Concurs posturi administrative

Concursuri în curs de desfaşurare:

LEGISLATIA PRIVIND CONCURSURILE PERSONALULUI CONTRACTUAL SI ADMINISTRATIV

HG 286/ 2011

Anunt secretar debutant

Anunt Administrator Debutant

Anunt Administrator tr 1 M

Anunt Secretara