Departamente de bază / facultăţilor

Departamente subordonate facultăţilor (cf. art.133 din Legea 1/2011)

Legea educaţiei naţionale, publicată în M.Of.nr. 18/10.01.2011, numită pe scurt Legea 1/2011, stipulează în art. 133 că:

Departamentul este unitatea academică funcţională care asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate”.

Departamentul este o entitate academică de bază, având un rol esenţial în buna funcţionare a universităţii, fapt ce rezultă şi din art.130 lit. b); art.207- (1) c) şi (4); art.207 (1); art. 213 –(11), (12) şi art.286 (4) din Legea 1/2011, precum şi din Carta UAV (art. 125-127 ş.a.).

1. Facultatea de Ştiinţe Exacte:

  • Departamentul de Matematică-Informatică

2. Facultatea de Inginerie:

  • Departamentul de automatică, inginerie industrială, textile şi transporturi

3. Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului:

  • Departamentul de ştiinţe tehnice şi ale naturii

4. Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale:

  • Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

5. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport:

  • Departamentul de educaţie fizică şi performanţă sportivă

6. Facultatea de Ştiinţe Economice:

  • Departamentul de discipline economice

7. Facultatea de Design:

  • Departamentul de design, comunicare vizuală şi arte aplicate

8. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială:

  • Departamentul de pedagogie, psihologie şi asistenţă socială

9. Facultatea de Teologie:

  • Departamentul de discipline teologice