Concurs posturi didactice

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE, ORGANIZAT ÎN SEMESTRUL AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020 , PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020

  • HG 457/2011 pentru ocuparea posturilor didactice si cercetare vacante din învăţământul superior , cu modificările şi completările ulterioare;
  • Metodologie proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad M. 03, Ediţia a II-a , Revizia 3 ( în vigoare din 05.12.2018)
  • Monitorul Oficial al României , Partea a III-a , nr 456 din 03.05.2019 în care a fost publicată scoaterea la concurs a posturilor;
  • CALENDARUL CONCURSULUI
  • DECIZII NUMIRE COMISII DE CONCURS
  • MONITOR OFICIAL CU NUMIREA COMISIILOR DE CONCURS

Posturi scoase la concurs pe perioada nedeterminată

1. FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ, TURISM ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Departamentul de Ştiinţe Tehnice şi Naturale:

2. FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE

Departamentul matematică-Informatică:

3. FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul de Automatică, Inginerie Industrială, Textile şi Transporturi:

4. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Departamentul de Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială:

1.FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul de Automatică, Inginerie Industrială, Textile şi Transporturi:

2. FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE ŞI SOCIALE

Departamentul de Limbi Moderne şi Ştiinţe Socio-Umane: