POSDRU/88/1.5/S/53501

Studii doctorale şi doctoranzi pentru cercetarea competitivă în societatea bazată pe cunoaştereContract nr. :POSDRU/88/1.5/S/53501Beneficiari: Coordonator [CO]Universitatea din Oradea Partener 1. [P1]Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad Partener 2. [P2]Universitatea “Petru Maior” din Targu MuresPerioada de derulare:01.10.2009 - 30.09.2012Valoare:
URL:4.135.809,15 lei
http://scdoctorala.webhost.uoradea.ro/proiect2/