PN-II-PT-PCCA-2013-4-0191

Titlu proiect:

Interactomica galactozaminoglicanilor în matricea extracelulară prin spectrometrie de masă avansată

Interactomics of galactosaminoglycans in the extracellular matrix by advanced mass spectrometry

Acronim: INTERACTOGAG

Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0191

Număr contract: 118/2014

Denumirea Programului din PN II: Parteneriate în domenii prioritare

Tip proiect: Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă

Domeniu: Sănătate

PARTENERI

Coordonator: UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD,
Director de proiect: Prof. Univ. Dr. Chim. Florentina-Daniela Munteanu
Partener 1: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIŞOARA
Responsabil proiect: Prof. Univ. Dr. Fiz. Alina-Diana Zamfir
Partener 2: CROMATEC PLUS SRL
Responsabil proiect: Dr. Gianina Dodi

Rezumat în limba română

Proteoglicanii sunt proteine inalt glicozilate prin legarea covalenta a uneia sau a mai multor lanturi de glicozaminoglicani (GAG), puternic exprimati in matricea extracelulara. La acest nivel proteoglicanii joaca un rol biologic cheie fiind implicati intr-o varietate de procese fiziologice si patologice. Tipurile de GAG condroitin sulfat (CS) si dermatan sulfat (DS) intervin in angiogeneza, invazia si proliferarea celulelor de melanom cel mai probabil prin intermediul interactiunilor lor functionale. Intre proteoglicani, biglicanul reprezinta una dintre cele mai versartile si interesante specii fiind echipat cu markeri de recunoastere atat in cele doua lanturi de CS/DS pe care le contine cat si in unitatea proteica. Spre deosebire de heparina si heparan sulfat care interactioneaza cu factorii de crestere fibroblastica (FGF) se cunosc mai putine despre posibilele domenii active de CS/DS si aproape deloc despre lanturile derivate din biglican. Mai mult, informatiile asupra naturii domeniului de legare cu FGF2 din CS/DS, asupra miezului proteic al biglicanului din care deriva motivul CS/DS care interactioneaza si asupra secventei de legare din FGF2 se afla in prezent doar la nivel de speculatii.
Avand in vedere aceasta situatie in cercetare, se propune aici in cadrul competitiei ANCS/UEFISCDI PCCA 2013, domeniul de prioritate 4. Sanatate, aria tematica 4.1.3 „Metode de investigatie si interventionale bazate pe medicina moleculara si celulara, genomica si proteomica” un proiect transdisciplinar conectand medicina moleculara, glicomica, glicoproteomica, spectrometria de masa de inalta rezolutie si bazata pe microfluidice pentru electrospray (ESI), nanotehnologia si bioinformatica pentru determinarea interactomicii functionale a GAG. In cadrul proiectului, lanturile de CS/DS eliberate din biglican vor fi depolimerizate cu liaze specifice si purificate. Amestecul de oligozaharide rezultat va fi caracterizat in detaliu prin tehnici avansate de spectrometrie de masa (MS) in ce priveste epimerizarea, structura unitatii repetitive de dizaharide, profilul de sulfatare, numarul grupurilor sulfat si localizarea lor precisa in lungul lantului si in interiorul inelului zaharidic. Amestecul CS/DS va fi apoi supus interactiilor necovalente cu FGF2. Dinamica interactiei si complecsii necovalenti formati vor fi evaluati prin doua metode performante de MS utilizate complementar: sistemul nanoESi complet automat bazat pe chip cuplat cu un spectrometru cu capcana ionica de mare capacitate (HCT MS) si un instrument de mare rezolutie de tip cuadrupolar hibrid cu timp de zbor (QTOF MS). Analiza structurala a complescilor formati va fi efectuata prin fragmentarea complexului in metoda "top-down" prin disocieri indusa prin ciocnire (CID) si disocieri induse prin transfer de electroni (ETD). Vor fi colectate date asupra structurii si tiparului de sulfatare a motivelor CS/DS legate precum si a secventei din proteina care participa la interactie. Pentru a mari eficienta ionizarii complescilor necovalenti intacti, in cadrul proiectului va fi dezvoltata o noua sursa de ioni nanoESI care va fi apoi aplicata analizei CS/DS, FGF2 si complecsilor CS/DS-FGF2. Platforma analitica nou dezvoltata in proiect va fi completata de sectorul bioinformatic: un nou software pentru desemnarea automata a spectrelor CS/DS si CS/DS-FGF2 si o baza de date cu structurile si domeniile active identificate.
Din punct de vedere practic, contributia proiectului la progresul domeniului rezida in introducerea de concepte originale si abordari inovatoare in interactomica GAG, adaptabile si altor categorii de carbohidrati si relevante unei game largi de studii de medicina moleculara. In perioada de dupa incheierea proiectului se intrevad clar imbunatatiri ale metodologiilor concepute in proiect in scopul aplicabilitatilor lor de rutina in diagnosticul precoce al transformarilor maligne si pentru dezvoltarea de medicamente capabile sa inhibe interactii carbohidrat-proteine nefavorabile.

Abstract

Proteoglycans are heavily glycosylated proteins, covalently linked to one or more glycosaminoglycan (GAG) chains, which are abundantly expressed in the extracellular matrix. At this level, proteoglycans play a key biological role, being implicated in a variety of physiological and pathological processes. There are strong evidences that chondroitin/dermatan sulfate (CS/DS) type of GAGs regulate angiogenesis and melanoma cell invasion and proliferation, most probably through their functional interactions. Among proteoglycans, biglycan is one of the most intriguing and highly versatile species being equipped with recognition markers both on the two encompassed CS/DS chains and on the protein moiety. Unlike the case of heparin and heparan sulfate type of GAGs, recognized as interacting with fibroblast growth factors (FGF), much less is known on the potentially active domains of CS/DS and almost nothing for the case of biglycan-derived chains. Moreover, the knowledge on the nature of FGF-2 binding domain within CS/DS, the core protein from which the interacting CS/DS derive and of the bound sequence in FGF-2 is at present solely at the level of speculation.
In view of this state-of-art, within ANCS/UEFISCDI PCCA 2013 call, priority field 4 Health, thematic area 4.1.3 Investigation and Intervention Methods Based on Molecular and Cellular Medicine, Genomics and Proteomics we proposed here a transdisciplinary project connecting molecular medicine, glycomics, glycoproteomics, advanced high resolution and microfluidics-based electrospray (ESI) mass spectrometry (MS), nanotechnology and bioinformatics for the determination of functional GAG interactomics. Within the project, biglycan released CS/DS chains will be depolymerized using specific lyases and subsequently purified. The resulting oligosaccharide mixture will be thoroughly characterized by advanced MS techniques in terms of epimerization, repeating dissacharide structure and sulfation pattern i.e. number of sulfate groups and their precise location along the chain and within the sugar ring. The CS/DS mixture will be subjected to noncovalent interactions with FGF-2. The interaction dynamics and the formed noncovalent complexes will be assessed by two high performance MS methods to be used complementarily: fully automated chip-based nanoESI high capacity ion trap (HCT) MS and a high resolution instrument, quadrupole time-of-flight (QTOF) MS. The structural analysis of the formed complexes will be achieved by top-down complex fragmentation by collision-induced dissociations (CID) and electron transfer dissociation (ETD). Data on the structure and sulfation pattern of the bound CS/DS motifs as well as of the protein sequence participating in the interaction will be collected. To enhance the ionization of the intact complexes a novel nanoESI ion source will be developed and applied within the project life-time to CS/DS, FGF-2 and CS/DS-FGF-2 complex analysis. The bioinformatics tools, including a novel computer software for automatic assignment of CS/DS and CS/DS-FGF-2 mass spectra and a database of all structures and active domains identified, will complete the analytical platform developed in the present project.
From the practical point of view the project contribution to the field progress resides in the introduction of original concepts and innovative approaches in GAG interactomics, which are adaptable also to other carbohydrate categories and relevant to various studies in molecular medicine. Further refinement of the methodologies conceived and optimized here, for routine applicability in early diagnosis of malignant transformations as well as for development of drugs able to inhibit detrimental carbohydrate-protein interactions, are clearly envisaged.

Obiective

Obiective generale.
In contextul actual descris mai sus, obiectivul general al proiectului INTERACTOGAG este determinarea interactomicii glicozaminoglicanilor printr-o strategie originala si eficienta care sa permita identificarea structurii si tiparului de sulfatare al motivelor/domeniilor hibride de condroitin sulfat/dermatan sulfat apartinand biglicanului ce se vor lega preferential de FGF2. Platforma analitica ce urmeaza a fi dezvoltata in acest sens, se bazeaza pe cele mai performante tehnici de spectrometrie de masa existente in prezent ce vor fi adaptate si optimizate pentru analiza si identificarea interactiunilor necovalente.

Rezultate estimate

Protocol de transfectie
Protocol de analiza a CS/DS prin QTOF MS, chip-nanoESI HCT MS
Di-, tetra-, hexazaharide tip CS/DS purificate
Spectre de masa de screening si fragmentare
Sursa de nanospray offline
Spectre de masa utilizand noua sursa
Spectre de masa de screening prin HCT si QTOF MS si fragmentare prin ETD a FGF2
Articole stiintifice
Prezentari la conferinte internationale
Rapoarte stiintifice

RAPORT ETAPA I

Rezumatul Etapei

În etapa I a proiectului INTERACTOGAG s-a realizat transfecția în liniile celulare 293 HEK pentru obținerea biglicanului. Prin aplicarea reacției de eliminare β și optimizarea etapelor de extracție, digestionare cu enzime de tip condroitin B și AC I liază și separare prin cromatografie de cernere (size exclusion chromatography, SEC), s-au obținut/colectat fracțiunile de condroitin/dermatan sulfat, CS/DS. Totodată au fost optimizate metode avansate de spectrometrie de masă bazate pe nanoelectrospray și chip-nanoelectrospray în tehnica ionilor negativi pentru screening-ul fracțiunilor de CS/DS standard și a celor de di-, tetra- și hexazaharide colectate prin SEC. Metodele de MS au indicat cu mare acuratețe atât structura moleculară de tip CS [GlcA-GalNAc] și DS [IdoA-GalNAc], cât și tiparul de sulfatare. Prin optimizarea corespunzătoare a parametrilor de ionizare și detectie prin MS a fost impiedicată desulfatarea în sursa de ioni, un fenomen des întâlnit și dificil de evitat din cauza labilității acestei grupări. Metodologia aplicată a permis identificarea pentru prima dată a unor motive CS/DS normal sulfatate dar și suprasulfatate și saturate, indicatori ai capătului nereducător al întregului lanț GAG, cu posibil rol în interacțiunea necovalentă cu factorul fibroblastic de creștere FGF-2 care urmează a fi experimentată și evaluată în etapele următoare ale proiectului.

Rezultate

Articole

Adrian Robu, Loredana Lupu, Roshanak Aslebagh, Alina D Zamfir, Costel C. Darie
Advances in Mass Spectrometry for Glycoscreening and Sequencing in Biomedical
Research
Mod.Chem.Appl., 2014, vol. 2, issue 3, ISSN: 2329-6798; Septembrie 2014
Roxana M. Ghiulai, Mirela Sarbu, Constantin Ilie, Alina D. Zamfir
A straightforward electrospray ionization high resolution mass spectrometry method for underivatized long chain polysaccharides
Open Chemistry, Volume 13, Issue 1, ISSN (Online) 2391-5420, DOI: 10.1515/chem-2015-0004, Septembrie 2014

Capitol de carte

Nanofluidics-Based Mass Spectrometry. Applications for Biomarker Discovery in Lysosomal Storage Diseases
Mirela Sarbu, Alina D. Zamfir
in: ''Nanoparticles: Promises and Risks", Ed. Springer, Germania, 2014, pp 137-165; ISBN: 978-3-319-11727-0 (Print) 978-3-319-11728-7 (Online);

Conferinte internationale

Mirela Sarbu, Roxana M. Ghiulai, Alina D. Zamfir
A nanoESI-QTOF MS approach for screening and sequencing of underivatized dextran chains containing up to 35 glucose repeats
20th International Mass Spectrometry Conference; 24-29 August 2014, Geneva, Elvetia

Cristina Mosoarca, Alina D. Zamfir
Introduction of chip-based nano-electrospray mass spectrometry with electron transfer /collision induced dissociation in glycoproteomics
Oral presentation: 20th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, 22-23 Septembrie 2014, Szeged, Hungary

Cristina Mosoarca, Iosif Malaescu, Željka Vukelić, Alina D. Zamfir and Aurel Ercuta
Introducing 2D numerical analysis in modeling of complex carbohydrate mass spectra
TIM-FIZ 2014 "Physics without Frontiers", Conferinta Internationala de Fizica, 20-22 Noiembrie 2014, Timisoara, Romania
Mirela Sarbu, Roxana M. Ghiulai, Alina D. Zamfir
Nanoelectrospray quadrupole time-of-flight tandem mass spectrometric analysis of long chain polysaccharides
International Symposium. Research and Education in Innovation Era. (5th edition) 5-7 Noiembrie 2014, Arad, Romania

RAPORT ETAPA II

Purificarea lanțurilor de CS; caracterizarea lor prin metode avansate de spectrometrie de masă

REZUMATUL ETAPEI

În această etapă, pentru analiza și caracterizarea structurală a domeniilor de CS, s-au dezvoltat metode de purificare a lanțurilor de CS și o metodă avansată bazată pe spectrometrie de masă (MS) de înaltă rezoluție cu fragmentare în stagii multiple (MSn) și ionizare prin nanoelectrospray în tehnica de detecție a ionilor negativi. Spectrometria de masă de înaltă rezoluție și metoda de fragmentare MS în stagii multiple, a fost dezvoltată și aplicată la analiza lanțurilor de di-, tetra- si hexazaharide obținute din materia cerebrală a unor șoareci în vârstă de 4 și 14 saptămâni prin digestia GAG cu condroitin B și în paralel cu AC I liază.

Domeniile de CS din cele doua țesuturi au fost evaluate în mod comparativ. Analizele au indicat o variabilitate structurală legată de vârstă a CS. În creierul mai în vârstă s-au găsit mai multe structuri și o mai mare sulfatare a regiunilor bogate în DS, pe când creierul mai tânăr a fost caracterizat prin detectarea unor regiuni bogate în CS. Prin spectrometria de masă în stagii multiple folosind disocierea indusă prin ciocnire s-a demonstrat de asemenea incidența unei specii atipice [4,5-∆-GlcAGalNAc(IdoAGalNAc)2], prezentând o dizaharidă CS bisulfată, formată din secvența 3-O-sulfat-4,5-∆-GlcA si 6-O-sulfat-GalNAc.

LISTA DE LUCRĂRI ETAPA 2

ARTICOLE IN REVISTE ISI CU FACTOR DE IMPACT

1) Sârbu M., Zhu F., Peter-Katalinić J., Clemmer D.E., Zamfir A.D., Application of ion mobility tandem mass spectrometry to compositional and structural analysis of glycopeptides extracted from the urine of a patient diagnosed with Schindler disease, Rapid Commun. Mass Spectrom. 29:1929-1937, 2015. Factor de impact 2,25.
2) Sârbu M., Munteanu C.V.A., Dehelean L., Petrescu A. J., Peter-Katalinić J., Zamfir A.D., Identification and structural characterization of novel O- and N-glycoforms in the urine of a Schindler disease patient by Orbitrap mass spectrometry, J. Mass Spectrom. 50:1044–1056, 2015. Factor de impact 2,37
3) Capitan F., Robu A.C., Schiopu C., Ilie C., Chait B.T., Przybylski M., Zamfir A.D., β-Lactoglobulin detected in human milk forms noncovalent complexes with maltooligosaccharides as revealed by chip-nanoelectrospray high-resolution tandem mass spectrometry, Amino Acids, 47: 2399-2407, 2015. Factor de impact 3,29
4) Căpitan F., Robu A., Popescu L., Flangea C., Vukelić Ž., Zamfir A.D., B subunit monomers of Cholerae toxin bind G1 ganglioside class as revealed by chip-nanoelectrospray multistage mass spectrometry, J. Carbohydr. Chem. 34: 388-408, 2015. Factor de impact 1,18
5) Robu A.C., Popescu L., Munteanu C.V., Seidler D.G., Zamfir A.D., Orbitrap mass spectrometry characterization of hybrid chondroitin/dermatan sulfate hexasaccharide domains expressed in brain, Anal. Biochem. 485: 122-131, 2015. Factor de impact 2,21

Capitole în carţi publicate în edituri internaţionale

1) Sârbu M., Zamfir A.D., Nanofluidics-based mass spectrometry. applications for biomarker discovery in lysosomal storagediseases, în: Nanoparticles: promises and risks, Springer International Publishing Switzerland, ISBN: 978-3-319-11727-0 (Print) 978-3-319-11728-7 (Online), pp. 137-165, 2015

Prezentări la conferințe internaţionale

1. Sârbu M., Munteanu C., Petrescu A., J. Peter-Katalinić, Zamfir A.D., Novel glycopeptide structures highlighted by Orbitrap MS and MS2 analysis in the urine of a Schindler disease patient, Mass Spectrometry Forum, 17-19 februarie 2015, Viena, Austria (prezentare orala) http://www.univie.ac.at/MassSpec

2. Munteanu C.V.A., Popescu L., Seidler D. G., Zamfir A. D. High sensitivity Orbitrap mass spectrometry analysis of neural chondroitin/dermatan sulfate domains Mass Spectrometry Forum, 17-19 februarie 2015, Viena, Austria (poster) http://www.univie.ac.at/MassSpec

3. Ghiulai R. M., Sârbu M., Vukelić Ž., Ilie C., Zamfir A. D., High resolution mass spectrometric analysis of complex ganglioside profile typical to early stage fetal neocortex. Mass Spectrometry Forum, 17-19 februarie 2015, Viena, Austria (poster) http://www.univie.ac.at/MassSpec

4. Popescu L., Robu A.C., Munteanu F. D., Seidler D. G., Zamfir A.D. Compositional and structural analysis of brain chondroitin/dermatan sulfate hexasaccharides by orbitrap mass spectrometry. 3rd Mediterranean Sea Region Countries Mass Spectrometry Workshop, 28 iunie- 2 iulie 2015, Atena, Grecia (poster) http://medmsiii.med.uoa.gr/

5. Zamfir A.D., Clinical applications of chip-based mass spectrometry 25th Anniversary Conference of the Romanian Society of Biochemistry and Molecular Biology, 17-18 septembrie, Bucuresti, Romania (invited lecture) http://srbbm.biochim.ro/SR.php

6. Zamfir A.D., A decade of GlycoRizzi-based Austrian-Romanian mass spectrometry. Bioanalysis Symposium and Honorary Coloquium, 5-6 noiembrie 2015, Viena, Austria (invited lecture) http://www.univie.ac.at/MassSpec


RAPORT ETAPA III

Formarea complecșilor necovalenți

REZUMATUL ETAPEI

În cadrul acestei etape, pentru analiza compozițională a complexului necovalent, s-au descris și utilizat protocoale de reacții de complexare și de analiză a complecșilor necovalenți, procese care au fost precedate de purificarea lanțurilor de DS folosind tehnici specifice, care presupun ca lanțul de glicozaminoglicani să fie eliberat din proteoglican printr-o reacție de β-eliminare, a cărei specificitate nu depinde de modalitatea de sulfatare și nici de conținutul total de grupări sulfat. Depolimerizarea glicozaminoglicanilor s-a realizat printr-o procedură de digestie folosind condroitin B liază, iar după purificare, fracțiunile au fost analizate folosind tehnica de spectrometrie de masă de înaltă rezoluție, cuplată cu o sursă de ionizare prin electrospray, dezvoltată și optimizată pentru acest tip de molecule.
Prin spectrometria de masă folosind tehnica de fragmentare a disocierilor induse prin ciocnire, s-a putut realiza o cartografiere structurală a probelor de GAG și de asemenea, s-a demonstrat fezabilitatea metodei utilizate pentru analiza unui complex necovalent realizat între factorul de creștere fibroblastică (FGF2) și moleculele de glicozaminoglicani. Spectrele de masă obținute după incubarea partenerilor de reacție au indicat pe lângă aspectul caracteristic al proteinei FGF2, cu ioni moleculari având stări de încărcare de la 7+ la 14+ un semnal la m/z 1603.94 care corespunde unei mase moleculare de 17.3 kDa, pentru un ion molecular cu o stare de încărcare de 11+. Pe baza calculelor, această valoare corespunde masei moleculare a complexului necovalent dintre FGF-2 și GAG.

LISTA DE LUCRĂRI ETAPA 3

ARTICOLE IN REVISTE ISI CU FACTOR DE IMPACT

 1. M. Sarbu, A.C. Robu, R.M. Ghiulai, Ž. Vukelić, D.E. Clemmer, A.D. Zamfir, Electrospray ionization ion mobility mass spectrometry of human brain gangliosides, Anal. Chem. 88, 5166-5178, 2016.
 2. A.C. Robu, Ž. Vukelić, C. Schiopu, C. Florina, A.D. Zamfir, Mass spectrometry of gangliosides in extracranial tumors: application to adrenal neuroblastoma, Anal. Biochem. 509, 1-11, 2016.
 3. A. Cata, M.N. Stefanut, R. Pop, C. Tanasie, C. Mosoarca, A.D. Zamfir, Evaluation of Antioxidant Activities of some small fruits containing anthocyanins using electrochemical and chemical methods, Croat. Chem. Acta. 89, 37-48, 2016.
 4. A.D. Zamfir, Applications of capillary electrophoresis electrospray ionization mass spectrometry in glycosaminoglycan analysis, Electrophoresis 37, 973-986, 2016.

Capitole în carţi publicate în edituri internaţionale

 1. Popescu L., Robu A.C., Zamfir A.D., Sustainable nanosystem development for mass spectrometry. Applications in proteomics and glycomics, în: Sustainable Nanosystems Development,Properties,and Applications, Ed. IGI Global, Hershey, PA, USA, ISSN:2327-5448, pp. 535-568, 2016.

Prezentări la conferințe internaţionale

 1. M. Sarbu, A.C. Robu, M. Trion, D.E. Clemmer, A.D. Zamfir, IMS MS and MS/MS of human brain gangliosides, Austrian Mass Spectrometry Forum, Viena, Austria.
 2. A.C. Robu, L. Popescu, F. Capitan, A.D. Zamfir, ChipESI MSn of Ctb5 monomers-G1 ganglioside complexes, Austrian Mass Spectrometry Forum, Viena, Austria.
 3. A.D. Zamfir, A.C. Robu, F. Capitan, C. Schiopu, Neuroblastoma ganglioside analysis by chip-ESI MS, Austrian Mass Spectrometry Forum, Viena, Austria
 4. M. Sarbu, F. Munteanu, D.E. Clemmer, A.D. Zamfir, Ion mobility mass spectrometry of glycolipids, 13th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN16), Thessaloniki, Grecia.
 5. A.C. Robu, L. Popescu, F.D. Munteanu, A.D. Zamfir, Glycomics of GAG oligosaccharides by high-performance mass spectrometry, 13th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN16), Thessaloniki, Grecia.
 6. A.D. Zamfir, A.C. Robu, M. Trion, Cancer biomarker discovery by chip-nanoelectrospray mass spectrometry: application to human neuroblastoma, 13th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN16), Thessaloniki, Grecia.
 7. M. Sarbu, M. Trion, L. Dehelean, A.C. Robu, F. Munteanu, A.D. Zamfir, Development of the advanced mass spectrometry for mapping and structural analysis of human brain gangliosides, 22nd International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Ungaria.
 8. A.C. Robu, L. Popescu, F.D. Munteanu, A.D. Zamfir, Assessment of protein-glycan interaction by chip-based mass spectrometry, 22nd International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Ungaria
 9. L. Popescu, A.C. Robu, F.D. Munteanu, A.D. Zamfir, Determination of noncovalent FGF2-galactosaminoglycan interaction by chip-based high-resolution mass spectrometry, a XXXIV-a Conferință Națională de Chimie, Căciulata, Vâlcea
 10. M. Sarbu, D.E. Clemmer, A.D. Zamfir, Glycopeptides biomarker discovery in Schindler disease by ion mobility tandem mass spectrometry, 10th Central and Eastern European Proteomic Conference, Budapesta, Ungaria
 11. L. Popescu, A.C. Robu, C. Munteanu, A.D. Zamfir, Glycomics of brain glycosaminoglycans by high resolution tandem mass spectrometry, 10th Central and Eastern European Proteomic Conference, Budapesta, Ungaria

RAPORT ETAPA IV

Caracterizarea complecșilor necovalenți

REZUMATUL ETAPEI

Factorul fibroblastic de creștere-2 (FGF-2) este o proteină implicată în diferite căi de semnalizare endocrină, angiogeneză, metabolismul colesterolului, vindecarea rănilor și dezvoltarea embrionară. Glicozaminoglicanii (GAG), unul dintre partenerii săi de legare, reprezintă componentele majore ale matricei extracelulare (ECM), jucând roluri în maturizare, comportament celular, dezvoltare tisulară și diverse patologii. Interacțiunile noncovalente FGF-GAG sunt de mulți ani în centrul cercetării biomedicale, datorită rolului jucat de complexele formate în proliferarea celulelor, regenerarea țesuturilor și organizarea ECM.

În ultimul deceniu, spectrometria de masă de înaltă rezoluție (MS) cuplată cu sistemele de ionizare nanoelectrospray (nanoESI) a contribuit la progresul semnificativ al domeniului glicozaminoglicanilor prin descoperirile legate de speciile moleculare noi și caracterizarea acestora.

In aceasta etapa am dezvoltat pentru prima dată o metodă bazată pe nanoESI MS pentru determinarea interacțiunii necovalente între dizaharidele condroitin-sulfat (CS) din liniile celulare embrionare umane 293 și FGF-2 si caracterizarea in detaliu a complecsilor formati. Analiza (-) nanoESI QTOF MS a disaccharidelor CS a indicat prezența atât a motivelor dizaharidelor 4,5-Δ-GlcA-GalNAc, cât și a GlcA-GalNAc. Dizaharida nesaturată identificată este de mare interes, deoarece documentează terminusul lanțului original CS. În afară de anvelopele caracteristice ale FGF-2 cu 8 până la 10 sarcini pozitive, spectrele au evidențiat și prezența unor semnale interesante care, prin calculul maselor și procesul de deconvoluție, au corespuns complexului noncovalent FGF-CS. Aceste specii au fost supuse unei fragmentări de tip top-down CID, prin disociere indusă prin ciocnire la energii joase. Experimentele MS top-down au demonstrat pentru prima dată structura detaliată a unor astfel de complecși precum și că procesul de legare a avut loc prin intermediul grupării sulfat, localizată in pozitia C4 din fragmentul GalNAc al dizaharidelor.

LISTA DE LUCRĂRI

Articole indexate ISI

 1. M. Sarbu, L. Dehelean, C.V. Munteanu, Ž. Vukelić, A.D. Zamfir, Assessment of ganglioside age-related and topographic specificity in human brain by Orbitrap mass spectrometry, Analytical Biochemistry 521 (2017), 40-54.
 2. M. Sarbu, Ž. Vukelić, D.E. Clemmer, A.D. Zamfir, Electrospray ionization ion mobility mass spectrometry provides novel insights into the pattern and activity of fetal hippocampus gangliosides, Biochimie 139 (2017), 81-94.
 3. M. Sarbu, C. Cozma, A.D. Zamfir, Structure-to-function relationship of carbohydrates in the mechanism of lysosomal storage disorders (LSDs), Current Organic Chemistry 21 (2017), DOI: 10.2174/1385272821666170428124638.

Capitole în cărţi publicate în edituri internaţionale

 1. A.D. Zamfir, Microfluidics-mass spectrometry of protein-carbohydrate interactions: applications to the development of therapeutics and biomarker discovery, Methods in Molecular Biology (Proteomics for Drug Discovery: Methods and Protocols), 1647 (2017), 109-128.

Prezentari la conferințe internaționale

 1. M. Sarbu, Ž. Vukelić, A.D. Zamfir, Age- related and topographic specificity of human brain gangliosides by Orbitrap mass spectrometry, 28th MassSpec Forum Conference, 17 februarie 2017, Viena, Austria. (POSTER)
 2. A.D. Zamfir, Novel developments in high performance electrospray ionization mass spectrometry of glycosaminoglycans, 28th MassSpec Forum Conference, 17 februarie 2017, Viena, Austria. (PREZENTARE ORALĂ)
 3. A.C. Robu, A.D. Zamfir, Application of high resolution mass spectrometry in glycolipidomics of extracranial tumors, 28th MassSpec Forum Conference, 17 februarie 2017, Viena, Austria. (POSTER)
 4. M. Sarbu, Ž. Vukelić, D.E. Clemmer, A.D. Zamfir, Screening of human fetal hippocampus gangliosides by ion mobility mass spectrometry, Proceedings of the American Society for Mass Spectrometry Conference, 6 iunie 2017, Indianapolis, SUA. (POSTER)
 5. A.C. Robu, L. Popescu, D.G. Seidler, A.D. Zamfir, Assessment of the noncovalent interaction between FGF-2 and glycosaminoglycans by chip-nanoelectrospray high resolution mass spectrometry, Proceedings of the American Society for Mass Spectrometry Conference, 6 iunie 2017, Indianapolis, SUA. (POSTER)
 6. A.C. Robu, L. Popescu, D.G. Seidler, A.D. Zamfir, Chip-nanoESI high resolution mass spectrometry assay for studying the FGF-GAG noncovalent complexes, 14th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN17), 5 iulie 2017, Thessaloniki, Grecia. (POSTER)
 7. A.D. Zamfir, Nanofluidics for mass spectrometry with applications in glycomics for biomedical research, 14th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN17), 5 iulie 2017, Thessaloniki, Grecia. (PREZENTARE ORALĂ)
 8. M. Sarbu, Ž.Vukelić, D.E. Clemmer, A.D. Zamfir, Ion mobility mass spectrometry: Mapping and structural characterization of human fetal hippocampus gangliosides, 14th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN17), 5 iulie 2017, Thessaloniki, Grecia. (POSTER)

Articole in reviste non-ISI

 1. A.C. Robu, L. Popescu, A.D. Zamfir, Actual trends in mass spectrometry of glycosaminoglycans, Molecular Life 1 (2017), 80-85.