 15 decembrie.

Rata IV (25% din taxa anuală de școlarizare) se va achita până la data de 01 mai.

Mențiune: Orice întârziere de la achitarea acestor taxe va atrage după sine penalități conform hotărârii Senatului UAV.

Penalități: Cei care achită în maxim 30 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o penalizare în valoare de 2,5% din suma datorată;

Cei care achită în maxim 60 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o penalizare în valoare de 5% din suma datorată;

Cei care achită în maxim 90 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o penalizare în valoare de 7,5% din suma datorată;

Cei care depășesc cu 90 de zile termenul de plată vor achita o penalizare în valoare de 10% din suma datorată.

După depășirea cu 120 de zile a termenului de plată, celor care nu și-au respectat obligațiile financiare li se vor trimite NOTIFICĂRI de plată.

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER Anul II:

Nr.crt.

Facultatea

Forma de înv.

Taxa anuală / lei

Avans /

Rata I 25% pana la data de 10 septembrie

Rata II - 25% până la data de 01 noiembrie

Rata III - 25% până la data de 15 decembrie

Rata IV - 25% până la data de 01 mai

Achitare taxă de școlarizare în avans la confirmare 5% reducere

1

Facultatea de Inginerie

IF/ZI

2500

625

625

625

625

2375

2

Facultatea de Științe Economice

IF/ZI

2400

600

600

600

600

2280

3

Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea”

IF/ZI

2400

600

600

600

600

2280

4

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului

IF/ZI

2500

625

625

625

625

2375

5

Facultatea de Științe Umaniste și Sociale

IF/ZI

2500

625

625

625

625

2375

6

Facultatea de Științe Exacte

IF/ZI

2500

625

625

625

625

2375

7

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială

IF/ZI

2400

600

600

600

600

2280

8

Facultatea de Educație Fizică și Sport

IF/ZI

2500

625

625

625

625

2375

9

Facultatea de Design

IF/ZI

2500

625

625

625

625

2375

Notă. Taxa se poate achita în 4 rate, după cum urmează:

Avans/Rata I (25% din taxa anuală de școlarizare) pentru confirmare loc se achită până la data de 10 septembrie când se va semna OBLIGATORIU și Actul adițional la Contractul de studii. Mențiune: Cei care vor achita integral taxa de școlarizare până la data de 10 septembrie vor beneficia de o reducere de aproximativ 5% a taxei de școlarizare.

Rata II (25% din taxa anuală de școlarizare) se va achita până la data de 01 noiembrie.

Rata III (25% din taxa anuală de școlarizare) se va achita până la data de 15 decembrie.

Rata IV (25% din taxa anuală de școlarizare) se va achita până la data de 01 mai.

Mențiune: Orice întârziere de la achitarea acestor taxe va atrage după sine penalități conform hotărârii Senatului UAV. Excepție fac studenții care trec de pe loc bugetat pe loc cu taxă de școlarizare cărora li se vor percepe penalități începând cu data de 1 noiembrie.

Penalități: Cei care achită în maxim 30 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o penalizare în valoare de 2,5% din suma datorată;

Cei care achită în maxim 60 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o penalizare în valoare de 5% din suma datorată;

Cei care achită în maxim 90 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o penalizare în valoare de 7,5% din suma datorată;

Cei care depășesc cu 90 de zile termenul de plată vor achita o penalizare în valoare de 10% din suma datorată.

După depășirea cu 120 de zile a termenului de plată, celor care nu și-au respectat obligațiile financiare li se vor trimite NOTIFICĂRI de plată.

DOCTORAT:

Taxă admitere doctorat: 100 de lei

Taxă de școlarizare doctorat/an universitar: 7000 de lei

Taxa de școlarizare a studenților doctoranzi se poate achita în 4 rate, după cum urmează:

Avans/Rata Ipentru anul I: 50% din taxa anuală de școlarizare în maxim 3 zile după ce au fost declarați admiși.

Avans/Rata Ipentru anii mari: 50% din taxa anuală de școlarizare până la data de 10 septembrie

Rata II:25% din taxa anuală de școlarizare până la data de 01 februarie

Rata III:25% din taxa anuală de școlarizare până la data de 01 iunie.

Mențiune I: Studenții-doctoranzi care achită taxa de școlarizare integral până la data de 01 octombrie vor beneficia de o reducere de 5% a taxei.

Notă:Studenții doctoranzi care doresc să beneficieze de prelungirea studiilor doctorale peste perioada legală de 3 ani trebuie să-și achite taxa de școlarizare anuală stabilită de conducerea universității, integral, în cel mai scurt timp după aprobarea cererii, înainte de semnarea Actului adițional la Contractul de studii.

Mențiune II: Orice întârziere de la achitarea acestor taxe va atrage după sine penalități conform hotărârii Senatului UAV.

Penalități:

 • Cei care achită în maxim 30 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o penalizare în valoare de 2,5% din suma datorată;
 • Cei care achită în maxim 60 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o penalizare în valoare de 5% din suma datorată;
 • Cei care achită în maxim 90 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o penalizare în valoare de 7,5% din suma datorată;
 • Cei care depășesc cu 90 de zile termenul de plată vor achita o penalizare în valoare de 10% din suma datorată
 • După depășirea cu 120 de zile a termenului de plată, celor care nu și-au respectat obligațiile financiare li se vor trimite NOTIFICĂRI de plată.

Taxe de școlarizare studenți străini NON-UE care studiază pe cont propriu în România

Domeniul de învățământ

Învățământ universitar de licență, de masterat, rezidențiat (euro/lună)

Învățământ postuniversitar, doctorat (euro/lună)

Tehnic, agronomic, științe, matematici și matematici aplicate, sport

270

290

Arhitectură

350

370

Sociouman, psihologie, economic

220

240

Medicină

320

340

Muzică și arte

420

440

Interpretare muzicală, teatru

750

770

Film

950

970NOTĂ:

1. Taxele se percep pentru întreaga durată a anului de învăţământ, inclusiv pentru perioadele de practică prevăzute în planurile de învăţământ.

2. La taxele de mai sus se adaugă costul cazării şi, respectiv al mesei, în cazul în care se beneficiază de aceste servicii din partea instituţiei de învăţământ.

PROGRAME DE STUDII POSTUNIVERSITARE

 • · Programul de conversie profesională: Limba și literatura română:1200 lei/semestru
 • · Programul de conversie profesională: Limba și literatura engleză: 1200 lei/semestru
 • · Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică – Nivel I – 1200 lei/nivel
 • · Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică – Nivel II – 1200 lei/nivel
 • Programe/cursuri postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă - între 1000 și 1500 de lei, în funcție de numărul de ore, de numărul de cursanți sau de modul în care se negociază cu părțile interesate

TAXE DIVERSE REFERITOARE LA ȘCOLARITATE

Nr. crt.

Felul taxei

Cuantumul taxei

1

Taxă înscriere admitere

100 de lei

2

Taxă de înscriere la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru cariera didactică – studii postuniversitare (nu se aplică studenților UAV)

100 de lei

3

Taxă de înscriere la programe de conversie și programe postuniversitare

100 de lei

4

Taxă de înmatriculare în anul I, indiferent de programul și nivelul de studii

100 de lei

5

Taxă de reînmatriculare

100 de lei

6

Taxă de înscriere la gradele didactice I și II pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

200 de lei

7

Taxă de susținere doctorat

7000 de lei

8

Taxă de susținere examen de finalizare a studiilor

400 de lei (studenţi U.A.V.); pentru specializările care susţin examen de licenţă cu Comisii de la alte Universităţi, taxa de licenţă va fi de 1000 de lei sau cea impusă de acestea. Pentru studenţii altor universităţi care susţin examen de licenţă la UAV taxele vor fi de 1000 de lei/student sau vor fi stabilite prin protocoalele comune.

9

Eliberare duplicat după diplomă de licență, master etc. sau certificat

300 de lei

10

Eliberare duplicat foaie matricolă/supliment la diplomă

150 de lei

11

Eliberare duplicat carnet student/legitimație student

20 de lei

12

Taxă arhivare pentru ridicare dosare absolvenți/exmatriculați și diplome de absolvire, respectiv acte în original existente în dosar (până în anul 2017 inclusiv)

150 de lei pentru cei care se prezintă să-și ridice documentele după trei ani de la tipărirea acestora/de la data exmatriculării

13

Retragerea candidaților admiși pe locuri bugetate după încheierea perioadei de retragere în urma afișării rezultatelor finale la admitere

Echivalentul anului I de studiu

14

Certificate de competență lingvistică

100 de lei pentru angajați și studenți actuali ai UAV; 200 de lei pentru alții decât angajați și studenți actuali ai UAV

15

Se aprobă taxa de examinare în vederea obținerii certificatului de competență lingvistică pentru candidații din țări UE și state terțe UE și SEE care solicită certificatul de competență lingvistică în vederea înscrierii la studii în limba engleză și/sau română: să fie în cuantum de

100 de Euro sau echivalentul în lei, la cursul zilei.

16

Taxa de școlarizare pentru la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică pentru studenți

150 de lei/disciplină

17

Taxă de multiplicare documente pentru solicitări de informații conform Legii nr. 544/2001

5 lei/pagină A4

18

Taxă Cod ISBN

200 de lei

19

Prelungire școlaritate

Echivalentul taxei de şcolarizare pentru perioada solicitată (1 semestru sau 2 semestre) + taxa pentru creditele de diferenţă

20

Pentru contractarea de credite suplimentare, inclusiv la disciplinele opţionale şi facultative, pentru obţinerea de credite restante ca urmare a prelungirii perioadei de şcolarizare precum şi pentru examenele de diferenţă

35 de lei/credit

21

Taxă procesare documente pentru transfer

De la altă universitate la UAV: 100 de lei

De la UAV la altă universitate: 250 de lei

Între facultățile UAV: 100 de lei

22

Taxă eliberare situații școlare la cerere

50 de lei

23

Taxa de eliberare adeverințe pentru:

În caz de pierdere a duplicatului diplomei sau duplicatului foii matricole: 125 de lei

De autentificare a actelor de studii: 50 de lei

24

Taxă de eliberare set programe analitice/fișa disciplinei

1000 de lei

25

Taxă de eliberare programă analitică/fișa disciplinei

50 de lei+20 de lei x nr. programe/fișe (nu se va depăși suma de 1000 de lei)

26

Taxă prelungire studii universitare de doctorat

Echivalentul unui an de studiu

27

Taxă de procesare dosare studenți non-UE (excepție Anul pregătitor de limba română)

450 de lei

28

Taxă de procesare dosare studenți UE sau cetățeni români care au absolvit studiile în UE

100 de lei

29

Taxă pentru Teoria și practica în sporturile de iarnă / Schi/ anul I de studiu, semestrul I

600 de lei

30

Taxă pentru Aplicații practice, discipline sportive de apă / anul I de studiu, semestrul al II-lea

300 de lei

31

Taxă reverificare lucrări finalizare studii în sistemul antiplagiat

50 de lei/verificare

32

An pregătitor de limba română

Pentru studenții din state terțe UE;

În anul universitar 2019-2020, anul pregătitor de limba română pentru studenții străini, non-UE, va avea o taxă unică de 2200 de Euro/an pentru toți cursanții, indiferent de domeniu.

Pentru studenții din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană, precum și pentru românii din diaspora și etnicii români care doresc să învețe limba română 2500 de lei/an

33

Pentru publicare articolelor în Revista ”Teologia” a Facultății de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea”

100 de lei/articol de către autori de la alte instituții (care nu sunt cadre didactice în cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad).


TAXE DIVERSE REFERITOARE LA CAZARE, MESE ȘI ÎNCHIRIERI

 1. Căminul 1 (Cămin studenţesc vechi):
 2. Regie pentru studenţi români

170 de lei/lună/pat

Regie pentru studenţi UE, non UE şi ERASMUS+

170 de lei/lună/pat

Regie cămin pentru perioada de vară, profesori definitivat

15 lei/zi/pat

Regie cămin pentru perioada restanţelor

10 lei/zi/pat

Regie cameră protocol

50 de lei/zi/pat

Regie cămin pentru elevi

200 de lei/pat/lună

 1. Căminul 2 (Cămin studenţesc nou):
 2. Regie pentru studenţi români
 3. Tarife închiriere Hotel UAV din localitatea Moneasa
 4. pentru externi: 25 lei/loc/zi
 5. pentru angajaţi şi studenţi UAV – 15 lei/loc/zi
 6. copii până la 14 ani – gratuit.
 7. Sală de seminar: 100 de lei/zi; 50 de lei/oră;
 8. Sală de curs: 150 de lei/zi; 75 de lei/oră;
 9. Aulă: 300 de lei/zi; 150 de lei/oră;
 10. Sală festivităţi: 500 de lei/8 ore; 250 de lei/oră.

250 de lei/lună/pat

Regie pentru studenţi UE, non UE şi ERASMUS+

250 de lei/lună/pat

Regie cămin pentru perioada de vară, profesori definitivat

30 lei/zi/pat

Regie cămin pentru perioada restanţelor

15 lei/zi/pat

Regie cameră protocol

70 de lei/zi/pat

Regie cămin pentru elevi

200 de lei/pat/lună

 1. Taxa de cazare pentru studenţii non UE va fi de 60 de Euro/lună.
 1. Tarife Hotel studențesc Akademos:

Serviciul

Externi

Străini

Studenți

Cameră single

70 de lei/noapte

150 de euro/lună

500 de lei/persoană/lună

Cameră dublă

100 de lei/noapte

250 de euro/lună

Apartament

150 lei/noapte

350 de euro/lună

Închiriere restaurant

1000 de lei/zi/eveniment

Închiriere sală de conferințe

200 de lei/h

500 de lei/zi

 1. Taxa pentru închirierea Sălii de Sport de la Complexul M al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad situată în mun. Arad, zona Micalaca 300, str. Elena Drăgoi nr. 2 este de 100 de lei pe oră.
 1. Taxele pentru închirierea sălilor de seminar, curs, aulă, sală de festivităţi:
 1. Taxe suplimentare pentru studenții care doresc să/și doteze camerele cu aparate electrice și electronice suplimentare în căminele studențești:
 • Cămin nou: 30 de lei/loc/lună;
 • Cămin vechi: 20 de lei/loc/lună
 1. Se asigură cazarea gratuită a copiilor cadrelor didactice doar în Căminul studențesc nr. 1. În Căminul Studențesc nr. 2 aceștia vor achita integral taxa de cazare.
 1. Reprezentanții studenților și/sau cei din structurile de conducere ale acestora beneficiază de cazare gratuită.

NOTĂ: Pentru cazuri speciale tarifele pot fi negociate de către Consiliul de Administraţie pe baza unei proceduri interne.


TARIFELE PENTRU MULTIPLICARE/LISTARE LA EDITURA UNIVERSITĂŢII „AUREL VLAICU”

Copii/listări alb-negru:

A4/B5 – 0,20 lei filă faţă

A4 – 0,35 lei filă faţă/verso

A3 – 0,40 lei filă faţă

A3 – 0,75 lei filă faţă/verso

Copii/listări Color:

A4/B5 – 1 leu filă faţă

A4 – 1,90 lei filă faţă/verso

A3 – 1,5 lei filă faţă

A3 – 2,90 lei filă faţă/verso

Scanare

A4/B5 – 0,20 lei filă faţă

A4 – 0,40 lei filă faţă/verso

A3 – 0,40 lei filă faţă

A3 – 0,80 lei filă faţă/verso

Spiralare

 • mai puțin de 50 de pagini: 5 lei
 • între 50 și 100 de pagini: 7 lei
 • peste 100 de pagini: 10 lei
 • Suma de 200 de lei pentru acordarea ISBN tuturor autorilor care tipăresc la tipografia Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad;
 • Suma de 1500 de lei pentru acordarea ISBN autorilor din cadrul UAV care doresc să obțină ISBN de la Editura UAV și să publice la alte tipografii.

Pentru încurajarea corpului profesoral al UAV, precum și a altor persoane din afara Universității care doresc să publice cărți sub îndrumarea Editurii UAV, se vor percepe următoarele taxe: