Programe postuniversitare şi formare continuă

Pagină în curs de actualizare

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială

 • PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ
 • MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
 • PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA ȘI EDUCAȚIE INTEGRATĂ

Facultatea de Ştiinţe Economice

 • ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM ȘI INDUSTRIA OSPITALITĂȚII
 • EXPERTIZA CONTABILA SI CONSULTANȚĂ FISCALĂ
 • FINANȚE MANAGERIALE ÎN CONTEXTUL INTERNAȚIONALIZĂRII AFACERILOR
 • MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ȘI LEADERSHIP
 • TEHNICA OPERAȚIUNILOR FINANCIAR BANCARE
 • ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM ȘI INDUSTRIA OSPITALITĂȚII

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale

  Programele de studiu

  Programe de conversie profesională

  Baza legislativă