Compartimentul de Informare, Relații Publice, Informatizare