Concurs posturi cercetare

CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI DE CERCETARE, ORGANIZAT ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019 , PENTRU SEMESTRUL AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019

Posturi scoase la concurs pe perioada nedeterminată

INSTITUTUL DE CERCETARE, DEZVOLTARE, INOVARE ÎN ŞTIINŢE TEHNICE ŞI NATURALE

Concurs posturi în cercetare/Contest for research positions 2017

Cercetător Stiinţific

Asistent de Cercetare