TAITMA-NE

Programe PNCD II 2007-2013

Titlul proiectului: Troleibuze acţionate cu invertoare trifazate şi motoare de curent alternativ,

cu podea coborâtă, conform normelor uniunii europene

Acronimul: TAITMA-NE
Director: Prof.dr. ing. Ioan Bele
Rezumatul proiectului:
În urma cercetării, proiectul îşi propune, realizarea unor vehicule moderne pentru
transportul urban de călători, cu un grad de poluare foarte coborât, cu un consum de energie
electrică minimă, cu respectarea condiţiilor de mediu şi a altor condiţii impuse de Uniunea
Europeană. Continuare...