Examen de promovare in cariera didactica

Anunt

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ, ORGANIZAT ÎN SEMESTRUL AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020 , PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020

 • HG 902/09.11.2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior;
   • CALENDARUL DESFASURARII EXAMENELOR

   Posturi scoase la concurs pe perioada nedeterminată

   1. FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ, TURISM ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

   Departamentul de Ştiinţe Tehnice şi Naturale:

   2. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ “ILARION V. FELEA”

   Departamentul de Discipline Teologice:


   3.FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ


   Departamentul de Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială:
   4.FACULTATEA DE DESIGN


   Departamentul de Design, Comunicare Vizuală şi Arte Aplicate:
   5.FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE


   Departamentul Discipline Economice: